Skip to Content
سه شنبه 1396/03/09
15:42:31

اخبار

عدم رعایت توصیه های ایمنی باز هم قربانی گرفت

آلودگی 2000 رایانه جدید به باج افزار Wanna Cry طی سه روز گذشته

علیرغم اطلاع رسانی های وسیع و ارایه راهنمایی های لازم برای رفع آسیب پذیری مرتبط با حمله باج افزار Wanna Cry ، به دلیل تعلل برخی از سازمان ها و کاربران، این باج افزار طی سه روز گذشته، دو هزار قربانی جدید را در کشور به دام انداخت. ادامه مطلب

اخبار تصویری اخبار تصویری