آخرین اخبار

بیشتر

دکتر رسول سراییان در جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت : تصویب شیوه‌نامه اجرایی 23 پروژه الویت دار دولت الکترونیک مستلزم ایجاد قرارگاه عملیاتی برای اجرای پروژه‌ها با قالب‌بندی واحد است ادامه خبر

سال حمایت از تولید ملی

پیش نویس لایحه "حمایت از داده ها وحریم خصوصی در فضای مجازی"

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات

درگاه های مرتبط

مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/6

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی (تولید محتوای چندرسانه ای برای مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا) به شماره ـ6/96) و شماره مناقصه در سامانه ستاد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی ساده از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی ساده تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه٬ از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1396/10/03

مرکز دانش مرکز دانش

رویدادها رویدادها