آخرین اخبار

بیشتر

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نخستین همایش مشارکت عمومی – خصوصی تأکید کرد:

مشارکت با بخش خصوصی (PPP) و کمک در فراهم‌سازی بستر قانونی از اهم فعالیت‌های سازمان در این حوزه است

معاون وزیر ارتباطات در اولین همایش مشارکت عمومی – خصوصی و ظرفیت توسعه‌ای در ارائه خدمات الکترونیکی گفت : تغییر رویکرد از تأمین مالی طرح‌ها از بودجه عمومی دولت و به سمت تأمین مالی طرح به روش مشارکتی و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی از برنامه‌های آتی در این حوزه است . ادامه خبر

سال حمایت از تولید ملی

نتایج ارزیابی سوم خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات

درگاه های مرتبط

مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/6

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی (تولید محتوای چندرسانه ای برای مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا) به شماره ـ6/96) و شماره مناقصه در سامانه ستاد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی ساده از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی ساده تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه٬ از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1396/10/03

مرکز دانش مرکز دانش

رویدادها رویدادها