Skip to Content
دوشنبه 1396/02/04
23:35:01

اخبار

در نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال جاری، گزارشی از پیشرفت های توسعه دولت الکترونیکی ارایه و چهار مصوبه مهم در حوزه زیرساخت های فنی و اجرایی در این حوزه به تصویب رسید. ادامه مطلب

اخبار تصویری اخبار تصویری