سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

شناسايي ظرفيت ها و توانايي هاي موجود در كشور جهت همكاري در حوزه سامانه مديريت پروژه مبتني بر استانداردهاي متن باز مستقل از بستر و بومي

  • مناقصه‌گزار :شرکت فناوری اطلاعات
  • کد :94
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1394/10/07 - Monday, December 28, 2015
  • تاریخ شروع :1394/11/22
  • عنوان آگهی :شناسايي ظرفيت ها و توانايي هاي موجود در كشور جهت همكاري در حوزه سامانه مديريت پروژه مبتني بر استانداردهاي متن باز مستقل از بستر و بومي
شرح آگهی
1394/10/07