سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

خرید خدمات مشاوره نظام مميزي فناوري اطلاعات به منظور افزايش اثربخشي و كارايي در كشور

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :95/2
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1395/02/25 - Saturday, May 14, 2016
  • تاریخ شروع :1395/02/25
  • عنوان آگهی :آگهي فراخوان عمومی جهت خريد خدمات مشاوره نظام مميزي فناوري اطلاعات به منظور افزايش اثربخشي و كارايي در كشور
شرح آگهی
 1- نام كارفرما :‌ سازمان فناوري اطلاعات ايران 
2- موضوع پروژه: خرید خدمات مشاوره نظام مميزي فناوري اطلاعات به منظور افزايش اثربخشي و كارايي در كشور
3- گواهي صلاحيت مورد نياز: 
3-1-گواهينامه صلاحيت از شوراي عالي انفورماتيك در زمينه‎هاي مشاوره و نظارت بر طرح‎هاي انفورماتيكي با حداقل رتبه 5 و آموزش و پژوهش با حداقل رتبه 6
3-2- ساير اسناد قيدشده در شاخص‌هاي ارزيابي كيفي
4- بهاي اسناد: مبلغ000/327 ريال قابل واريز به حساب سيبا به شماره 2174829002000 نزد بانك ملي ايران شعبه آرميتا به نام مناقصه‌گزار سازمان فناوري اطلاعات ايران.
5- محل،‌ زمان و مهلت دريافت و تحويل اسناد ارزيابي كيفي:‌ 
5-1- محل: اداره قراردادهاي سازمان فناوري اطلاعات ايران به نشاني: تهران - خيابان شريعتي – نرسيده به پل سيدخندان  ورودي شماره 22- ساختمان مركزي سازمان فناوري ا طلاعات ايران- طبقه دوم- اتاق 208
5-2- زمان و مهلت دريافت اسناد: از تاريخ انتشار آگهي لغايت روز دوشنبه مورخ 27/02/95 استثناء ‌ايام تعطيل. 
5-3- زمان تحويل اسناد: از تاريخ دريافت اسناد لغايت روز دوشنبه 03/03/95
- جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي همراه داشتن معرفي‌نامه كتبي و اصل رسيد پرداخت وجه الزامي مي‌باشد.
- دريافت اسناد ارزيابي كيفي و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. پس از ارزيابي كيفي از مشاوران واجد صلاحيت جهت تسليم پيشنهاد دعوت خواهد شد. 
نكته: اشخاص حقوقي كه قصد شركت در استعلام خريد خدمات مشاوره به صورت مشاركت مدني را دارند مي‌بايست سند مشاركت مدني را مطابق نمونه پيوست اسناد ارزيابي كيفي، در يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم و به همراه ساير مدارك تحويل نمايند. 
نشاني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات : http:// IETS.MPORG.IR 
نشاني سايت اينترنتي : www.itc.ir