سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله‌اي با ارزيابي ساده (6/95) ايجاد و راه اندازي مركز نظارت و مانيتورينگ دولت الكترونيك و مراكز داده كشور

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :95/6
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1395/07/07 - Wednesday, September 28, 2016
  • تاریخ شروع :1395/07/07
  • عنوان آگهی :ايجاد و راه اندازي مركز نظارت و مانيتورينگ دولت الكترونيك و مراكز داده كشور
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

 ثبت در روزنامه عصر آزادي

95/7/7- 95/7/10- 95/7/11

1395/07/07