سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله‌اي با ارزيابي ساده (9/95) خرید خدمات خودرویی

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :95/9
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1395/08/17 - Monday, October 7, 2016
  • تاریخ شروع :1395/08/17
  • عنوان آگهی :آگهي فراخوان عمومی خريد خدمات مشاوره جهت بررسی و مطالعه بازار محصولات امنیتی فناوری اطلاعات
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

روزنامه هفت صبح 

تاريخ چاپ : 95/8/17-95/8/18- 95/8/19

1395/08/17