سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

آگهي فراخوان عمومی مشاوره تدوین طرح جامع آموزش های کاربردی امنیت برای کارکنان دستگاه های اجرایی (شماره 12/95)

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :95/12
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1395/12/16 - Monday, February 6, 2017
  • تاریخ شروع :1395/12/16
  • عنوان آگهی :آگهي فراخوان عمومی مشاوره تدوین طرح جامع آموزش های کاربردی امنیت برای کارکنان دستگاه های اجرایی (شماره 12/95)
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

روزنامه آسيا 

مورخ 95/12/16- 95/12/17-95/12/18

1395/12/16