سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي و یک مرحله‌اي با ارزيابي كيفي (01/96)

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :96/1
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/01/26 - Saturday, April 15, 2017
  • تاریخ شروع :1396/01/26
  • عنوان آگهی :آگهي فراخوان مناقصه عمومي و یک مرحله‌اي با ارزيابي كيفي (01/96)خرید 300 دستگاه سامانه ذخیره سازی داده های حجیم در شبکه ملی اطلاعات تولید داخل کشور
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

انتشار در روزنامه قانون روز 96/1/26-96/1/27

انتشار در روزنامه اطلاعات روز 96/1/26- 96/1/28

انتشار در روزنامه فناوران 96/1/27-96/1/28

1396/01/26