سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

رتبه بندی مراکز داده

  • مناقصه‌گزار :
  • کد :-
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/01/30 - Wednesday, April 19, 2017
  • تاریخ شروع :1396/02/06
  • عنوان آگهی :رتبه بندی مراکز داده
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

به منظور شناسایی مراکز داده فعال در کشور در نظر است نسبت به رتبه بندی مراکز طبق ضوابط اقدام شود

1396/01/31