سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

دعوت به همکاری جهت تشکیل کارگروه مشورتی در خصوص ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :-
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/02/16 - Saturday, April 6, 2017
  • تاریخ شروع :1396/02/16
  • عنوان آگهی :آگهی فراخوان عمومی: دعوت به همکاری جهت تشکیل کارگروه مشورتی در خصوص ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

 

چاپ آگهي فراخوان در سه نشريه دنياي اقتصاد ، شروع و اعتدال 

تاريخ چاپ 96/2/16- 96/2/17

 

1396/02/16