سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

افتتاحات پروژ های فناوری اطلاعات استان فارس

کد خبر: 1995 30 مرداد 1395 10:02 تعداد بازدید: 4150

افتتاحات پروژ های فناوری اطلاعات استان فارس