سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نشست تخصصی شهر هوشمند جایزه جهانی خشت طلایی تهران

کد خبر: 2026 11 آبان 1395 8:55 تعداد بازدید: 3627

نشست تخصصی شهر هوشمند جایزه جهانی خشت طلایی تهران