سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نشست نقش مرکز ماهر در پایداری سرویس ها

کد خبر: 2022 02 آبان 1395 14:34 تعداد بازدید: 4611

نشست نقش مرکز ماهر در پایداری سرویس ها