پروژه های پژوهشی و عملیاتی پروژه های پژوهشی و عملیاتی

ردیف

موضوع

1

گزارش مطالعه محیطی و الگویابی زیرساختهای فناوری اطلاعات (پروژه تدوین سند زیرساختهای فناوری اطلاعات)

2

گزارش وضع موجود زیرساختهای فناوری اطلاعات و بررسی محدودیتهای تصدیگری و نظارت

3

سند مبانی تعاریف و طبقه بندی زیرساختهای فناوری اطلاعات

4

گزارش مدل توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات

5

تبیین نیازمندیهای پایه تدوین چشم انداز زیرساختهای فناوری اطلاعات و طراحی معماری وضع مطلوب

6

گزارش طرح انتقال بر اساس وضع موجود به وضع مطلوب به تفکیک زیرساختهای فناوری اطلاعات

7

توسعه پرداخت الکترونیک موانع و راه کارها
اصول ، مفاهیم و کلیات سیستم های پرداخت الکترونیک
بررسی سیستم ها و روشهای پرداخت موجود در جهان
مطالعات تطبیقی تجارب برتر و همسان درحوزه پرداخت الکترونیک

جلد اول - جلد دوم - جلد سوم

8

مطالعه مرور ادبیات برنامه ها و مدلهای ایران و جهان در حوزه سلامت الکترونیکی

9

اصول و مبانی وب معنایی بخش اول - بخش دوم

10

چالشهاي فراروي تجارت و اقتصاد الكترونيكي در عصر جنگ سايبري

11

بررسي اعتماد الكترونيكي در تراكنش هاي تجارت سيار

12

ارائه یک معماری امنیتی برای سیستم های پرداخت الکترونیکی سیار جهت استفاده در تراکنش های مالی درسیستم های بانک داری و تجارت الکترونیک

13

ارائه مدلی براساس TAM  وTPBجهت پذیرش اینترنت بانک در ایران

14

نشست تخصصي امنيت و اعتماد - تبيين جايگاه امنيت در تجارت الکترونيکي

15

ساز و كار ایجاد  اعتماد در سایت‌های فروش اینترنتی

16

ارائه چارچوبی برای فرآیند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک

17

محاسبات ابري و چگونگي بهره گيري از آن در مديريت اعتماد در تجارت الكترونيكي

18

بررسی عوامل موثر بر رضایت و وفاداری در فروشگاه­های الکترونیکی در قالب مدل ترکیبی

19

بررسی روش های مدل سازی و محاسبه اعتماد با استفاده از نظریه بازی ها

20

محاسبه ارزش اعتماد سرویس­دهندگان جدید با استفاده از روش داده­کاوی KNN

21

ضرورت پیاده سازی ISMS در بانکداری الکترونیک

22

سياستها و ابزارهاي امنيتي در بانكداري الكترونيك

23

بررسی رفتارهای مشتریان در بازاریابی چند مجرایی با تأکید بر اعتماد مشتریان

24

فرصت بهبود در متدولوژی پياده‌سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات

25

کنکاشی بر  عوامل اعتماد زای  وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیک به منظور ارائه مدل مفهومی

26

نقش و کاربرد هوش عملياتي و داده کاوي در کشف تقلب برخط

27

(شناسایی المان های  اثرگذار بر احساس امنیت و احساس اعتماد به هنگام استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی)

28

کلیات طرح جامع اتصالات وزارت آموزش و پرورش به شبکه ملی اطلاعات

29

شناخت و اولویت بندی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

30

مرور و ارائه الگوریتم استانوگرافی

31

روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه (وضعيت ايران و ساير كشورهاي جهان تا سال 2012 ) بخش اول - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم

32

روند ايجاد و رشد تجارت الكترونيك از ابتدا تا كنون

33

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود مدیریت و بهره وری

34

نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرهنگی و آموزشی

35

نقش فناوري اطلاعات در توسعه اقتصادي

36

نقش فناوری اطلاعات در توسعه صادرات

37

نقش فناوري اطلاعات در صنايع مختلف

38

روند ايجاد و رشد دولت الكترونيك از ابتدا تا كنون

39

نقش و جايگاه فناوري اطلاعات در توسعه حقوق شهروندي و عدالت اجتماعي

40

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه جوامع شهري و روستايي

41

نقش زيرساخت هاي ارتباطي در توسعه فناوري اطلاعات

42

چکيده مديريتي طرح جامع اتصالات وزارت آموزش و پرورش

43

اندازه گيري و تحليل شاخصهاي بهره وري ICT در وزارتخانه و بخش

44

پروژه ي مشاوره ي پژوهشي در حوزه ي توليد محصولات نرم افزاري کاربردي بر پايه ي سيستم عامل بومي زمين براي شرکتهاي دانش بنيان

45

توافقنامه ی سطح خدمت

46

شناسایی و سنجش شاخص هاي قابلیت همکاري دولت الکترونیک در ایران

47

بررسي چالشهاي تجاريسازي طرحهاي پژوهشي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

48

مطالعات نظام تنظیم ، تصویب واعمال مقررات فناوری اطلاعات

49

تعيين قلمرو اعمال نظام تنظيم ، تصويب و اعمال مقررات فناوري اطلاعات - انواع ارتباط بين ذينفعان نظام

50

مطالعه و تدوین خدمات الکترونیکی شهر الکترونیک البرز و همدان

51

طرح پیاده روی سنجی (پرس)
طراحی و توسعه ی ابزارهای مکمل ارتباطی سخت افزاری و نرم افزاری
سامانه داده واکاوی و تحلیل داده های سلامت
ایجاد و توسعه ی نرم افزار بر محور موبایل
تکمیل سامانه ارتباطی و نرم افزارهای تعاملی

فاز یک بخش اول - فاز یک بخش دوم - فاز یک بخش سوم - فاز دو - فاز سه - فاز چهار

52

ایجاد تارنماهای روستایی استان مازندران

53

الزامات  و چارچوبهای تولید محتوای الکترونیکی (آموزشی) جهت ارائه بر بستر شبکه ملی اطلاعات

54

نحوه بهره گیری از سیستم عامل متن باز و میز کار فارسی در سامانه های  رایانه ای محیط های آموزشی کشور

55

تحلیل وضعیت توسعه الکترونیک در جهان و ایران در سال 2014

56

وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر آمار و ارقام در یک نگاه 2014

57

نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

58

وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر آمار و ارقام در یک نگاه 2013

59

پایش جامعه اطلاعاتی ایران ( فارسی - انگلیسی )

60

پایش اهداف wsis  در جهان و ایران 2014

61

سامانه جامع ارزیابی کیفیت و سرعت خدمات اینترنت کشور

مستند راهنمای اپلت
ATP سامانه کلی
مستند مربوط به کدهای خطا هنگام کار با NISQAS DATA SERVICES
واژه نامه
مروری بر پارامتر جیتر
مقایسه پارامترهای آزمون ها
توصیف نیازمندی‌های نرم‌افزار
مرور فناوری‌های مورد استفاده
آزمون پذیرش عوامل آزمون
گزارش نتایج آزمون تست سرعت
تشریح جزییات موارد کاربرد
سند چشم انداز پروژه
طرح استقرار مراجع آزمون
مستندات مقاصد آزمون
آزمون پذیرش عوامل آزمون
جزوه آموزشی

62

نظام جامع توسعه صادرات نرم‌افزار

گزارش تحلیلی وضع موجود صنعت نرم‌افزار در کشور
گزارش مطالعات تطبیقی و الگو برداری کشور فنلاند
گزارش تبیین وضع مطلوب صنعت نرم‌افزار کشور
گزارش تحلیلی شکاف
part1-گزارش شناخت وضع موجود صنعت نرم‌افزار در کشور
part2-گزارش شناخت وضع موجود صنعت نرم‌افزار در کشور
part3-گزارش شناخت وضع موجود صنعت نرم‌افزار در کشور
گزارش مطالعات تطبیقی و الگو برداری کشور هندوستان
گزارش مطالعات تطبیقی و الگو برداری کشورایرلند
گزارش مطالعات تطبیقی و الگو برداری کشورپاکستان
گزارش نهایی- سند نظام جامع توسعه صادرات نرم‌افزار کشور

63

طرح مهاجرت به نرم افزارهای متن باز

گزارش بررسی وضع موجود نرم‌افزاری سازمان‌های منتخب و چند نمونه سیستم خاص
گزارش تعیین ساختار مرکز متن‌باز و مدیریت و راهبردی متن باز

گزارش تعیین نقش بازیگران در هر یک از برنامه های اجرایی سند راهبردی
گزارش شناسایی بازیگران و تعیین نقش هر یک از آنها
گزارش بازنگری برنامه‌های عملیاتی سند راهبردی نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز
گزارش فلوچارت سند به همراه زمانبندی و تعیین اولویتها
گزارش تخمین هزینه های اجرای برنامه‌های اجرایی سند راهبردی
گزارش ارائه فهرست استانداردهای باز مطرح و شرح وظایف مرکز تنظیمات استاندارد باز
گزارش ارائه فهرست استانداردهای باز مطرح
گزارش ارائه فهرست پروژه‌های مورد نیاز برای رفع مشکلات فنی مهاجرت
گزارش ارئه فهرست نرم‌افزارهای مبدل مورد نیاز
گزارش ارائه فهرست نرم‌افزارهای کلیدی متن باز
گزارش ارائه فهرست نرم‌افزارهای کلیدی و انتخاب نرم افزار ها با شاخص‌های شرایط خاص کشور
گزارش تخمین هزینه مهاجرت کل کشور
گزارش راهنمای کلی مهاجرت برای سازمان ها
گزارش بررسی موارد حقوقی و ارائه متن پیش نویس موارد لازم
گزارش ارائه روش تخمین هزینه مهاجرت
گزارش چارچوب کلی طرح مهاجرت
گزارش ارائه راهکارهای ترعیب بخش خصوصی برای مهاجرت به نرم افزارهای متن باز

64

سیستم عامل بومی زمین

گزارش فنی کارگاه های ترویجی زمین
گزارش فنی کارگاه های تخصصی زمین
گزارش فنی گزارش تفصیلی وضعیت پروژه و پیشرفت آن در فاز 5
گزارش فنی مدل کسب و کار تجاری سیستم عامل بومی زمین
گزارش فنی وضعیت برندسازی در پروژه زمین
گزارش فنی روش تدوین مدل مفهومی و مدل مفهومی سیستم عامل بومی به منظور استخراج پروژه های مرتبط با آن

گزارش فنی RFP پروژه های تعریف شده مرتبط با سیستم عامل بومی
گزارش فنی فرآیندهای تولید سامانه عامل لنو/ لینوکس
گزارش فنی بستر مناسب برای سامانه ی عامل کارساز بومی
گزارش فنی مطالعه و بررسی ذی نفعان سیستم عامل بومی از دیدگاه نظریه ذی نفعان
گزارش فنی شاخص‌های ارزیابی برای مطالعه، تحلیل و تدوین راهبردهای حمایت از سیستم عامل ملی
گزارش فنی شاخص ها و روالهای ارزیابی توسعه زمین و نگهداری آن
گزارش فنی راهنماهای کاربری زمین
گزارش فنی خدمات پشتیبانی

65

پروژه تدوین چارچوب و آیین‌نامه تامین، صدور و کاربرد کارت هوشمند ملی و ضوابط مربوطه

مطالعه و بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با اسناد هویتی، سیستم احراز هویت و ارائه الکترونیکی خدمات و اطلاعات
مطالعه تطبیقی سیستم احراز هویت ملی در چند کشور
بررسی قوانین و مقررات احراز هویت اتحادیه اروپا و اجلاس سران ملل در زمینه جامعه اطلاعاتی (WSIS)
تدوین نظام تامین، صدور و کاربرد کارت هوشمند ملی
طرح کلان نظام چرخه صدور و بکارگیری کارت هوشمند ملی و الزامات فنی و اجرایی و ارائه آیین نامه اجرایی
طرح کسب و کار کارت هوشمند و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و ضوابط اپراتور
پروژه تدوین چارچوب و آیین‌نامه تامین، صدور و کاربرد کارت هوشمند ملی و ضوابط مربوطه طراحی ضوابط و دستورالعمل اجرایی طرح کارت هوشمند و وظایف رگولاتوری

66

طرح مطالعاتی

طرح مطالعاتی صیانت از حقوق مالکیت تولیدکنندگان نرم‌افزارهای رایانه ای
طرح مطالعاتی صیانت از حقوق مالکیت تولیدکنندگان نرم‌افزار مطالعه و آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوطه
طرح مطالعاتی صیانت از حقوق مالکیت تولیدکنندگان نرم‌افزارهای رایانه ای
طرح مطالعاتی صیانت از حقوق مالکیت تولیدکنندگان نرم‌افزارهای رایانه ای
طرح مطالعاتی صیانت از حقوق مالکیت تولیدکنندگان نرم‌افزار پیش‌نویس گزارش متدولوژی و روش انجام مطالعات و تحلیل اطلاعات
طرح مطالعاتی صیانت از حقوق مالکیت تولیدکنندگان نرم‌افزارهای رایانه ای گزارش نهایی شناسایی سایر روش‌های تخلف از قانون و ارایه رویه های مقابله با آنها
طرح مطالعاتی صیانت از حقوق مالکیت تولیدکنندگان نرم‌افزارهای رایانه ای گزارش نهایی مطالعه و آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط
طرح مطالعاتی صیانت از حقوق مالکیت تولیدکنندگان نرم‌افزارهای رایانه ای پیش نویس بخش نرم‌افزار لایحه ی جامع مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
پیش نویس لایحه‌ی حمایت از حقوق آثار

67

بازنگری لایحه نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد سازمان نظام مهندسی مربوطه،

بازنگری لایحه نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد سازمان نظام مهندسی مربوطه، گزارش بازنگری و تدوین لایحه نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات
بازنگری لایحه نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد سازمان نظام مهندسی مربوطه، تدوین طرح بکارگیری و اجرایی نمودن نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
گزارش تعیین ضوابط فنی و نقش سایر سازمانها در سازمان نظام مهندسی فاوا
گزارش شناخت وضعیت موجود سازمان های نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران