بایگانی مطالب

جویشگر بومی

منشور زير پروژه

طرح جویشگر (موتور جستجوی بومی)

 1. هدف كلان پروژه و دليل يا توجيه انجام پروژه:

هدف كلي پروژه(ارتباط اين پروژه با برنامه‌هاي سالانه وزارت متبوع، سند راهبردي برنامه ششم بخش و برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي چيست؟):

اهداف راهبردی طرح عبارتند از:

 • تحقق امنیت جویشگر و صیانت حریم خصوصی به منظور حفظ منافع ملی در رایافضا
 • توسعه محتوای بومی و اشاعه فرهنگ ارزش مدار در رایا فضا
 • توسعه دانش و فناوری جویشگر بومی
 • توسعه زیرساخت‌های تولید و ارائه خدمات جویش
 • توسعه خدمات متنوع مطابق با نیاز مشتریان
 • دستیابی به فضای رقابتی مناسب و تحقق استقلال مالی در جویشگرهای بومی
 • ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی کشور در حوزه رایا فضا

ارتباط اين پروژه با اقتصاد مقاومتي:

جدول زیر همراستایی اهداف راهبردی طرح با سیستهای کلی برنامه ششم را نشان می دهد:

سیاستهای کلی برنامه ششم اهداف راهبردی طرح
كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه‌ي دولت الكترونيك در بستر شبكه‌ي ملي اطلاعات توسعه دانش و فناوری جویشگر بومی
  توسعه زیرساخت‌های تولید و ارائه خدمات جویش
  ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی کشور در حوزه رایا فضا
توسعه‌ي محتوا در فضاي مجازي بر اساس نقشه‌ي مهندسي فرهنگي كشور تا حداقل پنج برابر وضعيت كنوني و بومي‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي توسعه محتوای بومی و اشاعه فرهنگ ارزش مدار در رایا فضا
  توسعه خدمات متنوع مطابق با نیاز مشتریان
  دستیابی به فضای رقابتی مناسب و تحقق استقلال مالی در جویشگرهای بومی
ايجاد، تكميل و توسعه‌ي شبكه ملي اطلاعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازه‌هاي ورودي و خروجي فضاي مجازي و پالايش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيكي شبكه به‌طوري‌كه ۵۰ درصد آن داخلي باشد تحقق امنیت جویشگر و صیانت حریم خصوصی به منظور حفظ منافع ملی در رایافضا
  توسعه محتوای بومی و اشاعه فرهنگ ارزش مدار در رایا فضا
  توسعه زیرساخت‌های تولید و ارائه خدمات جویش
حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي فضاي مجازي ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی کشور در حوزه رایا فضا
افزايش سهم سرمايه‌گذاري زيرساختي در حوزه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح كشورهاي برتر منطقه توسعه زیرساخت‌های تولید و ارائه خدمات جویش
  دستیابی به فضای رقابتی مناسب و تحقق استقلال مالی در جویشگرهای بومی
  ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی کشور در حوزه رایا فضا

جدول زیر نیز همراستایی اهداف راهبردی طرح با سیستهای کلی اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد:

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اهداف راهبردی طرح
تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط دستیابی به فضای رقابتی مناسب و تحقق استقلال مالی در جویشگرهای بومی
  توسعه زیرساخت‌های تولید و ارائه خدمات جویش
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه توسعه دانش و فناوری جویشگر بومی
  توسعه زیرساخت‌های تولید و ارائه خدمات جویش
  ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی کشور در حوزه رایا فضا
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد توسعه محتوای بومی و اشاعه فرهنگ ارزش مدار در رایا فضا
  توسعه خدمات متنوع مطابق با نیاز مشتریان
  دستیابی به فضای رقابتی مناسب و تحقق استقلال مالی در جویشگرهای بومی
 1. اهداف قابل اندازه‏گيري پروژه و معيارهاي سنجش موفقيت اين اهداف:

اهداف قابل اندازه‌گيري:

(معيارهاي قابل سنجش موفقيت اين اهداف)

اهداف کمی عناوين هدف واحد اندازه­گيري هدف 1395 هدف 1396 هدف درسال‌هاي برنامه ششم جمع کل اهداف
    کسب سهم 35 درصد از بازار درصد 20 35 35 35
    بهره‌برداری از30 سرویس اصلی و جانبی جویش عدد 20 30 30 30
    دقت خدمات       برتر در مقایسه با جویشگرهای غیر بومی (معیار NDCG) برتر در مقایسه با جویشگرهای غیر بومی (معیار NDCG)
    پوشش صفحات فارسی: حداقل دو میلیارد صفحه تعداد صفحه دو میلیارد دو میلیارد دو میلیارد دو میلیارد
    دسترس پذیری درصد     بدون قطعی بدون قطعی
    اطمینان دارای سایت پشتیبان یک سایت پشتیبان دو سایت پشتیبان دو سایت پشتیبان دو سایت پشتیبان
    تعداد کاربران هم‌زمان: متوسط1000 کاربر هم‌زمان در ثانیه درکل سرویس‌ها تعداد کاربرن همزمان 1000 1000 1000 1000
    پشتیبانی سرویس 24ساعت در 7 روز هفته 24ساعت در 7 روز هفته 24ساعت در 7 روز هفته 24ساعت در 7 روز هفته 24ساعت در 7 روز هفته
    دسترسی به محتوای بومی درصد       گردش 80 درصدی به محتوای داخلی
 1. ذينفعان اصلي و كليدي پروژه:

ذينفعان پروژه(نام ذي‌نفع و چه نيازهايي از كدام ذي‌نفع برطرف مي‌شود):

ذی‌نفع انتظارات اصلی

کارفرما

(وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

دستیابی به‌موقع به چشم‌انداز طرح، حمایت از سیاست های طرح ‌، بومی سازی دانش فنی به عنوان سرمایه ملی
شورای راهبری طرح هدایت طرح مطابق نقشه‌راه طرح و اصول منشور طرح، اطمینان از روند پیشرفت طرح از طریق کنترل محدوده، زمان و بودجه طرح و تغییرات مهم طرح

دستگاه مجری طرح

(پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)

تضمین روند پیشرفت طرح، ایجاد ساختار و قوانین لازم برای اجرای طرح، توسعه پژوهش و دانش فنی بومی
مجری طرح مدیریت فعالیت ها و پروژه های طرح، تصمیم‌گیری ‌در خصوص قلمرو طرح و موضوعات فنی و محیط کسب و کار
سازمان­ها و شركت­های داخلی فعال در حوزه طرح (مشاور، پیمانکار، تأمین کننده) نقش‌آفرینی در زنجیره اطلاعات و خدمات طرح، کسب منافع مالی، ارائه خدمات مرتبط با جویشگر بومی و توسعه نشان تجاری
رقبای خارجی عرضه خدمات جهانی جویشگر و موفقیت تجاری در دستیابی به اهداف سهم بیشتر بازار

کاربران

(عموم مردم)

سهولت استفاده از جویشگر، قابل اعتماد بودن جویشگر، قدرت و دقت بیشتر خدمات مرتبط با زبان فارسی، استفاده بیشتر از خدمات و اطلاعات محلی
 1. پيش‏نيازها، الزامات و مفروضات پروژه:
 • ادامه حمایت از طرح جویشگر در برنامه ششم توسعه
 • مواجه نشدن با مشکلات مالی و تخصیص به‌موقع بودجه
 • تصویب به‌موقع قوانین و مقرراتی مرتبط در نهادهای قانونگذار (سازمان تنظیم مقررات، مجلس شورای اسلامی و ...) که جهت پیشبرد به‌موقع طرح ضروری تشخیص داده شوند.
 • آماده شدن به‌موقع بسترهای فنی که موضوع سایر طرح‌های وزارت است.
 • تفویض اختیارات لازم برای مدیریت طرح درچارچوب قوانین و مقررات حاکم بر پژوهشگاه
 1. شرح كلي پروژه:

طرح جویشگر ذیل ماده 46 برنامه پنجم توسعه با موضوعیت «شبکه ملی اطلاعات» تعریف شده و به عنوان یک طرح راهبردی در برنامه 5 ساله وزارت (بسته اجرایی برنامه پنجم توسعه) قرار گرفته است. طبق این بسته اجرایی، طرح موتور جستجو یکی از 7 نرم‌افزار بومی‌ای است که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملیاتی شود.

با توجه به اینكه طرح‌های توسعه و تكمیل زیرساخت‌های خدمات و محتوا، از طرح‌های كلیدی وزارت محسوب می‌شوند، طرح جویشگر نیز در زمره طرح‌های اولویت‌دار وزارت قرار می‌گیرد.

با توجه به واگذاری اجرای طرح به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این طرح در زمره طرح‌های کلیدی در دست اجرای این پژوهشگاه می‌باشد.

مطالعات امکان‌سنجی، بررسی‌های تطبیقی و پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص موتورهای جستجو و نیازهای کاربران بومی از پیش‌نیازهای تحقق چشم‌انداز این طرح هستند که بخشی از آنها پیشتر به انجام رسیده و در طرح جویشگر ادامه می‌یابند.

بر پایه این مطالعات تصویر نهایی ترسیم شده برای تحقق چشم‌انداز جویشگر، یک فضای رقابتی در وب است که در آن جویشگرهای بومی حمایت شده توسط طرح، به ارائه خدمات متنوع به کاربران خواهند پرداخت. جهت ارائه این خدمات لازم است زیرساخت‌هایی فراهم آید که از طریق طرح جویشگر، ایجاد این زیرساخت‌ها نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در چشم‌انداز تحقق یافته طرح، بخش خصوصی به آن سطح از توانمندی خواهد رسید که بدون حمایت‌های دولتی جویشگرهای حمایت شده را اداره خواهد نمود، لذا توسعه توانمندی بخش خصوصی، از طریق درگیر کردن این بخش در تحقق دستاوردهای طرح یک رویکرد اساسی به شمار می‌رود. جهت تحقق این چشم‌انداز، استقرار و پیاده‌سازی خدمات متنوع طرح در ابتدا با حمایت‌های دولتی از بخش خصوصی به انجام می‌رسد، اما در بازه زمانی مشخص و بر اساس سیاست‌های آتی دولت، بخش عمده­ای از مالکیت آن می‌تواند به بخش خصوصی واگذار گردد.

نظارت مجری طرح بر حسن عملکرد خدمات جویشگر تا پایان مأموریت طرح ادامه خواهد یافت تا از هم‌سویی خدمات درحال ارائه با سیاست‌های کلان وزارت اطمینان حاصل گردد. این نظارت پس از خاتمه طرح موجود می‌تواند در قالب برنامه‌های آتی وزارت ادامه یابد.

 1. زمان‏بندي كلان پروژه و فازهاي كليدي:
فاز شروع پایان خروجیها
مدیریت طرح 28/11/93 28/05/96
 1. منشور طرح
 2. سند راهبردی توسعه موتور جستجوی بومی
 3. مستند برنامه عملیاتی و توسعه فناوری در موتور جستجوی بومی
 4. چارچوب ارزیابی و تست
 5. رصد و پایش خدمات
 6. برنامه نگهداری و توسعه موتور جستجوی فارسی
تحقق دستاوردها 28/11/93 28/11/96

خروجیها و کلیه دستاوردهای طرح شامل:

 • تامین زیرساخت سخت‌افزاری و پهنای باند در مراکز داده اصلی و پشتیبان
 • توسعه زیرساخت‌های پردازشی و محتوای زبان فارسی
 • توسعه سکوهای خدمات پایه موتور جستجو و خدمات مرتبط
 • توسعه خدمات ارزش افزوده موتور جستجو و خدمات جانبی
 • رونق فضای کسب وکار موتور جستجو
انتقال طرح 28/11/96 28/11/98 انتقال و خاتمه دستاوردهای محقق شده در فاز قبلی.
 1. بودجه پروژه
بودجه مورد نیاز سال اول: 671,574
بودجه مورد نیاز سال دوم: 1,040,874
بودجه مورد نیاز سال سوم: 470,389
بودجه مورد نیاز سال چهارم: 165,002
بودجه مورد نیاز سال پنجم: 143,141
مجموع (میلیون ریال): 2,490,980

با توجه به اینکه طرح جویشگر در زمره طرح‌های ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد، تأمین مالی طرح از محل بودجه طرح‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد.

 1. ساختار پروژه (معرفي نظام رهبري و پايش پروژه، مسئوليت‏ها و اختيارات)

ساختار حاکمیتی طرح مطابق تصویر زیر است:

تصویر 1:ساختار حاکمیتی طرح

مسئولیتهای ساختار حاکمیتی:

 • مالک طرح (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات): تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح و نیز انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای خارج از وزارت
 • شورای راهبری طرح: ابلاغ منشور، هدایت و نظارت کلان بر طرح مطابق اصول مورد توافق این منشور
 • دستگاه مجری طرح: تأمین امکانات، حمایت و پشتیبانی از مجری طرح جهت اجرای طرح
 • مجری طرح: راهبری و اجرای طرح مطابق با خطوط راهنمای منشور حاضر
 • کارگروه فنی طرح: انجام بررسی‌های فنی در خصوص طرح و پروژه‌های زیرمجموعه آن مطابق با خطوط راهنمای این منشور

604x494pxساختار اجرایی طرح:

تصویر 2- ساختار سازمانی طرح

برای هریک از واحدهای ساختار سازمانی طرح وظایف زیر در نظر گرفته شده است:

 • کارگروه فنی: ارائه مشاوره‌های فنی لازم در خصوص بررسی، آماده‌سازی و تعیین پروژه‌های طرح مطابق شرایط مندرج در «آیین‌نامه راهبری طرح موتور جستجی بومی»
 • واحد پشتیبانی: این واحد از لحاظ سازمانی متعلق به پژوهشگاه می‌باشد اما با تخصیص افرادی مشخص به سازمان طرح خدمات پشتیبانی مورد نیاز جویشگر از قبیل حسابداری، امور قراردادها، امور اداری، منابع انسانی، خرید و تدارکات، خدمات نگهداری شبکه، آبدارخانه و خدمات نظافتی را فراهم می‌آورد.
 • مشاوران: افرادی هستند که مستقیماً با شخص مجری طرح در ارتباط بوده و در حوزه‌های مختلف مدیریتی، استراتژی، فنی و ... مشاوره‌های لازم را به وی می‌دهند.
 • اداره (ستاد) طرح: اموری از قبیل دبیرخانه و منشی‌گری در این واحد به انجام می‌رسد.
 • روابط عمومی: پرداختن به مواردی چون مدیریت پورتال طرح، اطلاع‌رسانی در خصوص طرح، پاسخ‌گویی فنی به مخاطبان و تماس گیرندگان، تبلیغات طرح و امور گرافیکی طرح در حوزه کاری این واحد است.
 • دفتر مدیریت طرح[۱] (PMO): وظایف این واحد استقرار نظام جامع مدیریت طرح، تهیه برنامه‌های طرح (از قبیل برنامه زمان‌بندی و جریان نقدینگی و...)، نظارت بر برنامه‌های ارائه شده توسط مجریان پروژه‌های طرح، به‌روزرسانی مستندات مدیریتی طرح (از قبیل بانک اطلاعاتی ریسک‌های طرح و ...)، کنترل پروژه و گزارش‌دهی و همچنین مدیریت دانش طرح (ظبط و نگهداری دانش پروژه‌های طرح و انتقال دانش فنی ایجاد شده) می‌باشد.
 • واحد مطالعات: وظایف این واحد مطالعه و تحقیق در خصوص موضوعات مرتبط با اجرای طرح مانند توسعه سرویس‌های جویشگر و پیش‌نیازهای راه‌اندازی آنها است. این واحد ضمن آینده پژوهی، فضای رو به تغییر صنعت فناوری اطلاعات و توسعه‌های ایجاد شده در سایر موتورهای جستجوی موفق را رصد نموده و متناسباً تعریف پروژه‌های طرح، شرح خدمات پروژه‌ها، ارتباط و وابستگی میان پروژه‌ها و به‌روزرسانی محدوده طرح را به انجام خواهد رساند. تعیین رویه های نظارت داخلی و کیفی بر پروژه‌ها به لحاظ انطباق با شرح خدمات و صحت سنجی آنها و open-source کردن محصولات ایجاد شده در طرح نیز بر عهده این واحد می‌باشد.
 • واحد استراتژی و تجاری‌سازی: وظایف این واحد تدوین راهبردهای مناسب به منظور پیاده سازی و بهره‌برداری از خدمات ایجاد شده و همچنین تجاری‌سازی خدمات و پایش فضای رقابتی به منظور ارائه بازخوردهای لازم است. خروجی واحد توسعه استراتژی طرح موتور جستجو، به مدیریت تغییر و به‌روزرسانی فهرست سرویس‌های جویشگر یا اولویت‌های آنها منجر می‌شود. همچنین این واحد مسئولیت شناسایی و پیشنهاد قوانین و مقررات مورد نیاز برای توسعه طرح را دارد.
 • واحد یکپارچه‌سازی و نظارت: این واحد مدیریت و یكپارچه سازی فعالیت ها و پروژه‌های طرح را بر عهده داشته و وظایف آن هدایت و نظارت فنی اجرای پروژه از جمله مدیریت مجریان پروژه‌ها در حوزه طراحی، هدایت ناظران پروژه‌ها، مدیریت راه‌اندازی سرویس‌ها و تحویل سرویس‌های ایجاد شده به مدیر طرح و واحد کسب و کار می‌باشد. همچنین شناسایی و ارزیابی تتأمین کنندگان (کالا و خدمات) و هدایت امور قراردادی از قبیل انجام فراخوان، بررسی پیشنهادهای رسیده و پیگیری عقد قرارداد مجریان پروژه‌ها نیز بر عهده این واحد می‌باشد.
 • واحد زیرساخت: وظیفه این واحد فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم (از قبیل سخت‌افزار، مرکز داده، پهنای باند و ...) برای ارائه خدمات جویشگر می‌باشد.
 1. ساختار شكست كار (WBS)
تاریخ انتشار مطلب:
منبع:
بازدیدها: 915 نفر