بایگانی مطالب

طرح های آفاق

منشور پروژه

طرح­های آفاق

 1. هدف كلان پروژه و دليل يا توجيه انجام پروژه:
 2. اهداف قابل اندازه‏گيري پروژه و معيارهاي سنجش موفقيت اين اهداف
شماره

عنوان

هدف

فرمول

محاسبه

93 94 95 96 97 98 99 1404 مرجع آماري توضيحات
                         
 1. ذينفعان اصلي و كليدي پروژه
 2. پيش‏نيازها، الزامات ومفروضات پروژه
 3. شرح كلي پروژه
 4. زمان‏بندي كلان پروژه و فازهاي كليدي
شماره عنوان فاز خروجي ملموس تاريخ
1      
2      
3      
 1. بودجه پروژه

جدول هزینه‌ها

جدول شماره (1): هزینه‌های تولید محتوای متنی*

  موضوعات کلی برنامه‌ها تعداد درس تعداد صفحه مبلغ (تومان)
1 آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم – سطح متوسطه 192 1920 000/000/192
2 آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم – سطح عالی 64 960 000/000/96
3 تفسیر ترتیبی بُشریٰ (بررسی و تحلیل آیات برای جوانان – ده جزء) 180 1800 000/000/180
4 آموزش تفسیر ساده صفحات قرآن کریم 120 1208 000/800/120
5 بررسی و تحلیل چهل واژه کلیدی قرآن کریم 40 400 000/000/40
6 آموزش زبان قرآن (صرف مقدماتی-نحو مقدماتی–تجزیه و ترکیب جزء سی‌ام) 80 800 000/000/80
7 آموزش دانش تجوید (در دو سطح مقدماتی و پیشرفته) 32 320 000/000/32
8 آموزش علوم بلاغی با تأکید بر بلاغت قرآن کریم 32 320 000/000/32
9 آموزش ترجمه و مفاهیم و معارف نهج‌البلاغه 96 960 000/000/96
10 آموزش ترجمه و مفاهیم و معارف صحیفه سجادیه 48 480 000/000/48
11 سبک زندگی اسلامی در سیره اهل‌بیت؟ عهم؟ (مسائل تربیتی و خانوادگی) 16 160 000/000/16
12 سبک زندگی اسلامی در سیره اهل‌بیت؟ عهم؟ (با تأکید بر اقتصاد مقاومتی) 16 160 000/000/16
13 بررسی تاریخ و سیره نبوی (ص) با تأکید بر ابعاد تربیتی و اقتصاد مقاومتی 64 640 000/000/64
14 بررسی سیره،‌ زندگی و سخنان امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری؟ عهم؟ 48 480 000/000/48
15 مباحث مهدویت و آخرالزمان 16 160 000/000/16
16 نقد و بررسی عرفان‌های کاذب 16 160 000/000/16
جمع کل 1060 10928 000/800/092/1
 • تولید متون فوق‌الذکر شامل مراحل پنج‌گانه خواهد بود: تحقیقات پایه، تألیف و تنظیم، تدوین آموزشی، ویرایش (علمی، ادبی و صوری)، امور فنی (طراحی صفحات و جلد، صفحه‌آرایی، تایپ).
 • متوسط هزینه تولید هر صفحه با طی مراحل پنج‌گانه فوق‌الذکر مبلغ: 000/100 تومان است.
 • هر درس، به‌طور متوسط شامل ده صفحه بوده که در دو جلسه بیست دقیقه‌ای (صوتی یا تصویری) تهیه خواهد شد.

جدول شماره (2): هزینه‌های تولید برنامه‌های تصویری (اینترنتی)

  موضوعات کلی برنامه‌ها تعداد جلسه تعداد دقیقه مبلغ (تومان)
1 آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم – سطح متوسطه 384 7680 000/000/192
2 آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم – سطح عالی 128 2560 000/000/64
3 تفسیر ترتیبی بُشریٰ (بررسی و تحلیل آیات برای جوانان – ده جزء) 360 7200 000/000/180
4 آموزش تفسیر ساده صفحات قرآن کریم 240 4800 000/000/120
5 بررسی و تحلیل چهل واژه کلیدی قرآن کریم 80 1600 000/000/40
6 آموزش ادبیات قرآنی – دوره مقدماتی (صرف – نحو – تجزیه و ترکیب جزء سی‌ام) 160 3200 000/000/80
7 آموزش تجوید (مقدماتی – پیشرفته) 64 1280 000/000/32
8 بررسی وجوه بلاغی قرآن کریم 64 1280 000/000/32
9 آموزش ترجمه و مفاهیم و معارف نهج‌البلاغه 192 3840 000/000/96
10 آموزش ترجمه و مفاهیم و معارف صحیفه سجادیه 96 1920 000/000/48
11 سبک زندگی اسلامی در سیره اهل‌بیت؟ عهم؟ (مسائل تربیتی و خانوادگی) 32 640 000/000/16
12 سبک زندگی اسلامی در سیره اهل‌بیت؟ عهم؟ (با تأکید بر اقتصاد مقاومتی) 32 640 000/000/16
13 بررسی تاریخ و سیره نبوی (ص) با تأکید بر ابعاد تربیتی و اقتصاد مقاومتی 64 1280 000/000/32
14 بررسی سیره،‌ زندگی و سخنان امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری؟ عهم؟ 96 1920 000/000/48
15 مباحث مهدویت و آخرالزمان 32 640 000/000/16
16 نقد و بررسی عرفان‌های کاذب 32 640 000/000/16
جمع کل 2056 41120 000/000/028/1
 • برنامه‌های تولیدی تصویری شامل؛ مجری‌گری، فیلم‌برداری، صدابرداری، دکور، تدوین و... خواهد بود.
 • زمان هر جلسه برنامه تولیدی (تصویری) به مدت 20 دقیقه است.
 • هر دقیقه برنامه تصویری مبلغ 000/25 تومان هزینه خواهد داشت.

جدول هزینه‌ها

جدول شماره (3): هزینه‌های تولید برنامه‌های صوتی (اینترنتی)

  موضوعات کلی برنامه‌ها تعداد جلسه تعداد دقیقه مبلغ (تومان)
1 آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم – سطح متوسطه 384 7680 000/400/38
2 آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم – سطح عالی 128 2560 000/800/12
3 تفسیر ترتیبی بُشریٰ (بررسی و تحلیل آیات برای جوانان – ده جزء) 360 7200 000/000/36
4 آموزش تفسیر ساده صفحات قرآن کریم 240 4800 000/000/24
5 بررسی و تحلیل چهل واژه کلیدی قرآن کریم 80 1600 000/000/8
6 آموزش ادبیات قرآنی (صرف مقدماتی-نحو مقدماتی–تجزیه و ترکیب جزء سی‌ام) 160 3200 000/000/16
7 آموزش تجوید (مقدماتی – پیشرفته) 64 1280 000/400/6
8 بررسی وجوه بلاغی قرآن کریم 64 1280 000/400/6
9 آموزش ترجمه و مفاهیم و معارف نهج‌البلاغه 192 3840 000/200/19
10 آموزش ترجمه و مفاهیم و معارف صحیفه سجادیه 96 1920 000/600/9
11 سبک زندگی اسلامی در سیره اهل‌بیت؟ عهم؟ (مسائل تربیتی و خانوادگی) 32 640 000/200/3
12 سبک زندگی اسلامی در سیره اهل‌بیت؟ عهم؟ (با تأکید بر اقتصاد مقاومتی) 32 640 000/200/3
13 بررسی تاریخ و سیره نبوی (ص) با تأکید بر ابعاد تربیتی و اقتصاد مقاومتی 64 1280 000/400/6
14 بررسی سیره،‌ زندگی و سخنان امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری؟ عهم؟ 96 1920 000/600/9
15 مباحث مهدویت و آخرالزمان 32 640 000/200/3
16 نقد و بررسی عرفان‌های کاذب 32 640 000/200/3
جمع کل 2056 41120 000/600/205
 • برنامه‌های تولیدی صوتی شامل؛ کارشناسی، مجری‌گری، صدابرداری، تدوین و... خواهد بود.
 • زمان هر جلسه تولید برنامه (صوتی) به مدت 20 دقیقه است.
 • هر دقیقه تولید برنامه صوتی مبلغ 000/5 تومان هزینه خواهد داشت.

جدول شماره (4): جمع هزینه‌های تولید محتواهای متنی و برنامه‌های تصویری و صوتی (اینترنتی)

  شرح جمع مبلغ (تومان)
1 هزینه‌ تولید محتواهای متنی 000/800/092/1
2 هزینه‌ تولید برنامه‌های تصویری (اینترنتی) 000/000/028/1
3 هزینه‌ تولید برنامه‌های صوتی (اینترنتی) 000/600/205
جمع کل 000/400/326/2
شماره عنوان مرحله خروجي ملموس محل تأمين مالي 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 تاريخ
1                            
2                            
3                            
  جمع كل                        
 1. ساختار پروژه (معرفي نظام رهبري و پايش پروژه، مسئوليت‏ها و اختيارات)
ساختار راهبري پروژه و اعضاي آن  
اختيارات و وظايف  
مدير پروژه وزير/معاون وزير
اختيارات و وظايف مدير پروژه  
عناوين دستگاه‏هاي اجرايي همكار و موضوع همكاري  
 1. ساختار شكست كار (WBS)
 2. برنامه زمان‏بندي
كد WBS فعاليت/بسته كاري زمان آغاز زمان پايان پيش نياز مسوول خروجي ملموس وزن فعاليت هزينه توضيحات
تاریخ انتشار مطلب:
منبع:
بازدیدها: 621 نفر