بایگانی مطالب

تحليل فنی و اقتصادی ايجاد فناوری IOT جهت هوشمندسازی خدمات لجستيک در شرکت‌های توليدی و تجاری کش

منشور پروژه

تحليل فنی و اقتصادی ايجاد فناوری IoT جهت هوشمندسازی خدمات لجستيک در شرکت‌های توليدی و تجاری کشور

 1. هدف كلان پروژه و دليل يا توجيه انجام پروژه:
 2. اهداف قابل اندازه‏گيري پروژه و معيارهاي سنجش موفقيت اين اهداف
شماره

عنوان

هدف

فرمول

محاسبه

93 94 95 96 97 98 99 1404 مرجع آماري توضيحات
                         
 1. ذينفعان اصلي و كليدي پروژه
 2. پيش‏نيازها، الزامات ومفروضات پروژه
 3. شرح كلي پروژه

محتویات

 

مقدمه

اگرچه در طی ساليان گذشته توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه­های مختلف اداری، تجاری و صنعتی موردتوجه قرارگرفته است؛ بااین‌حال تمام اين پيشرفت­ها امروزه تنها به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای بر تحولی بزرگ با عنوان «فناوری اينترنت اشياء-IoT»[۱]در نظر گرفته می­شود. تغييرات و تحولات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس اين فناوری به نحوی است که متخصصان آن را انقلاب صنعتی سوم نام‌گذاری می‌کنند. گزارش­های ارائه‌شده از مؤسسات رصد فناوری­ها نظير گارتنر نشان-دهنده توجه جدی به اين تکامل دنيای فناوری اطلاعات و ارتباطات است به‌نحوی‌که به‌وضوح نمايانگر اين موضوع است که فناوری اينترنت اشياء زيربنای توسعه دنيای نوين امروزی خواهد بود. در کنار اين گزارش­ها بسياری از فراهم آورندگان زيرساخت­های فناورانه اينترنت اشياء طرح‌ریزی را برای توسعه اين فناوری با بيش از 50 ميليارد افزاره هوشمند[۲] انجام داده­اند (شکل 1).

623x322px

شکل 1 روند استفاده از ابزارهای هوشمند برای استفاده در فناوری اينترنت اشياء

استفاده از فناوری اينترنت اشياء می­تواند محيطی هوشمندتر و بهينه برای ساکنان آن در اقصی نقاط جهان فراهم کند. کاربردهای اين فناوری طيف وسيعی از خدمات و فعاليت‌ها را شامل می­شود که از شهرسازی، صنعت و تجارت و دامداری هوشمند تا سلامت هوشمند را در برمی­گيرد. از آنجا که برچسب هوشمند پيش از اين نيز به‌وفور در راهکارهای پايه­ای فناوری اطلاعات مورداستفاده قرارگرفته است. ازاین‌رو پيش از آنکه در مورد کاربردهای اين موضوع دقيق شويم، مناسب است توضيحی مختصر در باره عبارت ماهيت هوشمند سازی در فناوری اينترنت اشياء در مقايسه با ساير راهکارها ارائه می­شود:

 • با توجه به توسعه استفاده از سامانه­های نهفته[۳] در ابزارهای سنتی، در ساليان گذشته تلاش­های علمی، تحقيقاتی و کاربردی برای ارائه درجه‌ای از هوشمندسازی به‌صورت محلی و بر اساس نياز انجام‌شده است. برای نمونه کنتورهای هوشمند که امکان مصرف را بر روی سامانه نهفته پردازش و ذخيره می­كند؛ اگرچه استفاده از اين کنتورها قرائت کنتور را دقیق‌تر و شفاف­تر می‌كند بااین‌حال اين فرآيند به‌صورت محلی و در يک نقطه انفرادی انجام می­شود. در مقابل استفاده از فناوری اينترنت اشياء امکان مديريت متمرکز کنتورها را در مقياس بزرگ فراهم می­آورد.
 • از ديگر تفاوت­هاي بارز در روش­های هوشمندسازی پيشين با فناوری اينترنت اشياء، مزاياي کاهش هزينه­های زمانی و مالی مرتبط با حضور فيزيکی عامل انسانی بر محيط يا دستگاه هوشمند محلی در فناوری اينترنت اشياء است. در ادامه مثال پيشين، قابل استنتاج است که يک کنتور هوشمند محلی حضور فيزيکی موردنیاز برای قرائت را حذف نمی­كند در مقابل فناوری اينترنت اشياء امکان کنش هميشگی با انسان را بدون حضور فيزيکی عامل انسانی فراهم می­­آورد.
 • يکی از نکات بسيار مهم در فناوری اينترنت اشياء ارائه سطوح بسيار انعطاف‌پذیر برای هوشمندسازی محيط و فرآيندهاست ازاین‌رو امکان پياده­سازی سناريوهای هوشمند برای ارتباط اشياء با يکديگر وجود خواهد داشت.
 • پايش و کنترل متمرکز و مقیاس‌پذیر زيرساخت­ها ارائه فرآيندهای بهينه و طرح­های نوين تجاری از ديگر ويژگی­هايي است که در حوزه تکامل فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی با اينترنت اشياء در دسترس خواهد بود.

يکی از حوزه‌های بسيار مناسب عملکرد فناوری اينترنت اشياء، خدمات آماد و پشتيبانی در شرکت‌های تجاری و صنعتی است. ماهيت پويا و درعین‌حال جابجاشونده مؤلفه‌های پشتيبانی و لجستيک، کارايي و بهینه‌سازی اين خدمات را در شرکت‌ها و صنايع مختلف با چالش­های جدی مواجه می­نمايد. بر اين اساس همان‌طور که در شکل زير نيز مشاهده می­شود، نياز خطير جابجايي پذيری و پايش عمومی اقلام با استفاده از فناوری اينترنت اشياء تأمین می­شود.

624x328px

شکل 2 الزامات فنی عمومی خدمات لجستيک هوشمند در مقايسه با ساير خدمات در فناوری اينترنت اشياء

بر اين اساس در ادامه اين پيشنهاد مشخصه­های طرح پيشنهادی در بخش دوم ارائه خواهد شد. شرح خدمات پژوهشی در بخش سوم ارائه می­شود. بخش چهارم و پنجم روش انجام پژوهش و زمان­بندی اجرای طرح ارائه خواهد شد. منابع موردنیاز برای اجرای طرح در بخش ششم ارائه خواهد شد.

مشخصه­های طرح پيشنهادی

اهميت استفاده از فناوری اينترنت اشياء در لجستيک هوشمند

خدمات لجستيک به‌عنوان يکی از فرآيندهای متداول در بسياری از شرکت­ها و سازمان­ها موردتوجه قرار دارد. خدمات لجستيک که ويژگی­هايي نظير قابليت جابجايي تجهيزات و مواد اوليه، ذخيره­سازی يا انبار تجهيزات و قطعات در مقياس بزرگ را در خود دارد، سبب شده است که خودکارسازی فرآيندها در اين خدمات به دليل عدم قطعيت يا نبود داده در زمان مناسب با چالش­های بسياری مواجه شود. اين خصيصه­ها سبب شده است، شرکت­ها و بنگاه­های توليدی و تجاری و خدماتی به دنبال راهکارهايي هوشمند برای بهینه‌سازی يا مديريت مناسب زيرساخت لجستيک خود باشند.

مطابق گزارش­­های رسمی شرکت­های پيشرو در اين حوزه، بازار مالی منتج از ارائه خدمات کارای اينترنت اشياء به بيش از 8000 ميليارد دلار در طی 10 سال آينده برسد (شکل 3) که از ميان عوايد استفاده از اينترنت اشياء در لجستيک 6400 ميليارد دلار در بخش‌های خصوصی و 1600 ميليارد دلار در بخش­های دولتی خواهد بود.

624x403px

شکل 3 ارزش خدمات فناوری اينترنت اشياء در حوزه لجستيک (منبع DHL & Cisco 2015 )

ارزش 8 هزار میلیارد دلاری صنعت اینترنت اشياء بر اساس راه­اندازهای زير ايجاد می­شود:

 • نوآوری و ايجاد درآمد افزونه:2100 ميليارد دلار
 • بهينه­سازی سرمايه­ها: 2100 ميليارد دلار
 • لجستيک و زنجيره تأمین: 1900 ميليارد دلار
 • افزايش کارايي کارکنان: 1200 ميليارد دلار
 • تجربه مشتريان و شهروندان: 700 ميليارد دلار
با توجه به آمار استفاده و بهره­برداری از فناوری­ اينترنت اشيا در لجستيک به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم مزايا بسياری را در افزايش کارايي و کیفیت خدمات به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين شرکت­های بزرگ و متوسط اقتصادی به دنبال استفاده بهينه از خدمات اينترنت اشياء در لجستيک هوشمند خواهند بود به‌نحوی‌که به اهداف مطلوب زير دست يابند:
 • کاهش زمان در فرآيند جستجو يا انتقال تجهيزات و قطعات
 • امکان تحليل دقيق و برخط وضعيت تجهيزات يا مواد مصرفی
 • افزايش کارايي کارکنان
 • امکان پايش و بهينه­سازی هوشمند ناوگان حمل‌ونقل و پشتيبانی
 • بهينه­سازی خدمات پشتيبانی و لجستيک برای افزايش کارايي فرآيندهای زنجيره تأمین

با توجه وجود اين نياز در کشور به نظر می­رسد يک خلأ پژوهشی در حوزه شناسايي راهکارهای فناورانه خدمات لجستيک مبتنی بر اينترنت اشياء وجود دارد که در آن به صاحبان صنايع و توليدکنندگان از یک‌سو قابليت­های بسيار مفيد پياده­سازی اين فناوری را بررسی كند و نحوه پياده­سازی و بومی­سازی آن را در داخل کشور امکان­سنجی كند و بر اساس آن روند پيشنهادی برای مقرون‌به‌صرفه بودن پياده­سازی را مورد تحليل و بررسی قرار دهد.

هدف از اجرای طرح

هدف از طرح پيشنهادی امکان‌سنجی توسعه فناوری اينترنت اشياء در کنار ارزيابی و تحليل هزينه فايده استفاده از اين فناوری در هوشمندسازی زيرساخت بنگاه­های اقتصادی است که نيازمند خدمات بهينة لجستيک (آماد و پشتيبانی) می­باشند.

قلمرو اجرای طرح

قلمرو تحليل در دو حوزه فنی و اقتصادی در نظر گرفته شده است و تمرکز بر روی شرکت­های توليدی تجاری و صنعتی در مقياس متوسط و بزرگ است.

شرح خدمات پروژه

خدمات قابل در ارائه در اين پروژه پژوهشی شامل موارد زير خواهد بود:

 • تحليل و بررسی مفاهيم و کاربردهای
  • مفاهيم و کاربردهای فناوری اينترنت اشياء
  • مفاهيم و تعاريف لجستيک هوشمند
  • روندهای ايجاد و توسعه اينترنت اشياء
  • روند­های استفاده از فناوری در خدمات لجستيک
  • جمع­بندی و نتيجه­گيری
 • تحليل و مطالعات تطبيقی
  • مروری بر مقالات علمی و گزارش­های فنی استفاده از اينترنت اشياء در لجستيک هوشمند
  • تحليل تجارب کشورهای پيشرو در حوزه استفاده از اينترنت اشياء در لجستيک هوشمند
  • جمع­بندی و نتيجه­گيری
 • شناسايي و طبقه‌بندی چالش­ها
  • بررسی چالش­های فنی استفاده و بومی‌سازی خدمات لجستيک هوشمند مبتنی بر اينترنت اشياء
  • بررسی چالش­های اجرايي استفاده و بومی‌سازی خدمات لجستيک هوشمند مبتنی بر اينترنت اشياء
  • بررسی چالش­های اقتصادی استفاده و بومی‌سازی خدمات لجستيک هوشمند مبتنی بر اينترنت اشياء
  • جمع­بندی و نتيجه­گيری
 • پيشنهاد بومی­سازی خدمات
  • شناسايي و دسته­بندی انواع خدمات لجستيک هوشمند مبتنی بر اينترنت اشياء
  • بررسی ميزان آمادگی بنگاه‌های کشور برای استفاده از فناوری اينترنت اشياء
  • بررسی قابليت پياده­سازی خدمات لجستيک هوشمند در صنايع و شرکت­های کشور
  • تحليل اقتصادی هوشمندسازی خدمات لجستيک مبتنی بر فناوری اينترنت اشياء
  • جمع­بندی و نتيجه­گيری
 1. زمان‏بندي كلان پروژه و فازهاي كليدي
شماره عنوان فاز خروجي ملموس تاريخ
1      
2      
3      
 1. بودجه پروژه
شماره عنوان مرحله خروجي ملموس محل تأمين مالي 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 تاريخ
1                            
2                            
3                            
  جمع كل                        
 1. ساختار پروژه (معرفي نظام رهبري و پايش پروژه، مسئوليت‏ها و اختيارات)
ساختار راهبري پروژه و اعضاي آن  
اختيارات و وظايف  
مدير پروژه وزير/معاون وزير
اختيارات و وظايف مدير پروژه  
عناوين دستگاه‏هاي اجرايي همكار و موضوع همكاري  
 1. ساختار شكست كار (WBS)
 2. برنامه زمان‏بندي
كد WBS فعاليت/بسته كاري زمان آغاز زمان پايان پيش نياز مسوول خروجي ملموس وزن فعاليت هزينه توضيحات
                   
تاریخ انتشار مطلب:
منبع:
بازدیدها: 1273 نفر