بایگانی مطالب

پهرست

منشور پروژه

پهرست (درگاه زبان و ادب پارسی)

  1. هدف كلان پروژه و دليل يا توجيه انجام پروژه

مقام معظم رهبری: من برای زبان فارسی نگرانم. خیلی نگرانم. زبان فارسی هویت ماست.

بزرگترین نگرانی گروه پهرست؛ پاسداشت زبان و ادب پارسی و زنده و پویا نگهداشتن این زبان برای انتقال به نسل دیگر است.

ارتباط اين پروژه با اقتصاد مقاومتي:

این پروژه هیچ منفعت مادی تا کنون در بر نداشته است و با هزینه شخصی این جانب اداره می شود.

  1. اهداف قابل اندازه‏گيري پروژه و معيارهاي سنجش موفقيت اين اهداف
شماره

عنوان

هدف

فرمول

محاسبه

95 96 97 98 99 1404 مرجع آماري توضيحات
1 پاسداشت زبان و ادب پارسی                  
  1. ذينفعان اصلي و كليدي پروژه

فربود شکوهی. مدیر درگاه زبان و ادب پارسی

  1. پيش‏نيازها، الزامات ومفروضات پروژه

در این پروژه تنها به زبان و ادب پارسی و پیرامون این زبان می پردازیم و بر آنیم تا به دوستداران این زبان خدمات رایگان بدهیم.

  1. شرح كلي پروژه

در این پروژه تلاش می کنیم تا منابع مربوط به زبان و ادب پارسی را از همه جا شناسایی کنیم و با هماهنگی­های بایسته آن را در این درگاه بارگذاری کنیم.

  1. زمان‏بندي كلان پروژه و فازهاي كليدي
شماره
عنوان فاز خروجي ملموس تاريخ
1 راه اندازی درگاه پهرست درگاه به نشانی www.pehrest.ir 1393
2 تهیه و خرید محتوا در باره زبان و ادب پارسی و بارگذاری در درگاه و این کار ادامه دارد. از سال 1393 تا 1394 محتوا در درگاه وجود دارد. از 1393 تا 1394
3 پشتیبانی وضعیت موجود و تهیه و خرید و بارگذاری محتواهای تازه از سال 1395 تا 1396 از 1395 تا 1396
  1. بودجه پروژه
فازها مبلغ (ميليارد ريال)
1و 2 115
3 50
جمع كل 165
  1. ساختار پروژه (معرفي نظام رهبري و پايش پروژه، مسئوليت‏ها و اختيارات)
ساختار راهبري پروژه و اعضاي آن این پروژه توسط یک گروه 5 نفری اداره می شود.
اختيارات و وظايف مدیر پروژه هماهنگ کننده همه بخش هایی است که باید این پروژه به کار گرفته شود.
مدير پروژه فربود شکوهی
اختيارات و وظايف مدير پروژه آینده پژوهی و داده کاوی و شناسایی نیاز کاربران از دو دیدگاه کاربرمحوری و محتوامحوری. این مهم پس از شناسایی به کسانی که در پروژه درگیر هستند واگذار می شود.
عناوين دستگاه‏هاي اجرايي همكار و موضوع همكاري سازمان فناوری
  1. ساختار شكست كار (WBS)

این پروژه تا کنون از هزینه شخصی مدیر پروژه اداره می شده است. از این روی در صورت قطع و نیز نتوانستن تهیه منابع مالی این پروژه در دم با شکست رو به رو می شود. گفتنی است هم اکنون مدیر پروژه 115 میلیون تومان تا سال 1394 بدهکار است و پیش بینی می شود تا پایان سال نیز 50 میلیون تومان دیگر بر این بدهی افزوده شود برای توسعه محتوایی این پروژه افزوده شود.

  1. برنامه زمان‏بندي
كد WBS فعاليت/بسته كاري زمان آغاز زمان پايان پيش نياز مسوول خروجي ملموس وزن فعاليت هزينه توضيحات
1 بسته های محتوایی به تناسب هر بخش در درگاه افزوده می شود و همه این محتواها در این درگاه در دسترس همگان است. 1393 1395   فربود شکوهی درگاه پهرست   165 میلیون تومان  

فربود شکوهی

9125302589

shokuhi@gmail.com

تاریخ انتشار مطلب:
منبع:
بازدیدها: 572 نفر