سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

مراکز داده - ایجاد مراکز داده – الزامات

مراکز داده - ایجاد مراکز داده – الزامات

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات-

تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات-

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای

امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه¬های اجرایی-

استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه¬های اجرایی-

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

ارائه گواهی ارزیابی امنیتی محصولات، خدمات و آزمایشگاه ها-

ارائه گواهی ارزیابی امنیتی محصولات، خدمات و آزمایشگاه ها-

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

پیشنویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی

پیشنویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی

تاریخ انتشار :
1397/05/06
فایل pdf دانلود

اساسنامه

اساسنامه

تاریخ انتشار :
1397/03/13
فایل pdf دانلود

استارتاپ های ویروسی (راهنمایی برای طراحی چرخه بازاریابی ویروسی)

استارتاپ های ویروسی (راهنمایی برای طراحی چرخه بازاریابی ویروسی)

ناشر :
سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار :
1397/02/29
فایل pdf دانلود

روشها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الكترونيكی جمهوري اسلامی ايران

روشها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الكترونيكی جمهوري اسلامی ايران

نویسنده :
رضا باقری اصل، نصرالله جهانگرد، مريم جليليان عطار، وحيد چيذری، رويا حسينيان، فائزه حسينی پزوه، ليال حاجی رجبی، مازيار مباشری، نيلوفر مراد حاصل، سهيل مظلوم
ناشر :
سازمان فناوري اطالعات ايران
تاریخ انتشار :
1397/02/27
فایل pdf دانلود