Skip to Content
چهارشنبه 1396/02/06
00:42:27

اخبار

در نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال جاری، گزارشی از پیشرفت های توسعه دولت الکترونیکی ارایه و چهار مصوبه مهم در حوزه زیرساخت های فنی و اجرایی در این حوزه به تصویب رسید. ادامه مطلب

اخبار تصویری اخبار تصویری