آرشیو خبر آرشیو خبر

با تحقق سرویس استحقاق بیمه درمان اجرای پایلوت GSB به اتمام رسید

با عملیاتی شدن سرویس استحقاق بیمه درمان تعداد سرویس های مجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات GSB به 106 سرویس رسید و عملا اجرای پایلوت این مرکز به پایان رسید

رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: " استحقاق بیمه درمان" نخستین سرویس در راستای تفاهم نامه امضا شده میان وزرای ارتباطات، رفاه و بهداشت محسوب می شود.

وی افزود: به واسطه این سرویس امکان استعلام برای مراکز درمانی در خصوص بیمه های مورد استفاده بیمار مراجعه کنند به مراکز فراهم خواهد شد و از طریق آن میتوان حذف دفترچه های فیزیکی آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: نبود این سرویس موجب بروز برخی اشتباهات و سوء استفاده هایی که در این حوزه می شد که باعث خسارت به بیمار و مراکز درمانی شده و که از محل صرفه جویی این خسارات می توان، امکان ساخت چندین بیمارستان را فراهم کرد.

معاون دولت الکترونیکی با بیان این مطلب که این امکان با تلاش سه ماهه میان دو بیمه اصلی یعنی بیمه سلامت ایرانیان و بیمه تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان فناوری اطلاعات ایران فراهم و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

وی ادامه داد: به واسطه این سرویس، مراکز درمانی با یک استعلام و دریافت اطلاعات تجمیع شده از بیمه های مختلف در قالب یک جدول، امکان بررسی بیمه های مورد استفاده بیماران را خواهند داشت تا بر اساس آن بهترین سرویس را به مراجعه کنندگان، ارایه کنند.

رضا باقری اصل با بیان این مطلب که در حال حاضر مذاکره با سایر بیمه ها برای افزوده شدن به این سامانه در حال اجرا است ، تاکید کرد: هم اکنون زیرساخت های فنی مورد نیاز برای اضافه شدن تمامی بیمه ها و حتی بیمه های تکمیلی درمان نیز به این مجموعه فراهم شده است.

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 11 اردیبهشت 1396
بازدید ها: 1594