آرشیو خبر آرشیو خبر

برگزاری کارگاه آموزشی پیاده سازی و توسعه پنجره­های واحد بازخوانی تجربیات موفق جهانی

برگزاری کارگاه آموزشی پیاده سازی و توسعه پنجره­های واحد بازخوانی تجربیات موفق جهانی

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، از جمله اهداف برگزاری این کارگاه که با حضور مدیران اجرایی و کارشناسان ارشد مرتبط با موضوع در دستگاه­های اجرایی کشور برگزار می شود، می توان به تعریف و ارایه جزییات قدم های اجرایی پیاده سازی پنجره واحد، بررسی الزامات و نیازمندی های پیاده سازی پنجره واحد و انطباق آن با ساختار کشورهای در حال توسعه و استفاده از تجارب موفق جهانی به صورت عملی، اشاره کرد.

همچنی در این کارگاه دو روزه، تعدادی از پنجره واحدهای اصلی و ملی که برمبنای خوشه­های دولت الکترونیکی پیاده‌سازی شده اند نظیر، پنجره واحد کسب وکار ، پنجره واحد مربوط به دارو ، پنجره واحد مربوط به خدمات بیمه و پنجره واحد تجارت فرامرزیمورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 

 

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 11 اردیبهشت 1396
بازدید ها: 1332