سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

به روز رسانی پورتال های رسمی سازمان فناوری اطلاعات ایران

تاریخ خبر: 14 خرداد 1396

بر اساس ابلاغیه 15 دی ماه سال گذشته دولت، پورتال های رسمی سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور انتقال به مرکز داده دولت در حال به روز رسانی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، اطلاعات مربوط به پورتال رسمی سازمان فناوری اطلاعات و زیر پورتال های وابسته به آن نظیر مرکز ماهر، بر اساس ابلاغیه مورخ 15 دی ماه سال گذشته دولت در حال انتقال به مرکز داده دولت بوده و بر همین اساس امکان اختلال در خدمت رسانی از طریق این پورتال ها در طول زمان انتقال، وجود داشته که ضمن پوزش، به زودی مرتفع و در دسترس قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، برای جابجایی پورتال های ذیل سازمان براورد زمانی مشخصی پیش بینی شده بود که به دلیل تنوع معماری و تبدیل به معماری یکپارچه، زمان طولانی تری را به خود اختصاص داده است.

تصاویر خبر