سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مهندس جهرمی در دیدار با همتای عراقی تصریح کرد

تقویت همکاری ها در جهت ایجاد اشتغال در زمینه ICT

تاریخ خبر: 30 مهر 1396

در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، با وزیر ارتباطات عراق، در حوزه تقویت و ایجاد اشتغال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات بحث و تبادل نظر شد و دو طرف آمادگی خود را برای این امر اعلام کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس  محمد جواد آذری جهرمی با حسن کاظم راشد وزیر  ارتباطات عراق دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین با اشاره به اهمیت مراسم بزرگ اربعین و لزوم خدمات رسانی شایسته و ارائه تسهیلات مناسب به زوار، بر ضرورت بهبود و تقویت ارتباطات عراق تاکید کردند.

آذری جهرمی با تبیین ظرفیت ها و توانمندیهای کشورمان در زمینه های ارتباطی و ترانزیت ترافیک، خواستار سهمی از بازسازی شبکه های ارتباطی عراق ، برای بخش خصوصی شد.

در همین راستا، در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، با وزیر ارتباطات عراق، دو طرف سند همکاریهای مشترک را در زمینه تقویت ارتباطات، به ویژه در ایام اربعین، امضاء کردند.

در این نشست، حسن کاظم راشد وزیر ارتباطات عراق، با اشاره به حمایت های ایران از عراق در مبارزه با تروریسم و تشکر از تداوم این حمایت ها در زمینه های مختلف، از بهره برداری از ظرفیت ها و توانمندیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان استقبال کرد و خواستار اجرای اسناد دو جانبه در این زمینه شد.

تصاویر خبر