آرشیو خبر آرشیو خبر

داده هاي مكاني از مهمترين زير ساخت هاي اطلاعاتي ايران است

مهندس نصرالله جهانگرد در كارگاه آموزشي سامانه ملي كاتالوگ داده هاي با تاكيد بر نقش داده هاي مكاني، آن را از مهترين لايه ها و زير ساخت هاي اطلاعات ملي ايران دانست و گفت: همه فعاليت هايي كه انجام مي دهيم در نهايت منجر به خدمت يا ارزش افزدوه، مي شود كه در مكان تجلي پيدا مي كند .

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات ايران؛مهندس جهانگرد  در كارگاه سامانه ملي كاتالوگ داده هاي مكاني اظهار داشت :در سراسر دنيا، اطلاعات جهت تبديل شدن به ارزش افزوده به مكان وصل   مي شود و قريب به 80 درصد كاربردهاي اطلاعاتي دنيا در مكان عينيت مي يابد

معاون وزير ارتباطات با اشاره به رويكرد دولت در گذشته گفت : ما در فعاليت هاي گذشته گذر به فضاي دولت الكترونيك اقدام های مقدماتی را اجرایی کردیم  اما در اين دوره به زير ساخت ها توجه كرده ايم و به كارهاي زير بنايي و قسمت هاي شبكه اي و سخت افزاري پرداخته ايم .

وي در ادامه افزود: مسائل زير بنايي انجام شده و بسترفني و چارچوب هاي مورد نظر در این حوزه بر طبق استاندارهاي جهاني انجام می شود و قابل ارائه در اندازه هاي بين المللي است .

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران ؛ نقش دستگاه هاي اجرايي در پياده سازي و استقرار اين پروژه را به يك ساختمان تشبيه كرد و گفت : نقشه يك معماري روي ميز است و بر اساس اين معماري هر دستگاهي قسمتي از ساختمان را مي سازد و در نهايت محيط زندگي و كسب و كار همه ما آماده مي شود و نقش سيمرغ كنار هم تشكيل مي شود. همه دستگا ه ها در اين بين حياتي و استراتژيك است و باعث ايجاد هويت يكپارچه مستقل  و مديريت بهينه  كشور مي شود .

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 23 دی 1395
بازدید ها: 23502