سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

از سوی مرکز توانمند سازی کسب و کار های نوپا صورت گرفت :

شناسایی و پایش زیست بوم کسب و کارهای نوپای استانی

تاریخ خبر: 17 آبان 1396

دومین گردهمایی استانی مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کار های نوپای فاوا ، با هدف شناسایی ، جلب همکاری و مشارکت فعالین زیست بوم کارآفرینی استان ها در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران ، در این گردهمایی نمایندگان ادارات کل استانی ،نمایندگان پارک و علم و فناوری و همچنین مراکز رشد با هدف ایجاد هماهنگی جهت اجرای پروژه پژوهشی برای توانمند سازی کسب و کارهای فاوا استان ها حضور داشتند .

مهندس شهلا اصولی، مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیک در  این گردهمایی گفت :  ما واحد های استانی مرکز توانمند سازی کسب و کار های نوپای استانی را کنار هم جمع کردیم تا بتوانیم  محیط و اکو سیستم  کسب و کارهای نوپای مبتنی بر ict استان ها  را پایش کنیم  و در این راستا قراردادهایی را با مراکز پارک های علم و فناوری امضاء کردیم. وی گفت: این مراکز می بایست بر اساس شاخص ها و استاندارهایی که از سوی دانشگاه تهران احصاء شده است ، کمک نمایند تا وضعیت کنونی کشور در خصوص استار تاپ های مبتنی بر فناوری اطلاعات احصاء شود .

بنابر اعلام برگزارکنندگان این گردهمایی پارک های علم و فناوری و همچنین مراکز رشد استانی با نظارت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ها وظیفه توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در استان ها را برعهده خواهند داشت .

مشاوره تخصصی به کسب و کارهای نوپای محلی اعم از فنی و حقوقی توسط مشاورین ،برگزاری کارگاه آموزشی مرتبط با ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپای فاوا در استان ، ارسال اخبار معرفی رویدادها و همچنین ارسال گزارش رویدادهای استانی از فعالیت های اجرایی مراکز استانی است .

همچنین تدوین شاخص های پایش زیست بوم استان ، ارائه گزارش تحلیلی از زیست بوم کسب و کارهای نوپای فاوای استان ،شناسایی و جلب همکاری و مشارکت فعالین زیست بوم کارآفرینی استان از چارچوب های فعالیت واحد های استانی به شمار می رود .

تصاویر خبر