سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

به مناسب روز جهانی کم‌توانان:

فناوری اطلاعات در خدمت کم‌توانان و توان‌خواهان بخش سوم

تاریخ خبر: 11 آذر 1396

توانمندسازی الکترونیکی و بررسی چالش‌های سلامت اجتماعی افراد کم‌توان و تسهیل گری در کاهش مشکلات از طریق تعامل میان پژوهش و سیاست‌گذاری از وظایف محوری کارگروه مناسب‌سازی و توسعه دسترسي الكترونيكي افراد کم‌توان و توان‏خواه است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران : چشم‌انداز فعالیت كارگروه مشورتی ، مناسب‌سازی و توسعه دسترسی الکترونیکی و بهینه‌سازی وضعیت دسترسی‌پذیری افراد توان‌خواه به كمک فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری مطالعات و ارتباطات با همکاری بخش خصوصی، NGO  و مشاركت كلیه دستگاه‌های اجرایی و حکومتی كشور در افق 1404 بیان‌شده است.

در این راستا  تشویق، حمایت و ایجاد شبکه‌هایی برای همکاری رسانه‌ها و وسایل ارتباط‌جمعی برای اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های شهروندی و تخصصی جهت فرصت سازی و مشارکت و تعامل جامعه با افراد توان‌خواه حائز اهمیت است . همچنین همکاری متقابل و استفاده از کمک و حمایت فنی و مالی شبکه بخش خصوصی و مؤسسات توانمند فعال در حوزه ICT برای طراحی و اجرای برنامه‌های مجازی برای افراد کم‌توان ،می‌تواند مؤثر باشد.

کارگروه مشورتی ،در جهت تأمين نيازهاي کم‌توانان از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات  توجه بیش‌ازپیش به فناوری‌های میان‌رشته‌ای و همگرا در کشور. ارتقاء حوزه‌‌هایی مانند اینترنت اشیاء و همچنین تقویت خدمات، دادگان، محتوا و ابزارهای زبانی و موضوع زبان فارسی و رایانه برای مناسب‌‌سازی و توسعه دسترسی الکترونیکی افراد کم‌توان در فضای مجازی و دنیای وب،  به‌منظور استقبال از حضور اجتماعی این افراد و سالمندان در شبکه‌ها و گروه‌های اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است .

ارائه مشاوره و تعریف پروژه برای نهادها و سازمان‏هاي دولتي و عمومي در جهت توسعه دسترسي به منابع و خدمات الكترونيكي یکی از وظایف کارگروه مشورتی است و در همین راستا حدود 100 عنوان پروژه زیرساختی موردنیاز کشور برای توسعه دسترسی الکترونیکی کشور برای دستگاه‌های اجرایی تعریف‌شده است .

در حوزه کارآفرینی، اشتغال و معیشت : فهرست پروژه‌های پیشنهادی کارگروه مشورتی مناسب‌سازی و توسعه دسترسی الکترونیک ویژه افراد کم‌توان و ناتوان شامل موارد ذیل است :

 1. طراحی سکو و سامانه مدیریت مراکز توان‌بخشی کارگاه‌های حمایتی ویژه کارآموزان دارای معلولیت
 2. طراحی سامانه برخط معرفی و ارائه روزمه افراد دارای معلولیت با امکان درخواست همکاری از طرف کارفرما
 3. سامانه توسعه مدیریت و نظارت مراکز توان‌بخشی حرفه‌ای
 4. تدوین استانداردهای فنی و حرفه‌ای ویژه  افراد دارای معلولیت با توجه ویژه به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دسترسی الکترونیک
 5. طراحی سامانه مدیریت محتوای آموزشی ویژه کارگاه‌های آموزشی٬ حمایتی و توليدی
 6. تدوین و طراحی محتوای الکترونیکی آموزش برای افراد دارای معلولیت در کارگاه‌های آموزشی٬ حمایتی و توليدی
 7. تدوین استانداردهای آمایش‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت
 8. ایجاد بانک اطلاعات جامع کارآفرینی و اشتغال افراد دارای معلوليت.
 9. سامانه اطلاع‌رسانی برخط آیین‌نامه‌های حفاظت٬ ایمنی و بهداشت‌کار ویژه شاغلين دارای معلوليت
 10. طراحی استانداردهای دورکاری برای طیف‌های مختلف افراد دارای معلولیت
 11. طراحی و حمایت ویژه از سامانه‌های دورکاری برای طیف‌های مختلف افراد دارای معلولیت
 12. سکو بنگاه الكترونيكي افراد با نیازهای ویژه
 13. سکو فروشگاه الکترونیکي کتب تخصصی حوزه معلولین
 14. سامانه جمع‏آوري و ثبت و معرفی معلولان (ماهر و هنرمند)

فهرست پروژه‌های پیشنهادی ، حوزه حقوقی و عدالت و توسعه مدنی :

 1. سامانه یکپارچه ثبت شکایات افراد دارای معلولیت

1-1- اپلیکیشن

1-2- درگاه برخط

1-3- سامانه تلفنی

1-4- سامانه پیامکی ویژه ناشنوایان

 1. مشاوره حقوقي برخط افراد با نیازهای ویژه
 2.   سامانه ثبت شکایات و پیشنهادات تخصصی افراد با نیازهای ویژه
 3. شبكه‏هاي اجتماعي افراد با نیازهای ویژه
 4. شبكه اجتماعي همراه افراد با نیازهای ویژه

این فهرست ها بر اساس ارتباط محورهای فناوری‏های نوین و همگرا به ویژه فاوا با كم‏ تواني، ناتواني و امکان به خدمت گرفتن و بهره‏ مندی حداکثری از قابلیت ‏های فاوا تهیه شده است .

تصاویر خبر