آرشیو خبر آرشیو خبر

مدیرکل تدارکات و پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

دکتر خاکپور مقدم، به سمت مدیرکل تدارکات و پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ بر اساس حکم دکتر سراییان، امیر خاکپور مقدم جایگزین عباسعلی احرام پوش شد.

در این مراسم از زحمات عباسعلی احرام پوش تقدیر شد.

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 22 اسفند 1396
بازدید ها: 571