سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران:

نسل سوم شبکه علمی، سرآغاز حرکت توان افزا در نظام آموزشی است

تاریخ خبر: 11 تیر 1396

آغاز به کار نسل سوم شبکه علمی کشور، سرآغاز یک حرکت افتخار آمیز و توان افزا در نظام آموزشی ایران محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصراله جهانگرد در مراسم بهره برداری از نسل سوم شبکه علمی با بیان این مطلب اظهار داشت: از یک سو، مجوزهای جدید اختصاصی برای نظام آموزشی کشور از سوی مراجع قانونی صادر شد و از سوی دیگر، با به بلوغ نسبی رسیدن شبکه ملی اطلاعات و دسترسی آحاد مردم به ارتباط پرسرعت، امکان پیاده سازی سرویس های ارزش افزوده بر بستر آن، نظیر شبکه علمی فراهم شد.

وی افزود: همچنین، ساختار نظام مند برای این موضوع فراهم شد که این موضوع با همکاری بخش خصوصی شکل گرفت و امکان تکیه به یک نظام سرویس دهی منظم و توانمند در جهت تامین نیازهای دانشگاه را فراهم می کند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که در نسل دوم شبکه علمی به عدم توجه به مهندسی و مدل اقتصادی درست، امکان بهره برداری کاربردی از آن به صورت کامل فراهم نشد تصریح کرد: یکی از مشکلات دانشگاه در گذشته در عدم استفاده از شبکه علمی، عدم پایداری شبکه و تعرفه های غیر قابل اتکا بود.

وی با بیان این مطلب که برای مدیرت کلان در نسل سوم شبکه علمی کشور، کمیته راهبری تشکیل شده است ادامه داد: کمیته راهبری نسل سوم شبکه علمی با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و وزارت علوم تشکیل شده و روند اجرایی این پروژه را رصد و ارزیابی می کند.

مهندس جهانگرد نظام تعرفه گذاری ترجیحی را یکی دیگر از ویژگی های نسل سوم شبکه علمی دانست و گفت: علاوه بر نظام تعرفه تخفیفی داده ها  داخلی برای محتوا ، فرآیند حقوقی نظام تعرفه گذاری ترجیهی برای نظام آموزش عالی کشور نیز طی شده که به زودی از سوی مراجع ذی صلاح ابلاغ خواهد شد.

وی تاکید کرد : با بستر های فراهم شده، امکان اشتراک گذاری ظرفیت های موجود در سطح ملی و بین المللی فراهم شده است.

تصاویر خبر