سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ 22

کد خبر: 2034 20 آذر 1395 16:22 تعداد بازدید: 4123

نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ 22