سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نشست هم اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

کد خبر: 2064 03 اسفند 1395 10:12 تعداد بازدید: 3171

نشست هم اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات