سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

همایش چارچوب ملی تعامل پذیری دولت

کد خبر: 1991 26 مرداد 1395 17:03 تعداد بازدید: 3027

همایش چارچوب ملی تعامل پذیری دولت