سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

پیگیری انتقال سرورهای شبکه های اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی

تاریخ خبر: 31 تیر 1396

شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام میبایست براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سرورهای خود را به داخل منتقل کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس جهانگرد در نمایشگاه الکامپ بیست و سوم در خصوص انتقال سرورهای شبکه های اجتماعی خارجی به داخل کشور تاکید کرد: بر اساس مصوبه های شورای عالی فضای مجازی، به شبکه های احتماعی خارجی مهلت داده شده تا سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند.

تصاویر خبر