سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

کارگروه مشورتی توسعه دسترسي الكترونيكي برای کمک به توان‌خواهان

کد خبر: 1978 08 تیر 1395 13:37 تعداد بازدید: 1634

کارگروه مشورتی توسعه دسترسي الكترونيكي برای کمک به توان‌خواهان