سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

گزارش تصویری نشست وزیر ارتباطات با مدیران ارشد سازمان فناوری اطلاعات ایران

کد خبر: 2125 25 مهر 1396 7:17 تعداد بازدید: 1018

گزارش تصویری نشست وزیر ارتباطات با مدیران ارشد سازمان فناوری اطلاعات ایران

گزارش تصویری نشست وزیر ارتباطات با مدیران ارشد سازمان فناوری اطلاعات ایران

گزارش تصویری نشست وزیر ارتباطات با مدیران ارشد سازمان فناوری اطلاعات ایران