News Feed http://www.itc.ir/ News portlet RSS <![CDATA[جزییات 4 مصوبه، نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال 96]]> در نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال جاری، گزارشی از پیشرفت های توسعه دولت الکترونیکی ارایه و چهار مصوبه مهم در حوزه زیرساخت های فنی و اجرایی در این حوزه به تصویب رسید.

جزییات 4 مصوبه، نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال 96

]]>
مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در این جلسه، گزارشی در خصوص خدمات و شناسنامه دار شدن آن ها، معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و برنامه های اجرایی شده در این حوزه ارایه شد.

وی افزود: گزارش اقدام های انجام شده در لایه زیرساخت های فنی اصلی نظیر مرکز ملی تبادل خدمات، کارپوشه ایرانیان، پرتال ملی خدمات و زیرساخت های دولت همراه و در لایه اطلاعات، اقدام های انجام شده در جهت تشکیل و توسعه پایگاه های پایه و استاندارد سازی و تعامل پذیری ارایه شد.

وی افزود: همچنین، در لایه خدمات دستگاه ها نیز گزارش کاملی از پیشرفت های حوزه های مختلف نظیر پول و بانکداری الکترونیکی ، حوزه اقتصادی، حوزه سلامت و سایر خوشه های 14 گانه و ارزیابی بلوغ کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه هایی که خدمات آن ها احصاء شده است، ارایه شد.

 

انقلاب در حوزه سلامت و گمرگ

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش ویژه ارایه شده از سوی گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دستگاه پیشرو در حوزه خدمات الکترونیکی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه های الکترونیکی گمرگ، کلیه فرآیندهایی که پیش از این به صورت دستی و با اسناد کاغذی انجام می شد، الکترونیکی انجام می شود و به واسطه آن زمان ترخیص در واردات کالا از 26 روز به چهار روز و زمان ترخیص در صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یاقته است.

وی ادامه داد: همچنین، الکترونیکی شدن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزایش 61 درصدی حقوق ورودی کالا در سال 95 نسبت به سال 94 باشیم که بیانگر کاهش قاچاق کالا در حوزه های مختلف است.

نصرا... جهانگرد با بیان این مطلب که در حوزه سلامت نیز اقدام های اساسی و ویژه ای صورت گرفته است گفت: با اجرایی شدن فعالیت های پیش بینی شده، تعداد واحد های سلامت تحت پوشش خدمات سلامت الکترونیکی از 120 واحد به 42 هزار و 600 واحد رسیده و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان از سه میلیون به 66 میلیون پرونده رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار و به منظور ایجاد بازار رقابتی، تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسید.

وی تاکید کرد کرد: زیرساخت های مهیا شده در حوزه سلامت موجب تحول بزرگی در این حوزه می شود و میتواند زمینه شفاففیت اطلاعات، مدیریت هزینه ها و بهبود کیفیت درمان و پوشش همگانی در بخش سلامت را محقق کند.

 

چهار مصوبه تحول آفرین

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: تصویب چهار مصوبه در حوزه های زیرساختی فنی و اجرایی که زمینه ساز تحقق دولت الکترونیکی در کشور است، از دیگر دستاوردهای نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محسوب می شود.

وی افزود: تصویب دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی موسوم به   ppp_public private partnership    به تصویب کمیسیون رسیده بود، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رسید.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بالغ بر یک هزار و هفتصد خدمت دستگاه های اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی کشور با همکاری کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی احصاء شده است که به منظور الکترونیکی نمودن آنها منتظر سرمایه گذاری و ایده های بخش غیر دولتی برای پیاده سازی است.

نصرا... جهانگرد تاکید کرد: به نظر می رسد بازار خدمات الکترونیکی با این مصوبه رقم خورده و بخش خصوصی بتواند در راستای اجرای سیاست های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، همراه دولت در ارایه کیفی خدمات به مردم مشارکت داشته و تحول اساسی در اقتصاد فناوری اطلاعات محقق شود.

 

مصوبه ای برای توسعه زیرساختی داده ای

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی بانضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها (IGIF) را اقدامی اساسی دانست و گفت: تصویب این سند با تاخیر 10 ساله رو به رو بود که به همراهی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و دستگاه های اجرایی، نهایی و جلسه شب گذشته به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این سند با داشتن 450 قلم اطلاعات استاندارد و نیز اعمال 70 استاندرد پیشنهادی و اجباری، گام اساسی در توسعه زیرساختی داده ای خدمات دولت الکترونیکی است.

وی اظهارداشت: با مطالعات خوب انجام شده، چهارچوب تصویب شده یکی از کامل ترین و پیشروترین چهارچوب ها در این حوزه در دنیا است و میتواند بستری برای تعامل اطلاعاتی و داده ای دستگاه های اجرایی و استاندارد کردن این حوزه از فعالیت ها باشد.

 

مصوبه ای برای حذف مدارک کاغذی در دستگا ها

معاون وزیر ارتباطات، تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان را یکی دیگر از مصوبات زیرساختی و مهم شب گذشته عنوان و گفت: این مصوبه فراهم کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.

وی افزود: در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم خواهد شد تا در فاز اول، دستگاه های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیت ها را ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین، مردم نیز می تواندد از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می خواهند از دستگاه ها بگیرند، شامل مجوز ها، اسناد، مدارک و پیگیری آن ها را انجام دهند.

نصرا... جهانگرد با بیان این مطلب که در مصوبه مذکور، بندهایی نیز برای فازهای بعدی کارپوشه پیش بینی شده است تاکید کرد: بر این اساس، بهمنظور فراهم شدن بستر مدیریت مستندات و اسناد فرد با دولت نیز فراهم خواهد شد که به واسطه آن، مردم می توانند مدارک و مستندات معتبر خود را که توسط دستگاه های ذی ربط تایید شده است را در اختیار سرویس دهندگان قرار دهند.

وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن فاز نخست و همچنین توسعه سامانه، شاهد حذف ارایه مدارک کاغذی به دستگاه ها خواهیم بود که با موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، زیرساخت مقرراتی این اقدام ها فراهم خواهد شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرایی شدن و بهره گیری از زیرساخت های اطلاعاتی فراهم شده نظیر کدپستی، کارت هوشمند ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و اتصال آن ها به از طریق سرویس های ارزش افزوده برای دریافت خدمات الکترونیکی ، مصوبه ای به منظور تبادل اطلاعات مورد نساز جهت عرضه خدمات الکترونیکی میان دستگاهای اجرایی به تصویب رسید.

وی افزود: با مهلت یکساله تعیین شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شاهد استفاده مشخصات هویتی افراد به صورت استنادپذیر در کلیه فرم های اطلاعاتی دولت بوده و مردم نیازی به مراجعه حضوری برای تکمیل فرم ها و ارایه اسناد و مدارک اعتباردهنده به دولت نباشند.

این گزارش حاکی است، در خاتمه این جلسه، دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز در سخنانی تاکید کرد: کلیه دستگاه های اجرایی لازم است در اجرایی شدن این مصوبات و الکترونیکی کردن خدمان تحرکات جدی داشته باشند و با فراهم شدن این زیرساخت ها، هیچ تعللی درانجام امور ذیربط پذیرفتنی نخواهد بود.

 

]]>
2017/4/18
<![CDATA[تحول جنبه ها و عناصر يك سازمان با معماري سازماني]]> معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معماري سازماني  را رويكردي يكپارچه و جامع دانست كه جنبه ها و عناصر يك سازمان را با نگاه مهندسي تفكيك و متحول مي كند.

تحول جنبه ها و عناصر يك سازمان با معماري سازماني

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران، مهندس نصرا.. جهانگرد در همايش معماري سازماني ايراني اظهار داشت: با توجه به اهداف مندرج در نقشه جامع دولت الكترونيكي و ساير اسناد بالا دستي مرتبط با دولت الكترونيكي به منظور حصول اطمينان از طراحي و پياده سازي خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي به صورت هماهنگ و يكپارچه نياز است چارچوب و مدل هاي مرجع در سطح ملي طراحي و تدوين شود.

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت:چارچوب و مدل هاي مرجع معماري سازماني ايراني در صورتي كه به صورت ملي طراحي شود مي تواند كمك كند تا براساس اسناد و متدولوژي و توصيه هاي مربوط، دستگاههاي اجرايي  خدمات و ماموريت هاي مربوط را با استفاده از ابزار فناوري اطلاعات به صورت كارا و اثربخش ارائه كنند.

وی افزود: بیش از پنج دهه است که ساختارهای اداری کشور و فرآیندهای آن تحول اساسی نداشته است و بنابراین برای بهره وری بهتر، الکترونیکی کردن آن ها همراه با اصلاح فرآیند ها می تواند منجر به بهبود در این حوزه شود.

وي با بيان اينكه بروكراسي اداري با بکارگيري ساختار منسجم و هماهنگ معماري سازماني ميتواند چابکی لازم راپيدا كند ادامه داد: دولت الكترونيك  با مفهوم بازافرینی دولت، به دنبال ارائه خدمات به شهروندان با سرعت و چابكي بيشتر است. همچنين شفافيت، سلامت اداري و كارآمدي از ديگر نتايج استقرار دولت الكترونيك است كه با تغيير و حركت دولت به سمت الكترونيكي شدن اين امر تحقق مي يابد.

وي گفت: معماري سازماني رويكردي است يكپارچه و جامع كه جنبه ها و عناصر يك سازمان را با نگاه مهندسي تفكيك و تحويل مي كند.

وي افزود: اين معماري ميتواند براي گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب با محوريت فناوري اطلاعات،  به صورت مداوم توسعه يافته و بکارگرفته شود

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: تنها كشورهاي پيشرو در دولت الكترونيكي داراي چارچوب وبرنامه ملي معماري نيستند بلكه كشور هاي در حال توسعه نيز براي ارتقا وضعيت دولت الكترونيكي برنامه ريزي داشته اند تا از معماري سازماني بهره ببرند.

لازم به ذكر است همايش معماري سازماني با هدف رونمايي از مستندات چارچوب معماري سازماني ايران و مدل هاي مرجع خدمات،  عملكرد، فناوري و امنيت در سطح ملي برگزار شد.

]]>
2017/2/25
<![CDATA[نشست هم اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات]]> 2017/2/21 <![CDATA[بررسی مشکلات کسب و کارهای اینترنتی با حضور اعضای هیات دولت]]> شب گذشته، نشست هم اندیشی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور بیش از 30 فعال این حوزه به حجه الاسلام انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور، دکتر ستاری، معاون علم و فناوری رییس جمهور، دکتر واعظی وزیر ارتباطات، دکتر ربیعی وزیر کار، دکتر فیروز آبادی دبیرشورای علی فضای مجازی و مهندس جهانگرد، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد.

بررسی مشکلات کسب و کارهای اینترنتی با حضور اعضای هیات دولت

]]>
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس جهانگرد در این نشست با بیان این مطلب که طی سه سال گذشته، حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، شاهد رشد جهشی در بوده است، گفت: تا کنون چندین جلسه میان اعضای هیات دولت در خصوص تسهیل فضای کسب و کارهای فعال در این حوزه تشکیل شده که دستاوردهای بسیاری نیز دربرداشته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با حضور و رونق کسب و کارهای مبتنی بر فاوا، شاهد بروز برخی محدودیت ها و تفاسیر از نحوه تعاول با این نوع از کسب و کار در کشور بوده ایم که موضوع مالیات، مالکیت معنوی، مجوز ها و نهادهای سنتی از جمله مهمترین این موارد محسوب می شود.

وزیر ارتباطات: حل مشکل کسب و کارهای فضای مجازی بدون لطمه به شغلهای سنتی

دکتر محمود واعظی در این نشست با تاکید بر عزم دولت برای حل معضل کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: در حاشیه جلسات دولت بارها در خصوص کسب و کارهای اینترنتی صحبت کردیم و باید بگوییم که دولت حامی این کسب و کارها بوده و ما بدنبال آن هستیم که این پلتفورم در کشور گسترش یابد.

وی خاطرنشان کرد: اما ملاحظه ما این است که فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در کشور آرام و به اصطلاح بدون خونریزی انجام شود چرا که پدران ما کسب و کارهای سنتی داشته اند و هم اکنون نیز تعداد کسانی که از این طریق امرار معاش می کنند، کم نیست. به همین دلیل باید به گونه ای رفتار شود که حیات این کسب و کارها ادامه یابد اما در کنار آن بتوان کسب و کارهای مدرن را نیز رونق داد.

واعظی با بیان اینکه باید دوره گذار از کسب و کار سنتی به آنلاین تعریف شود، ادامه داد: باید کسب و کارهای سنتی اطمینان حاصل کنند که با حضور کسب و کارهای آنلاین بیکار نمی شوند و از سوی دیگر کسب و کارهای آنلاین هم مطمئن باشند که دولت از آنها حمایت می کند. بر این اساس باید به گونه ای پیش برویم که کسب و کارهای سنتی آموزش ببینند و بتوانیم اقتصاد را به سمت دیجیتالی شدن پیش ببریم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر تمایل دولت به رفع مشکلات کسب و کارهای آنلاین نوپا ادامه داد: در این جلسه جای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد، نعمت زاده وزیر صنعت و پورمحمدی وزیر دادگستری خالی است و آنها نیز تمایل زیادی برای حضور در این جلسه داشتند اما به دلایل کاری موفق به حضور نشدند.

وزیر کار: باید سالیانه ٢٠٠ هزار شغل در بخش فناوری اطلاعات ایجاد شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست تخصصی گفت: باید سالیانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود که ٢٠٠ هزار مورد مربوط به بخش فناوری اطلاعات است.

این گزارش حاکی است، علی ربیعی تصریح کرد: بخش خصوصی در برخی بخش ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات از دولت جلوتر است.

ربیعی گفت: قواعد و مقررات بخش کار با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر کرده است و نظام تامین مالی با پیشرفت های این عرصه سازگاری ندارد؛ بنابراین باید مقررات کار در این زمینه و همچنین قوانین تامین اجتماعی تغییر کند.

وی یادآوری کرد فعالیت در این عرصه به صدور چهار مجوز نیاز دارد؛ از این رو، به سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی نیازمندیم و اگر در همین نشست نظرخواهی بگیریم تا دو ماه دیگر می توان این سند را تنظیم کرد.

ربیعی تاکید کرد در برخی موارد به مقررات زدایی نیاز داریم اما نگران جایی ندارد؛ زیرا هر پدیده نو پس از ورود به کشور با برخوردهایی برآمده از رویه های سنتی روبرو بوده است.

وزیر کار ادامه داد: برای دریافت مجوز اتحادیه از اکنون می توانید هسته اولیه را تشکیل دهید تا ١٥ روز دیگر فعالیت آن آغاز شود.

معاون علمی رییس جمهوری: کسب و کارهای نوین به حمایت های اجتماعی و فرهنگی نیاز دارند

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این مراسم گفت: کسب کارهای نوین با مشکل روبرویند اما باید خود را با برطرف کردن مشکل ها اثبات کنند.

سورنا ستاری ادامه داد: کسب و کارهای مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات به حمایت های اجتماعی و فرهنگی نیازمندند و به حمایت های مالی کمتر نیاز دارند.

ستاری گفت: معاونت علمی و فناوری پناهگاهی برای حمایت از کسب و کار های نوین است و اجازه نمی دهد کسب و کاری بی دلیل بسته شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری: بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین با قوانین فعلی قابل حل است

معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در نشست هم اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین را می توان با همین قوانین موجود رفع کرد، گفت: هم اکنون لایحه مالکیت فکری در مجلس درحال بررسی است و اگر احساس می شود که در حوزه کسب و کارهای آنلاین لازم است که بحثی به آن اضافه شود را می توان اقدام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری ادامه داد: اگر فعالان بخش سنتی بتوانند از ظرفیت های موجود در کسب و کارهای نوین استفاده کنند قطعا با آنها همراهی می کنند بنابراین می توان با صاحبان کسب و کارهای سنتی مشورت انجام شود و آنها را با این ظرفیت ها آشنا کنید.

 وی ایجاد یک سند جامع برای حل مشکل میان کسب و کارهای آنلاین و سنتی را با تاخیر مواجه دانست و اظهار کرد: بسیاری از این مشکلات با قوانین موجود قابل حل است و از این جهت آنقدر قانون داریم که بتوانیم با مشورت با حقوقدانان راهکاری برای مشکلات مشخص کنیم.

 معاون رییس جمهوری با بیان اینکه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی ماموریتی باید همه قوانینی که مانع کسب و کار و اشتغال در کشور را می شود را تا پایان اسفند شناسایی کنیم، تصریح کرد: تاکنون هشت موضوع مشخص شده که در مورد بیمه، بانک، گمرک و مسایل اینچنینی است که فرصت خوبی است تا با جمع بندی در پیش نویسی که آماده می کنیم مشکلات مربوط به کسب و کارهای نوین نیز گنجانده شود.

 وی با اشاره به ارایه لایحه مالکیت فکری به مجلس افزود: این لایحه در دو فصل است که هم اکنون در مجلس در حال بررسی شدن است و لذا اکر اصلاحاتی در حوزه کسب و کارهای مجازی و آنلاین می خواهیم ارایه کنیم این بهترین فرصت است.

 لازم به ذکر است در حاشیه این نشیت، دو تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به منظور، "استقرار صنایع دانش بنیان در منطقه ویژه اقتصادی" و " حمایت از تولیدات شرکت های دانش بنیان در حوزه ICT" به امضاء رسید.

]]>
2017/2/21
<![CDATA[جشن پیروزی انقلاب]]> جشن پیروزی انقلاب

جشن پیروزی انقلاب

]]>
برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی

]]>
2017/2/11
<![CDATA[فراهم شدن زير ساخت عمومي كردن كاربردهاي حمل و نقل در بستر تلفن همراه]]> با اقدامات صورت گرفته در حوزه هاي مختلف زمينه عمومي كردن كاربردهاي حمل و نقل در بستر تلفن همراه به منظور مديريت بهتر در اين حوزه فراهم شده است.

فراهم شدن زير ساخت عمومي كردن كاربردهاي حمل و نقل در بستر تلفن همراه

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران نصرا.. جهانگرد در همايش مديريت حمل و نقل هوشمند ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت:  فناوري اطلاعات كليد استراتژيك بهينه سازي و افزايش بهره وري راندمان ابزارهاي در اختيار شهروندان  در بخش هاي مختلف حمل و نقل محسوب ميشود.

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: فناوري كه در سيستم هاي حمل و نقل دنيا به كارگرفته شده عامل بسيار مهمي در تغيير و تحول شرايط اجتماعي محسوب ميشود.

وي با بيان اينكه روز گذشته فاز دوم شبكه ملي اطلاعات به بهره برداري رسيد ادامه داد: طي چند سال گذشته سرمايه گذاري هاي وسيعي در جهت افزايش كيفيت و دسترسي مردم به زير ساخت هاي ارتباطي صورت گرفته است.

جهانگرد افزود: ارائه نسل سوم و چهارم تلفن همراه در تمام شهرها و جادههاي كشور و همچنين ٢٤ هزار روستاي بالاي ٢٠ خانوار از جمله اقدامات در دست اجرا در اين حوزه محسوب ميشود كه براساس آن امكان هر گونه مبادله ديتا و تصوير براي كاربران در حوزه هاي مختلف از جمله حمل و نقل فراهم شده است.

معاون وزير ارتباطات با اشاره به تعداد سيم كارت هاي در اختيار مردم گفت:  در حال حاضر يكصد ميليون سيم كارت در اختيار مردم قرار گرفته كه ٧٠ ميليون آن فعال بوده و كاربران از طريق گوشي هاي هوشمند كه هم اكنون نزديك ٤٠ ميليون رسيده در هر نقطه امكان مبادله ديتا را در اختيار دارند.

جهانگرد تاكيد كرد: هم اكنون بيش از صد هزار برنامه ي كاربردي تلفن همراه به زبان فارسي و بومي تهيه شده كه بسياري از آنها در حوزه حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي در پايان خاطر نشان كرد: با زيرساخت هاي آماده شده امكان بهره گيري از فناوري براي كاربردهاي الكترونيكي در حوزه حمل و نقل نظير خودرو و علائم هوشمند،ارتقا سلامتي با استفاده از تكنولوژي وفناوري هاي نوين ر حوزه و مديريت بهينه سوخت استفاده موثر از جمع اوري  داده ها واطلاعات جهت اخذ تصميمات بهتر وتسهيل جابجايي شهري وبرون شهري ودر نهايت بهبودرفاه شهروندان استفاده كرد.

]]>
2017/2/7
<![CDATA[مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات]]> 2017/2/7 <![CDATA[افزایش کیفیت با قیمت مناسب خدمات و محتوا دستاورد  فاز دوم شبکه ملی اطلاعات]]> در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، کابران شاهد افزایش پوشش دسترسی پهن‌باند، افزایش محتوا و خدمات دیجیتال جدید، افزایش کیفیت خدمات و مقرون به صرفه بودن دسترسی به محتوا و خدمات داخلی خواهند بود.

افزایش کیفیت با قیمت مناسب خدمات و محتوا دستاورد  فاز دوم شبکه ملی اطلاعات

]]>
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصرااله جهانگرد در مراسم افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، به ارایه گزارش عملکرد و اقدامات و دستاوردهای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت و اظهار داشت: فاز اول شبکه هفته دولت رونمایی شد و امروز نیز مرحله دوم شبکه یعنی فاز رشد افتتاح می شود.

وی با بیان این که مقرر بود شبکه ملی اطلاعات در ۳ مرحله افتتاح شود گفت: فاز دوم در چهار مرحله برای جامعه فراهم شده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: اهداف مهم فاز دوم از دید کاربران شامل افزایش پوشش دسترسی پهن‌باند، افزایش محتوا و خدمات دیجیتال جدید، افزایش کیفیت خدمات و مقرون به صرفه بودن دسترسی به محتوا و خدمات داخلی می شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و ترافیک دیتا دریافت می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک در استان‌های اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیک‌ترین نقطه به مشتری می‌رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راه‌اندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین‌المللی، سرویس‌ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری رسمی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مراکز آگاهی‌رسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانه‌ای راه‌اندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.

جهانگرد گفت: هم‌اکنون سیستم ویروس‌کاو بر روی شبکه راه‌اندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهی‌رسانی از ویروس‌های رایانه‌ای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانش‌آموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده می‌شود.

لازم به ذکر است، در ابتدای این مراسم محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه دستاوردهای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات بازدید کرد.

دسترسی به خدمات ویدیویی HD داخلی با هزینه مقرون به صرفه در کلان شهرها، مقرون به صرفه بودن محتوا و خدمات پهن باند داخلی در کشور، افزایش پوشش پهن باند ثابت و سیار در شهرهای بزرگ و همچنین افزایش کیفیت این دسترسی از اهداف فاز دوم شبکه ملی اطلاعات است.

امروز همچنین فاز دوم شبکه ملی اطلاعات به صورت نمادین و با استفاده از ویدئوکنفرانس در شهرهای مشهد، یزد، شیراز و کیش رونمایی شد.

]]>
2017/2/6
<![CDATA[بازدید همکاران سازمان از موزه ی عبرت]]> بازدید همکاران سازمان از موزه ی عبرت

بازدید همکاران سازمان از موزه ی عبرت

]]>
2017/2/6
<![CDATA[تکمیل زیست بوم معماری سازمانی در کشور]]> برای نخستین بار در کشور و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران زیست بوم معماری سازمانی در کشور تکمیل و ارایه شد.

تکمیل زیست بوم معماری سازمانی در کشور

]]>
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بمنظور اجراي زیست بوم طراحی شده در چارچوب و برنامه ملی معماري فناوري اطلاعات سازماني و همچنين پیاده‌سازی آن در دستگاه‌های اجرایی می‌بایست نظارت و ارزیابی میزان پیشرفت دستگاه های اجرایی و کسب اطمینان از اجرای موثر این طرح توسط آزمایشگاه‌های معماری سازمانی معتبر صورت گیرد.

لازم به ذکر است، به منظور افزايش کمي آزمايشگاه­های تخصصي مذکور در سراسر کشور، در سال جاري و مقارن با دهه مبارک فجر توانمندسازی دانشگاه هاي صنعتي شيراز و گيلان در دستورکار قرار گرفته است که اولين دوره آموزشی کارگاهی بمدت چهار روز برگزار شد و جدیدترین مباحث در حوزه‌های معماری سازمانی و مهندسی و مدیریت فرایندهای کسب‌وکار همراه با مثال‌های کاربردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین، در سال گذشته نیز، سازمان فناوري اطلاعات ايران با همكاري آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه شهید بهشتی اقدام به برگزاري دوره­های آموزشي انتقال دانش فنی معماري سازماني و تربیت نیروی متخصص در دانشگاه رازي كرمانشاه کرده بود.

]]>
2017/2/5
<![CDATA[جلسه بسیج برگزار شد]]> جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج سازمان ساعت 9 صبح مورخ 26/10/95 با حضور اعضاء و تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید.در ادامه جانشین پایگاه(برادر کلامی)ضمن عرض خوش آمد گویی به اعضای حاضر خواستار ارائه گزارشی از عملکرد حوزه کاری خویش در بسیج و همچنین پیشنهاداتی در خصوص دو ماهه پایانی سال بویژه برگزاری هرچه بهتر مراسمات جشن دهه مبارک فجر شدند.سپس هریک ار معاونتها به تشریح خلاصه ای از شرح فعالیت و ارائه پیشنهادات کاربردی پرداختند و نکات و مصوبات قابل اجرا از میان نظرات اعضاء جمع آوری گردید.در پایان جلسه نیز فرمانده پایگاه(برادر صبوری)بمنظور جمع بندی جلسه به نکات اخلاقی کاربردی اشاره فرمودند که بسیجیان بویژه اعضای محترم شورا هریک الگویی خاص در سطح سازمان محسوب می شوند که می بایست اخلاق و منش بسیجی در محیط کاری را مد نظر قرار دهند.جلسه در ساعت 11 به پایان رسید.

]]>
2017/1/15
<![CDATA[داده هاي مكاني از مهمترين زير ساخت هاي اطلاعاتي ايران است]]> مهندس نصرالله جهانگرد در كارگاه آموزشي سامانه ملي كاتالوگ داده هاي با تاكيد بر نقش داده هاي مكاني، آن را از مهترين لايه ها و زير ساخت هاي اطلاعات ملي ايران دانست و گفت: همه فعاليت هايي كه انجام مي دهيم در نهايت منجر به خدمت يا ارزش افزدوه، مي شود كه در مكان تجلي پيدا مي كند .

داده هاي مكاني از مهمترين زير ساخت هاي اطلاعاتي ايران است

]]>
به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات ايران؛مهندس جهانگرد  در كارگاه سامانه ملي كاتالوگ داده هاي مكاني اظهار داشت :در سراسر دنيا، اطلاعات جهت تبديل شدن به ارزش افزوده به مكان وصل   مي شود و قريب به 80 درصد كاربردهاي اطلاعاتي دنيا در مكان عينيت مي يابد

معاون وزير ارتباطات با اشاره به رويكرد دولت در گذشته گفت : ما در فعاليت هاي گذشته گذر به فضاي دولت الكترونيك اقدام های مقدماتی را اجرایی کردیم  اما در اين دوره به زير ساخت ها توجه كرده ايم و به كارهاي زير بنايي و قسمت هاي شبكه اي و سخت افزاري پرداخته ايم .

وي در ادامه افزود: مسائل زير بنايي انجام شده و بسترفني و چارچوب هاي مورد نظر در این حوزه بر طبق استاندارهاي جهاني انجام می شود و قابل ارائه در اندازه هاي بين المللي است .

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران ؛ نقش دستگاه هاي اجرايي در پياده سازي و استقرار اين پروژه را به يك ساختمان تشبيه كرد و گفت : نقشه يك معماري روي ميز است و بر اساس اين معماري هر دستگاهي قسمتي از ساختمان را مي سازد و در نهايت محيط زندگي و كسب و كار همه ما آماده مي شود و نقش سيمرغ كنار هم تشكيل مي شود. همه دستگا ه ها در اين بين حياتي و استراتژيك است و باعث ايجاد هويت يكپارچه مستقل  و مديريت بهينه  كشور مي شود .

]]>
2017/1/12
<![CDATA[نشست تخصصي توليد كنندگان محتوا با مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات،]]> 2017/1/11 <![CDATA[افزايش محتواي فارسي در فضاي مجازي از مهم ترين الزامات اقتصاد مقاومتي است]]> مهندس نصرا.. جهانگرد با تاكيد بر لزوم حجم توليد محتواي فارسي در فضاي مجازي تاكيد كرد: افزايش محتواي فارسي در فضاي مجازي از مهم ترين بندهاي اقتصاد مقاومتي است.

افزايش محتواي فارسي در فضاي مجازي از مهم ترين الزامات اقتصاد مقاومتي است

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران، معاون وزير ارتباطات در نشست تخصصي توليد كنندگان محتوا با مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اظهار داشت: با وجود تامين زير ساخت ها و توسعه شبكه ارتباطي و با بکارگیری خلاقیت و تسهیل مشارکت کاربران،  مي توان حجم انبوهی از محتواهای فاخر را در كشور تولید کرد.

‎رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که توسعه ذخایر داده‌های اینترنتی به خط و زبان بومی در فضای مجازی را يكي از استراتژي هاي كشور هاي توسعه يافته خواند و  تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران از آغاز دولت یازدهم، ایجاد نهضت تولید محتوای علمی، فاخر، اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه را در دستور کار خود قرار داده است.

‎وي  بر پتانسيل قابل توجه اشتغال زايي در بخش توليد محتوا اشاره كرد و گفت :‎تاکنون زیرساخت‌ها و ابزارهای دسترسی مهیا و زمینه آن فراهم شده تا تولید کنندگان محتوا، هر روز حجم گسترده‌ای از داده‌های فارسی را تولید و عرضه کنند.

جهانگرد در بخش ديگري از اظهاراتش از تلاش هاي موثر دولت تدبير و اميد در راستاي ايجاد زمينه دسترسي در بخش ict خبر داد و گفت:توسعه كاربردي فناوري اطلاعات در نظام اداري و استقرار دولت الكترونيك از مهم ترين تلاش هاي وزارت ارتباطات بوده كه در دهه فجر  بهره برداري مي شود.

وي در پايان نسبت به افزايش محتواي فارسي تا يك درصد سهم جهاني اظهار اميدواري و خاطر نشان كرد:  در زمينه توليد محتواي فاخر با توجه به مشاركت جمعي و تلاش متخصصان و جوانان فعال گام هاي موثري برداشته شده است.

]]>
2017/1/10
<![CDATA[بیانیه سازمان فناوری اطلاعات ایران در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> سازمان فناوری اطلاعات ایران بیانیه ای را به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد.

بیانیه سازمان فناوری اطلاعات ایران در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان فناوری اطلاعات ایران بیانیه ای را بدین شرح منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

 

انا لله و انا الیه راجعون

 

ارتحال حضرت آیت الله رفسنجانی ، یار دیرین امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب موجب تاثر تمامی دوستداران انقلاب گردید.

ایشان شخصیتی فرهیخته داشت که همواره مدافع انقلاب اسلامی ایران بود و همانگونه که رهبری نیز در گذشته به آن اشاره کردند، از همه چیز خود برای انقلاب اسلامی گذشت.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی به مقام معظم رهبری، مردم ایران و خانواده ایشان، علوّ درجات آن شخصیت برجسته و صبر و اجر برای بازماندگان را از خداوند متعال خواستار است.

]]>
2017/1/8
<![CDATA[فناوری اطلاعات، در ساخت نهادهای جدید پولی و بانکی موثر است]]> مهندس جهانگرد با بیان این که فناوری اطلاعات،در ساخت نهادهای جدید پولی و بانکی موثر است گفت: در تحولات پیش روی نظام بانکی باید ابزار های جدید پولی در خدمت توسعه کسب و کار های تسهیل زندگی مردم معرفی شود.

فناوری اطلاعات، در ساخت نهادهای جدید پولی و بانکی موثر است

]]>
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصرا.. جهانگرد در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اظهار داشت:

به نظر می‌رسد فناوری اطلاعات، تاکنون عمدتاً جهت تسهیل فعالیت‌ها در شبکه بانکی مورد استفاده واقع شده و ابزار عرضه خدمات سنتی بانکداری بصورت تکنولوژیکی کمتر به عنوان عامل تحول آمیز و عرضه بستر و ابزار های پویا به مردم و  کسب و کار های متمرکز  مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگرد افزود: مسیری که کشور ایران در حوزه‌های IT در حال طی کردن است، قبلا کشورهای پیشرو با یک فاصله یک یا دو دهه ، طی کرده‌اند و تجارب موفق آن نیز موجود است. لذا نظام بانکی کشور می‌تواند با استفاده از همین تجارب، تحولات مورد نیاز در حوزه‌های خرد بانکداری را مورد بررسی قرار داده و بر مبنای آن‌ها مشکلات موجود را مرتفع کند.

وی گفت: استفاده از بستر مبادله دیتا در شبکه ارتباطی و موبایل و عرضه خدمات نوین بانکی مورد انتظار است .

وی چابک سازی فرآیندهای مالی و بانکی را از جمله مزایای بهره گیری از فناوری اطلاعات در نظام بانکی خواند و ادامه داد: در تحولات پیش روی نظام بانکی با توجه به تحلیل رفتارهای مشتریان ابزارها و خدمات جدیدی در اختیار جامعه قرار می گیرد.

جهانگرد در پایان بر ضرورت تولید و استفاده از داده‌ها  و ضرورت سامان‌دهی مناسب داده‌های بزرگاشاره کرد و افزود: در حال حاضر حجم عظیمی از اطلاعات تراکنش‌های مالی مردم در شبکه بانکی تولید می‌شود که تحلیل این داده‌های عظیم می‌تواند اطلاعات مفیدی به همراه داشته باشد.

 

 

]]>
2017/1/4
<![CDATA[بیست و دومین نمایشگاه الکامپ در یک نگاه]]> 2016/12/19 <![CDATA[كم كاري دستگاه هاي اجرايي در اشتراك گذاري خدمات دولت الكترونيكی]]> رئيس كميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي گفت: اشتراك گذاري پايگاهه اي داده دستگاه هاي دولتي آنطور كه انتظار مي رود نبوده و دستگاه هاي مختلف هنوز همكاري مناسبي در مورد شبكه ملي اطلاعات و دولت الكترونيك ندارند.

كم كاري دستگاه هاي اجرايي در اشتراك گذاري خدمات دولت الكترونيكی

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، رمضانعلي سبحاني فر در بازديد از اين نمايشگاه و سالن دولت الكترونيك، دستاوردهاي دولت در اين بخش را مثبت ارزيابي كرد و گفت: اگرچه براساس برنامه پنجم توسعه بايد در حوزه فناوري اطلاعات به رشد قابل توجهي مي رسيديم اما متاسفانه به دليل برخي موانع در دولت قبل، انطور كه بايد اين عملكرد مثبت نبوده است.

وي گفت: در دولت يازدهم توجه نسبتا ويژه اي به اين بخش شده و با همكاري مجلس اعتبارات خوبي براي فناوري اطلاعات و ارتباطات منظور شده است كه زمينه اقدامات مثبت براي اين بخش را رقم خواهد زد.

سبحاني فر بو اشاره به تحقق شبكه ملي اطلاعات با توجه به اهداف برنامه پنجم و نيز توجه مقام معظم رهبري به اين پروژه ملي تاكيد كرد: بستر خوبي در اين زمينه ايجاد شده تا دستگاهها پايگاه هاي داده خود را به اشتراك بگذارند اما به نظر مي رسد دستگاههاي اجرايي همكاري مناسبي نداشته اند و خروجي اين طرح براي مردم ملموس نيست.

وي خاطرنشان كرد: نيازمند شتاب بيشتري از سوي دستگاه ها در اين زمينه هستيم.از سوي ديگر بروكراسي موجود در دستگاههاو نبود سيستم يكپارچه باعث ايجاد مشكلات براي خدمت دهي مردم شده است كه انتظار مي رود با هماهنگي دستگاه ها روي شبكه ملي اطلاعات و اجراي دولت الكترونيك اين مشكلات براي مردم رفع شود.

]]>
2016/12/19
<![CDATA[نقش موثر فناوری اطلاعات در ارتقای شفافیت و سلامت نظام اداری کشور]]> وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه دولت اولویت خود را به دولت الکترونیک اختصاص داده، گفت: در جریان نقل و انتقال پول فناوری اطلاعات می تواند فساد را کاهش دهد و بدون فناوری اطلاعات برنامه های عملیاتی اقتصادی کشور اجرا نخواهد شد.

نقش موثر فناوری اطلاعات در ارتقای شفافیت و سلامت نظام اداری کشور

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،  علی طیب‌نیا در بازدید از نمایشگاه الکامپ بیست و دوم با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت: استفاده از فناوری اطلاعات کمک موثری به‌کارآمدی و شفاف‌سازی بخش دولتی می‌کند.

وزیر اقتصاد گفت: در جریان نقل و انتقال پول فناوری اطلاعات می تواند فساد را کاهش دهد به همین دلیل دولت اولویت خود را به دولت الکتورنیک اختصاص داده است. زیرا بدون فناوری اطلاعات برنامه های عملیاتی اقتصادی کشور اجرا نخواهد شد.

وی گفت: اصلاح محیط کسب و کار و انجام فعالیت‌های اقتصادی با کمترین هزینه مبادله‌ای ممکن، تنها با راه‌حل IT امکان پذیر است، از این رو تلاش کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف در ارتباط با اقتصاد سامانه‌هایی را برای الکترونیکی کردن فعالیت‌ها طراحی کنیم.

وزیر اقتصاد به طرح جامع مالیاتی برای نوین‌سازی سیستم مالیاتی اشاره کرد و گفت: این سیستم امکان ارزیابی فضای مالیاتی کشور را به صورت عادلانه در یک سامانه الکترونیکی فراهم خواهد کرد.

طیب‌نیا پروژه گمرک را از دیگر اقدامات الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی اعلام کرد و توضیح داد: طرح گسترده درحال‌اجرای گمرک که به پیشرفت خوبی رسیده، تمام عملیات گمرکی را به صورت یکپارچه انجام می‌دهد و وصول درآمدهای دولت و وصول حقوق گمرک را امکان‌پذیر می‌کند،‌همچنین افزایش وصولی‌های دولت، تسهیل و شفاف‌سازی جریان ورود و خروج کالا از کشور و کاهش قاچاق کالا از نتایج این پروژه خواهد بود.

به گفته وی با پروژه گمرک فرایند ترخیص کالا تسهیل می‌شود و هزینه مبادلاتی برای فعالان اقتصادی به حداقل می‌رسد.

وزیر اقتصاد همچنین از طراحی یک بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این بستر که در نمایشگاه الکامپ به بازدیدکنندگان معرفی شده به دستگاه‌ها امکان مبادله اطلاعات در یک بستر امن و کارآمد را می‌دهد.

طیب‌نیا با ذکر مثالی توضیح داد: برای مثال اگر قرار است مبادلاتی بین گمرک با سیستم‌های مالیاتی یا با بانک مرکزی انجام شود، اجازه مبادله اطلاعات در این بستر را صادر می‌کند.

وی همچنین یادآور شد: سیستم‌های بانکی و بیمه‌ای در کشور از خدمات فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند و هدف از این تغییرات ارائه خدمات بهتر به مردم و رضایت‌مندی مردم است، علاوه بر اینکه استفاده از فناوری اطلاعات نقش موثری در ارتقای شفافیت و سلامت در نظام اداری کشور خواهد داشت.

]]>
2016/12/18
<![CDATA[چشم پوشی از درامد دولت برای رونق تولید محتوا]]> معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حضور بیش از ٨٠ شركت بين المللي در نمايشگاه الكامپ امسال گفت: زمينه گسترش همكاري هاي بين المللي در بازار فناوري اطلاعات ايران فراهم شده است.

چشم پوشی از درامد دولت برای رونق تولید محتوا

]]>
 به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،  نصرا... جهانگرد در نشست خبري الكامپ را فرصتي براي نمايش توانمندي هاي بخش داخلي فناوري اطلاعات عنوان كرد و گفت: امسال با حضور ٨٠ شركت بين المللي و بازديد ٣ هيات رسمي از كشورهاي چين، مالزي و تايوان، شاهد گسترش همكاري هاي بين المللي در بازار فناوري اطلاعات خواهيم بود.

وي با اشاره به حضور بيش از ٦٠ دستگاه اجرايي و ارائه خدمات متمركز اين دستگاهها در سالن دولت الكترونيك تاكيد كرد: يكپارچه سازي خدمات دستگاههاي دولتي و حمايت از ظرفيتهاي بخش خصوصي از جمله برنامه هاي وزارت ارتباطات در الكامپ امسال است.

وي با اشاره به طراحي سالن دولت الكترونيك در نمايشگاه الكامپ كه برگرفته از طرح معماري بكاررفته در ميدان نقش جهان اصفهان است افزود: هدف از اين طرح ارائه سرويس هاي دولت الكترونيك به صورت متمركز و با ساختار يكپارچه بوده است.

معاون وزير ارتباطات در مورد فاز دوم شبکه ملی اطلاعات که دهه فجر افتتاح می شود گفت: قرار است در مرحله دوم از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات شاهد افزایش ظرفیت دسترسی پهن باند کشور و افزایش گسترش دسترسی از طریق وای فای باشیم.

وی ادامه داد: گسترش نقاط ارتباطی روستایی و بهبود کیفیت سرویس دهی از دیگر اقداماتی است که در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات انجام می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: بر مبنای مصوبه رگولاتوری، تولید ترافیک محلی و ملی بر روی شبکه ملی اطلاعات از تعرفه کمتری برخوردار بوده و مردم در صورت استفاده از این ترافیک هزینه کمتری پرداخت می کنند.

جهانگرد گفت: در همین حال مصوبه ای نیز هفته گذشته از سوی دولت داشتیم تا سهم دولت از ارائه خدمات تولید محتوا کاهش پیدا کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس این مصوبه سهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که تولید محتوا می کنند کاهش پیدا می کند. به این ترتیب تولیدکنندگان محتوا می توانند در جهت تولید محتوای بومی مشارکت داشته باشند و هزینه درآمدی اپراتورهای موبایل از این خدمات که باید بخشی از آن به دولت اختصاص یابد کاهش پیدا می کند.

]]>
2016/12/17
<![CDATA[مرکز گواهی میانی سلامت راه‌اندازی می‌شود]]> مسئول دفتر آمارو فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد: اول دی ماه امسال مرکز گواهی میانی سلامت با هدف تبدیل اسناد پزشکی به اسناد الکترونیکی قانونی پزشکی راه اندازی خواهد شد.

مرکز گواهی میانی سلامت راه‌اندازی می‌شود

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،  محمود تارا در نشست خبری در حاشیه برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ در سالن دولت الکترونیکی با بیان اینکه وزارت بهداشت ارائه خدمات الکترونیکی و تبدیل خدمات کاغذی به سمت الکترونیکی شدن را در اولویت برنامه های خود دارد، گفت: هم اکنون صددرصد بیمارستان های دولتی به سیستم اطلاعات سلامت وزارت بهداشت متصل هستند این در حالی است که در ابتدای اجرای این پروژه تنها ۱۰۰ بیمارستان به این سامانه متصل بودند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون تا جایی که بستر ارتباطی به ما اجازه می دهد و به طور کل نیمی از جمعیت کشور وارد این سامانه شده اند، افزود: با امضای تفاهم نامه با وزارت ارتباطات اتصال تمامی روستاهایی را که از نعمت ارتباطات برخوردار نبودند نیز در برنامه داریم.

تارا ادامه داد: در همین حال در این تفاهم نامه اتصال سامانه اطلاعاتی دارو را نیز به عنوان یکی از خدمات دارای اهمیت کلید زده ایم.

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: از آنجایی که هم اکنون بیشترین نیاز مردم به موضوع تهیه دارو مربوط می شود سامانه داروهای کمیاب را راه اندازی کرده ایم و از سوی دیگر با امضای تفاهم نامه با وزارت ارتباطات اولویت را به راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی دارو برای داروهای خاص در نظر گرفته‌ایم.

تارا از اجرای پروژه رصدخانه اطلاعات نظام سلامت مرکز تجمیع، پایش و تحلیل نظام اطلاعات سلامت وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این پروژه تاکنون در خاورمیانه، کل آسیا و حتی در اروپا پیاده سازی نشده است و سازمان بهداشت جهانی از ما خواسته این پروژه را معرفی کنیم، بر مبنای این پروژه تمامی مراکز و واحدهای خدمات درمانی به صورت لحظه به لحظه مانیتور و رصد می شود. این پروژه می تواند در نهایت پایش شاخص های سلامت، ارائه خدمت به مردم و مراجعات صورت گرفته به مراکز درمانی را اجرایی کند.

وی گفت: رصدخانه اطلاعات نظام سلامت کشور در راستای پاسخگویی اطلاعاتی از جامعه مدرن اجرا خواهد شد و امیدواریم در هایت اتصال زنده و آنلاین تمامی مراکز درمانی و خدمات بهداشتی را به این سامانه شاهد باشیم.

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به موضوعات در دست اقدام وزارت بهداشت در حوزه پرونده الکترونیکی سلامت از جمله بهداشت محیط، خدمات سلامت و اتصال مراکز درمانی و بیمارستان ها به این پروژه تاکید کرد: هم اکنون تمامی این خدمات و سرویس ها به نوعی بر بستر شبکه ملی اطلاعات فعال خواهند شد و ما امیدواریم با معماری شبکه ملی اطلاعات علاوه بر ارتباط سرویس های بین سازمانی شاهد اتصال تمامی سازمان های مجموعه خوشه سلامت به شبکه ملی اطلاعات باشیم.

تارا با اشاره به اینکه در پرونده یکپارچه سلامت شهروندان علاوه بر اتصال مراکز درمانی به سامانه سلامت، راه اندازی نسخه الکترونیکی، داروخانه الکترونیکی و حتی سامانه الکترونیکی مطب‌ها را باید داشته باشیم. هم اکنون شاهد آن هستیم که بالغ بر ۲۵ درصد مطب ها پرونده کاغذی نگهداری می کنند و تنها کمتر از ۱۰ درصد مطب ها سامانه الکترونیکی دارند که اطلاعات بیماران را به صورت الکترونیکی وارد کرده و نگهداری می‌کنند.

وی حجم پرونده‌های کاغذی در بایگانی بیمارستان ها را از دیگر معضلات اجرای این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: پرونده‌های کاغذی در بایگانی برخی بیمارستان ها به صدها هزار متر مربع می رسد و ما شاهدیم که یکی از سازمان های بیمه گر بالغ بر ۶۰۰ میلیون سند کاغذی برای رسیدگی در اختیار دارد.

وی عدم تکمیل اجزای پازل پرونده الکترونیکی سلامت را عدم تکمیل داروخانه های الکترونیکی، سامانه پرونده مطب‌ها، سامانه‌های بیمه، امضای الکترونیکی و پایش نسخ و در نهایت رسیدگی الکترونیکی به بیمه‌ها عنوان کرد و گفت: تا زمانی که اجزای این پازل و چرخه‌های مربوط به این موضوع انجام نشود نمی توان انتظار داشت پروژه پرونده الکترونیکی سلامت به صورت کامل اجرایی شود.

تارا با تاکید بر اینکه اسناد پزشکی و نسخه‌ها باید به صورت الکترونیکی و نیز قانونی باشند، گفت: یکی از پیچیدگی های پروژه پزشکی از راه دور در کشور این است که از لحاظ قانونی هیچ یک از اسناد آن جایگاه قانونی ندارد بر این اساس لازمه اجرای این طرح امضای الکترونیکی است. از این رو اول دی ماه امسال مرکز گواهی میانی سلامت با هدف تبدیل اسناد پزشکی به اسناد الکترونیکی قانونی پزشکی راه اندازی خواهد شد.

وی تاکید کرد: پرونده الکترونیکی سلامت بالغ بر ۱۰۰ زیرمجموعه دارد و یکی از پیچیده ترین بحث‌های آن مربوط به امضای الکترونیکی می‌شود که اسناد پزشکی را قانونی می کند. بر این اساس با راه اندازی مرکز گواهی میانی سلامت امیدواریم پروژه امضای الکترونیکی اجرایی شود.

]]>
2016/12/16
<![CDATA[حذف قوانین دست و پا گیر برای حمایت از فینتک‌ها]]> معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از حذف قوانین دست و پا گیر برای فعالیت استارت آپ‌ها و فینتک‌ها در بازار بورس خبر داد.

حذف قوانین دست و پا گیر برای حمایت از فینتک‌ها

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،  ، احمد عراقچی عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ با بیان اینکه حجم بزرگی از اقتصاد کشور از طریق بازار سرمایه تامین مالی می شود، گفت: بخش عمده ای از توسعه بازار سرمایه مرتبط با تکنولوژی های نوین است، بر این اساس ما در نقشه راه فناوری اطلاعات در بورس موضوع تسهیل دسترسی عامه افراد جامعه را به بازار با ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات پیگیری می کنیم.

عراقچی با اشاره به اینکه رونمایی از بازار معاملات اختیار در روز یکشنبه هفته جاری به عنوان یکی از ابزارهای قوی و به روز فناوری اطلاعات در سازمان بورس از جمله برنامه های مدنظر است گفت: موضوع توسعه نرم افزار سامانه اصلی معاملات بورس از دیگر برنامه های مدنظر است که به دلیل برخی مشکلات فنی باعث بروز تاخیر در معاملات بورس شده است.

وی توضیح داد: حدود 8 سال است که نرم افزار این سامانه به دلیل شرایط خاص فضای بین المللی به روز رسانی نشده است و ما در حال به روز رسانی این سامانه و نیز راه اندازی سامانه پشتیبان برای رفع ناپایداری این نرم افزار هستیم.

عراقچی اظهار داشت: با به روز رسانی سامانه معاملات بورس امیدواریم در نیمه اول سال آینده سامانه جدید و به روزی را راه اندازی کنیم و در این زمینه با اپراتورهای بین المللی وارد مذاکره شده ایم.

وی از پذیره نویسی استارت آپ ها برای حضور در صندوق جسورانه فرابورس ایران خبر داد و گفت: بخشی از برنامه های حمایتی سازمان بورس حمایت از بنگاه های زودبازده و شرکت های نوپا و استارت آپ هاست. در این زمینه تامین مالی در بازار سرمایه و عملیاتی کردن ایده ها در این بازارها را در دستور کار داریم.

معاون اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار یکی از بهترین اتفاقات سازمان بورس اوراق بهادار را برداشتن محدودیت های استفاده از ابزارهای معاملاتی به سمت کاربر عنوان کرد و گفت: در این زمینه استارت آپ ها می توانند با ارائه برنامه های توسعه ای خود و ایده های مدنظر بازار را در اختیار بگیرند.

وی ادامه داد: مهمترین اقدام سازمان بورس کمک به توسعه استارت آپ ها به شکل حذف قوانین و مقررات و باز کردن فضا برای این شرکت های نوپاست. هم اکنون ما دسترسی به سامانه های آنلاین بورس را برای این شرکت ها باز کرده ایم و در کسب و کارها به این شرکت ها راهنمایی می دهیم.

عراقچی گفت: تابلوی بورس ایده و حمایت از شرکت های دانش بنیان در بازار بورس راه اندازی شده است و برای موضوع شتابدهندگی استارت آپ ها نیز اقداماتی انجام داده ایم.

معاون اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار گفت: در این زمینه راه اندازی مراکز رشد در دانشگاه های شهید بهشتی و شریف و تسهیل قوانین و مقررات برای فعالیت استارت آپ ها در حوزه بورس را پیگیری می کنیم.

]]>
2016/12/16
<![CDATA[استفاده از ماهواره برای پایش میراث فرهنگی کشور]]> معاون سازمان میراث فرهنگی از انعقاد تفاهمنامه با سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجرای سامانه آنلاین حفاظت از موزه‌ها و میراث فرهنگی کشور خبر داد.

استفاده از ماهواره برای پایش میراث فرهنگی کشور

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،  محمدحسین طالبیان در حاشیه نمایشگاه الکامپ در سالن دولت الکترونیکی، آخرین اقدامات سازمان میراث فرهنگی را در خصوص استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات تشریح کرد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون پایش محوطه موزه‌های کشور به صورت سه بعدی و از طریق عکس و فیلمبرداری انجام می‌شود، گفت: تا سال آینده طبق مذاکره با سازمان فناوری اطلاعات، موضوع پایش آنلاین میراث فرهنگی کشور را از طریق ماهواره خواهیم داشت.

طالبیان با بیان اینکه استفاده از فناوری ماهواره به عنوان یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: برای پایش 32 هزار اثر میراث فرهنگی از این سرویس استفاده می‌کنیم.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه قصد داریم با ایجاد سامانه‌ بازدید آنلاین از موزه‌ها، هر فردی در هر جای دنیا می‌تواند با یک کلیک وارد فضای میراث فرهنگی کشور، موزه‌ها و اماکن دیدنی شود، گفت: هم‌اکنون 32 هزار اثر ثبت شده میراث فرهنگی در کشور وجود دارد که اطلاعاتشان باید به صورت نقشه و تصویر آنلاین دیده شود. در این زمینه طرح جامع اطلاعاتی مراکز تاریخی را با همکاری مرکز آمار آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم از اطلاعات این مرکز نیز برای اجرای این پروژه استفاده کنیم.

طالبیان با تأکید بر توسعه عمرانی کشور با توجه به ظرفیت وسیع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اضافه کرد: در خصوص ایجاد سامانه‌های هوشمند برای ارتباط سریع‌تر در این حوزه با سازمان‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و محیط‌زیست نیز در حال همکاری هستیم.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، راه‌اندازی سامانه آنلاین را راهنمای هوشمند برای اطلاع از وضعیت میراث فرهنگی کشور عنوان کرد و گفت: در همین حال سامانه نماد «اطمینان» نیز برای ارائه اطلاعات علمی درست و رفتار صحیح با کاربران در سازمان میراث فرهنگی راه‌اندازی شده است. به این ترتیب چنانچه سایت اطلاع‌رسانی در خصوص خدمات و فروش حوزه میراث فرهنگی فعال باشد، باید دارای نماد «اطمینان» از سازمان میراث فرهنگی بوده و مجوز فعالیت داشته باشد.

]]>
2016/12/16
<![CDATA[افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه الکامپ]]> 2016/12/15 <![CDATA[سهم فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه به ۴۰ درصد مي رسد]]> پیش بینی می شود سهم فناوری اطلاعات در برنامه ششم و هفتم به ۴۰ درصد برسد و این موید آن خواهد بود که سرویس خدمات و محتوا به صورت فزاینده ای بر بستر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی رشد کند.

سهم فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه به ۴۰ درصد مي رسد

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران مهندس نصرا... جهانگرد درمراسم افتتاحيه بيست و دومين نمايشگاه الكامپ اظهار داشت: امیدواریم در پایان برنامه ششم فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش، بیش از ۵ درصد از ‪GDP کشور را به خود اختصاص دهد.

معاون وزیر ارتباطات همچنين از راه اندازی پروژه «دولت همراه» در دهه فجر خبر داد و گفت: بر اساس این پروژه خدمات عمومی دولت الکترونیک بر بستر موبایل به مردم ارائه می شود.

وي با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده برای خدمات دولت الکترونیک گفت: با آماده سازی زیرساخت های فناوری اطلاعات و خدمات دسترسی مردم امیدواریم در دهه فجر خدمات عمومی دولت را بر بستر موبایل به مردم عرضه کنیم.

وی اجرای پروژه دولت الکترونیک بر بستر موبایل را مرحله تکاملی سرویس دهی دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه از طریق شبکه ارتباطی کشور و تکنولوژی موبیلیتی، خدمات دولت الکترونیک، دولت موبایل و پرداخت الکترونیک با سهولت بیشتر، ارزانی و سرعت بیشتر به مردم ارائه می شود.

جهانگرد حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در شرایط کنونی ۳۲ هزار میلیارد تومان و سهم این صنعت را از تولید ناخالص ملی ۲.۶ درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته بیشترین سهم رشد در برنامه ششم توسعه مربوط به این بخش خواهد بود.

جهانگرد لازمه توسعه این بخش را ایجاد محیطی از نوآوری و خدمات جدید با ارتقا محتوای بومی عنوان کرد و گفت: طی دو سال و نیم گذشته ۱۰۰ هزار اپلیکیشن فارسی در کشور طراحی و تولید شده است که این موضوع می تواند بستر جدیدی برای تسهیل رشد اقتصادی و اجتماعی کشور باشد چرا که ما معتقدیم رشد صنعت و اقتصاد کشور موکول به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: بر این اساس وزارت ارتباطات پروژه حمایت از رونق محتوای بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را کلید زده است.

]]>
2016/12/15
<![CDATA[امضای تفاهم‌نامه همکاری وزرای بهداشت و ارتباطات برای توسعه سلامت در روستاها]]> تفاهم‌نامه همکاری وزراتخانه‌های بهداشت و ارتباطات در زمینه طرح سلامت در روستاها در حاشیه نمایشگاه الکامپ به امضای محمود واعظی و حسن قاضی زاده هاشمی رسید.

امضای تفاهم‌نامه همکاری وزرای بهداشت و ارتباطات برای توسعه سلامت در روستاها

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،  دکتر محمود واعظی درباره موضوع همکاری دو وزارتخانه گفت: وزارت بهداشت در تمامی بخش‌ها به ویژه خدمت‌رسانی در روستاها اقدامات بسیاری را انجام داده که با این توافق، بسیاری از مشکلات روستایی‌ها و مردم شهرستان‌ها برای تردد در آینده حل خواهد شد و همچنین موضوع بانک اطلاعاتی دارو نیز حل می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دولت روحانی، رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار و کاهش شکاف دیجیتالی است، گفت: از جمله نتایج اصلی این توافقنامه، خدمت‌رسانی در حوزه سلامت به روستاها، مناطق مرزی و مناطق دورافتاده است.

وی گفت: طبق توافق قبلی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت مقرر شده بود به روستاهایی که در اولویت اصلی و اولویت بالاتر وزارت بهداشت برای ارائه خدمات سلامت هستند، سریع‌تر اینترنت برده شود.

به گفته وی، برای این منظور کمیته مشترکی تشکیل شد و طبق توافق امروز نیز مقرر شده روستاهایی که در اولویت وزارت بهداشت هستند، سریع‌تر به شبکه اینترنت متصل شوند.

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نیز درباره این توافق توضیح داد: موضوع این توافقنامه، توسعه زیرساخت به ویژه برای گسترش شبکه بهداشت درمانی، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای همه ایرانی‌ها و حل موضوع دارو در کشور است.

وی افزود : در حال حاضر مشکل دارو در کشور وجود دارد، موضوعاتی از جمله نظارت بر مصرف دارو، اصالت دارو، تاریخ تولید، مدت‌زمان امکان مصرف، قیمت و مسیر ورود تا مصرف‌کننده از جمله موضوعات اصلی مرتبط با دارو در کشور است.

به گفته وی، برای حل این موضوع، زیرساخت لازم در وزارت بهداشت وجود داشت، اما فعال نبود و نرم‌افزاری نیز برای این منظور وجود نداشت. وی گفت: تا پایان امسال نرم‌افزارهایی ساخته می‌شوند که تصویری از روند دارو در کل کشور به وزارت بهداشت ارائه می‌دهند.

به گفته وی، با این زیرساخت و نرم‌افزار مربوطه، پزشک، درمانگاه، بیمارستان و بیمار به اطلاعات دسترسی خواهند داشت.

]]>
2016/12/15
<![CDATA[توسعه محتوای دیجیتالي به کمک جشنواره ایده‌ها و فرصت‌ها]]> خسرو سلجوقی عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ايران از اعطای تسهیلات 15 میلیون تومانی به برگزیدگان جشنواره ایده‌ها و فرصت‌ها خبر داد.

توسعه محتوای دیجیتالي به کمک جشنواره ایده‌ها و فرصت‌ها

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،  مهندس سلجوقی، محورهای اصلی این جشنواره را پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه آسیب‌های ناشی از طلاق، اعتیاد، سرقت و آسیب‌های فضای مجازی عنوان كرد و گفت: با توجه به افزایش استفاده روزافزون جامعه از اپلیکیشن‌ها، بازی‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، شرکت‌کنندگان در جشنواره می‌توانند محصولات خود را در قالب‌های ذکرشده ثبت كنند، این ایده‌ها باید قابلیت اجرایی شدن و تولید برای عموم را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ورود معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه به مقوله استفاده از فناوری اطلاعات و راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری بسیار پسندیده و قابل‌تقدیر است و سازمان فناوری اطلاعات ايران نیز تمام تلاش خود را جهت برگزاری هر چه بهتر اینگونه جشنواره‌ها انجام خواهد داد.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادامه داد، خروجی این جشنواره در واقع محتوای دیجیتالي قابل استفاده برای تمامی اقشار جامعه است. محتوایی که به‌صورت دقیق با هدف حل معضلات جامعه شکل گرفته است.

علاقه‌مندان و صاحبان ایده می‌توانند براي ثبت ایده‌های خود تا تاریخ 24 دی‌ماه به وبگاه www.shareidea.scpd.ir مراجعه كنند.

]]>
2016/12/12
<![CDATA[نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ 22]]> 2016/12/10 <![CDATA[ارایه 50 سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در الکامپ 22]]> در الکامپ بیست و دوم 50 سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

ارایه 50 سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در الکامپ 22

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران مهندس رضا باقری اصل در نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: دستگاه های اجرایی می بایست تا شناسنامه خدمات الکترونیک و سطح الکترونیکی و بلوغ هر خدمت را در این نمایشگاه عرضه کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از انجام استعلامات دستگاه های دولتی با اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات خبر داد و گفت: هم اکنون استعلامات میان دستگاهی به صورت رایگان و در بستر این شبکه در حال انجام است به نحوی که بالغ بر ۸ سرویس پایه دولتی از جمله سرویس پست، ثبت احوال، سازمان مدیریت، سرویس های پایه وزارت بهداشت و سرویس های ناجا به این مرکز متصل شده اند و برخی نیز در حال اتصال هستند.

به گفته وی، با اجرای این فاز مدل اصلی توسعه دولت الکترونیک در برنامه شش محقق خواهد شد.

باقری اصل در  بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به خبرنگاری در مورد اجرای موفقیت آمیز طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: با توجه به زیرساخت های راه اندازی شده برای شبکه ملی اطلاعات و در بستر دولت الکترونیک حدود ۴۷ درصد مردم توانستند به صورت آنلاین در طرح سرشماری شرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه دولت الکترونیک می تواند سبب افزایش بهره وری شود، خاطرنشان کرد: در دوران گذر به سمت فاز دوم دولت الکترونیک هستیم و بر مبنای مصوبه های سال ۹۳ ، نقشه دولت الکترونیکی در حال اجرا در کشور است و انتظار داریم تا پایان دولت یازدهم اکثر اهداف این برنامه راهبردی محقق شود.

وی یکپارچه سازی خدمات دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف این پروژه عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود مصادف با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری شاهد بروز خدمات دولت الکترونیک در برنامه ششم توسعه باشیم.

 

]]>
2016/12/10
<![CDATA[معرفی خدمات یکپارچه دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در الکامپ 22]]> در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ، سالن اختصاصی دولت الکترونیکی به منظور معرفی خدمات یکپارچه دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات برپا می شود .

معرفی خدمات یکپارچه دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در الکامپ 22

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران ، مهندس نصرا... جهانگرد امروز در نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: این نمایشگاه در سال پایانی دولت کارنامه اجرایی دولت یازدهم و فعالیت های بخش خصوصی در سطح ملی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به تصویر می کشد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این که در نمایشگاه امسال، دو گروه فعالیت سامان داده شده است گفت: افزون بر ۲۷۰ شرکت نوپا و استارت آپ با مشارکت دولت و بخش خصوصی در این نمایشگاه حضور دارند که می توانند زمینه ای برای رشد و حمایت از نوآوری ها در صنعت فناوری اطلاعات کشور را رقم بزنند.

معاون وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات با اعلام این خبر که نمونه مقدماتی ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه در نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شود افزود: به دنبال افزایش سهم فناوری اطلاعات در سبد خانوار و اقتصاد کشور هستیم.

 وی گفت: گسترش فناوری اطلاعات سبب افزایش بهره‌وری، تسهیل زندگی مردم، ارتقای کسب و کارها و توانمندسازی جامعه می‌شود. ما امیدواریم طی برنامه ششم توسعه سهم این حوزه در کل اقتصاد دو برابر و در بخش میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سه تا چهار برابر شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در سالن دولت الکترونیک نیز بخش دولتی به صورت یکپارچه امکان عرضه خدمات دولت الکترونیک را برای شهروندان فراهم می کند تاکید کرد: این نمایشگاه نمونه مقدماتی ارائه خدمات در بستر دولت الکترونیک و دولت موبایل را فراهم می کند تا در نهایت شاهد شکل گیری دولت هوشمند در کشور باشیم.

به گفته وی هم اکنون حدود ۱۱۲ دستگاه به پرتال دولت الکترونیک متصل هستند و حدود ۸۰ دستگاه به صورت مکانیزه خدمات الکترونیک ارائه می دهند.

 

]]>
2016/12/10
<![CDATA[پیشنهاد ایران به منظور همکاری سازمان اکو برای پیاده سازی SDI]]> ایران پیشنهاد همکاری میان کشورهای عضو اکو در جهت استفاده از اطلاعات داده مکانی (SDI) به منظوره بهره گیری در تصمیم گیری و تصمیم سازی های آگاهانه تر را در بیست و هفتمین جلسه مشورتی منطقه ای اکو ارایه و در دستور کار قرار گرفت.

پیشنهاد ایران به منظور همکاری سازمان اکو برای پیاده سازی SDI

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصرا... جهانگرد در بیست و هفتمین  جلسه مشورتی منطقه ای اکو ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: امروزه، وجود بانک اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم سازی بهینه در جهت پیاده سازی برنامه های پیش بینی شده، یک ضرورت محسوب می شود.

وی افزود: دامنه اهمیت و گستره این موضوع تا حدی است که سازمان ملل متحد تقریبا در تمام بندهای تدوین شده برای اهداف هزاره جدید، بر لزوم داشتن بانک اطلاعات منسجم در هر بخش تاکید داشته است.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظورهم تا کنون، کشورهای مختلف هم در سطح ملی پایگاه های داده چندوجهی طراحی کرده اند و هم در سطح منطقه ای، بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای همکاری را به اشتراک گذاشته اند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با بیان این مطلب که این موضوع با عنوان " زیرساخت پایگاه داده مکان محور منطقه ای " در سطح دنیا شناخته می شود تصریح کرد: ایران پیشنهاد می کند که همکاری میان کشورهای عضو اکو در این حوزه عملیاتی شود و آمادگی خود را به منظور تبادل تجربیات و توانمندی های تکنیکی در این بخش را نیز اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: طی یک دهه گذشته نیز در ایران، ایجاد پایگاه های داده مکان محور چند وجهی آغاز شده و در برخی استان ها به نتایج بسیار مطلوبی رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نظام تامین داده برای تصمیم گیری های مدیریتی در بخش های مختلف و اجرای پروژه های فرهنگی و اجتماعی بسیار با اهمیت بوده و با استفاده از ظرفیت های موجود در کشورهای عضو اکو می تواند نتایج بسیار مناسبی را برای این کشورها به همراه داشته باشد.

]]>
2016/12/6
<![CDATA[افزایش سهم بازار با همکاری های دوجانبه میان ایران و روسیه]]> افزایش همکاری ها میان شرکت های دو کشور ایران و روسیه می تواند علاوه بر افزایش توان تکنولوژیک، منجر به بزرگ شدن و ارتقاء سهم دو کشور در بازار فناوری اطلاعات شود.

افزایش سهم بازار با همکاری های دوجانبه میان ایران و روسیه

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصرا... جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات کشورمان در دیدار با معاون وزیر ارتباطات روسیه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: روسیه کشور بزرگی است و در کنار کشورهای حوزه قفقاز و فارسی زبان و عرب زبان می توان بازار بزرگی برای محصولات روسی و فارسی ایجاد کرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران همکاری های بین المللی را یکی دیگر از زمینه های توسعه روابط دانست و تصریح کرد: تاکنون در محافل بین المللی مخابراتی همکاری خوبی بین دو کشور داشتیم که به نظر می رسد همفکری بیشتر در این حوزه بویژ] در آیکان می تواند در حوزه های مختلف از جمله تغییر مدیریت جهانی اینترنت بسیار موثر باشد.

وی ادامه داد: امیدواریم همکاری های دوجانبه موجب رشد اقتصاد و بخش خصوصی دو کشور و همچنین تحقق اهداف دو طرف در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شود.

این گزارش حاکی است، اسماعیلف، معاون وزیر ارتباطات روسیه نیز در این دیدار با بیان این مطلب که پس از دیدار دکتر واعظی از روسیه، نقشه راه همکاری های دوجانبه آماده شده گفت: معتقدیم که حوزه فناوری اطلاعا ت از موضوعات مهمی است که از ظرفیت های فراوانی برخوردار است.

وی ادامه داد: کشورهای مختلف نظیر آلمان، فنلاند و ژاپن برای حوزه ICT خود برنامه ویژه ای دارند و در روسیه نیز در این بخش پیشرفت های بسیاری صورت گرفته است. وی تاکید کرد: امیدواریم در این سفر و سفرهای پیش رو برخی مشکلات موجود بر طرف شده و اجرای پروژه های مشترک میان دو کشور عملیاتس شود.

]]>
2016/12/4
<![CDATA[بيست و چهارمين مجوز آپا به دانشگاه خوارزمي البرز اعطا شد]]> همزمان با حضور دكتر روحاني و اعضاي هيات دولت يازدهم؛ بيست و چهارمين مركز آگاهي رساني، پشتيباني و امداد (آپا) به دانشگاه خوارزمي اعطا شد.

بيست و چهارمين مجوز آپا به دانشگاه خوارزمي البرز اعطا شد

]]>
 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران ، مهندس نصرا... جهانگرد در مراسم افتتاح پروژه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات استان البرز اظهار داشت: مجموعه فعاليت هاي عمده حال حاضر ما در وزارت ارتباطات ، ايجاد شبكه ملي اطلاعات، تكميل دولت الكترونيكي و ارائه خدمات الكترونيكي است كه در يك ساختار ابري به هم پيوسته بوده و در يك فضاي ابري امكان توزيع و ارتباط در سطح ملي را براي سهولت ارائه خدمات به كاربران فراهم مي كند. این فعالیت با رعایت ضوابط امنیتی و توجه به شاخص های فنی در چارچوب مقررات و قوانین مدیریت می گردد.

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با بيان اين كه شبكه داده ابري مركز داده كشور امكان توزيع و ارتباط در سطح ملي را فراهم مي آورد گفت: ظرفيت مقدماتي ٧٢ ترابايتي در مركز داده استان البرز فراهم شده و امكان ارائه سرويس جهت ميزباني خدمات دولت الكترونيكي و سلامت الكترونيكي را دارد.

جهانگرد همچنين در خصوص خدمات مراكز داده به امكان ارائه سرورهاي مجازي ( VPS) و امكان ارائه خدمات co -location و ميزباني CDNهاي مستقل اشاره كرد.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ايجاد امنيت در شبكه ملي اطلاعات را از اساسي ترين وظايف سازمان فناوري اطلاعات عنوان كرد و گفت: مركز مديريت امداد و هماهنگي رخدادهاي رايانه اي با در دست داشتن بازوهاي حمايتي كه شامل مراكز آپا، سامانه كل آماري تهديدات امنيتي و سامانه تشخيص از روي ترافيك اينترنت مي شود مهم ترين نقش در ايجاد امنيت در شبكه ملي اطلاعات را ايفا مي كند.

جهانگرد ادامه داد: شبكه ملي تله بد افزار در ٣١ استان كشور فعال بوده و با ١٥٠٠ سنسور امكان شناسايي بدافزارها را فراهم مي آورد.

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: مجوز مركز آپاي استان البرز به عنوان بيست و چهارمين مركز آپاي كشور به دانشگاه خوارزمي تعلق گرفت كه با بهره گيري از نيروهاي متخصص استان در جهت افزايش سطح امنيت فضاي سايبري در سطح استان، كاهش تاثير مخرب رخدادهاي رايانه اي در سطح استان، آموزش و افزايش سطح دانش امنيتي سازمان ها و مقابله با تهديدات رايانه اي و سايبري گام بر مي دارد.

وي همچنين در ارتباط با عملكرد شبكه ملي تله بدافزار به ثبت بيش از ٥ ميليون حمله و ارائه راهكارهاي مقابله اشاره كرد و افزود:

شبكه ملي تله بدافزار پاك سازي بيش از ٥٠٠ هزار IP را فراهم كرده و همچنين جمع آوري و  تاكنون تحليل بيش از يك ميليون بدافزار را بر عهده داشته است.

لازم به ذكر است با حضور دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه با کاروان تدبیر و امید در استان البرز ، پروژه های ارتباطی استان با اعتبار ۳۴۱ میلیارد تومان افتتاح شد.

]]>
2016/11/17
<![CDATA[فراخوان ارایه پروانه فعالیت به متقاضیان حوزه افتا]]> سازمان فناوري اطلاعات ايران با همكاري مركز مديريت راهبردي افتا، در نظر دارد به‌منظور توسعه كمي و ارتقاي كيفي ظرفيت هاي فعال درزمينه‌ي ارائه خدمات افتا، از توانمندي شركت هاي داراي تجربه در اين زمينه استفاده کند.

فراخوان ارایه پروانه فعالیت به متقاضیان حوزه افتا

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، فعالان حوزه هایی نظیر، گرايش طرح ريزي معماري و زيرساخت امنيت، گرايش مميزي انطباق استانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات و گرايش آزمون و ارزيابي امنيتي  از جمله حوزه هایی هستند که برای دریافت پروانه فعالیت در حوزه نما دراولویت خواهند بود.

 متقاضيان می توانند براي كسب اطلاعات بيشتر از شرايط دريافت پروانه فعاليت خدمات افتا به سايت نما به آدرس http://nama.ito.gov.ir  مراجعه و در صورت داشتن شرايط مندرج در «آيين­نامه ساماندهي خدمات افتا»، براي دريافت پروانه فعاليت اقدام کنند

لازم به ذکر است، متقاضيان دريافت پروانه در گرايش طرح ريزي معماري و زيرساخت امنيت حداكثر به مدت دو ماه پس از تاريخ اعلان فراخوان مي‌توانند نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام کنند.

]]>
2016/11/12
<![CDATA[بازار پرتحركICT باعث رونق كسب و كارها در سراسر كشور مي شود]]> رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با تاكيد بر اين كه افق پيش روي بخش ICT در كشور افزايش سهم از اين بخش از توليد ناخالص داخلي تا ٦ درصد است گفت:افزايش سهم در بخش ICT از ٢/٥درصد به ٥ و ٦ درصد رقم قابل توجهي است اما بازار پرتحرك صنعت ICT دست يافتن به اين رقم را ممكن مي سازد.

بازار پرتحركICT باعث رونق كسب و كارها در سراسر كشور مي شود

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران مهندس نصرا... جهانگرد در مراسم افتتاحيه بيست و دومين نمايشگاه اتوكام اصفهان اظهار داشت: مجموع بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور حدود ٢٧ هزار ميليارد تومان است كه نزديك به ٨٤ درصد آن شامل حوزه ct ميشود ؛ در اين ميان از سه سال گذشته واگذاري مجوز نسل سه و چهار بازار تلفن همراه شاهد رشد شتابان بخش نرم افزارهاي بومي ، محتوا و اپليكيشن ها بوده ايم.

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران تصريح كرد: بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران پتانسيل آن را دارد كه به بيش از هزار ميليارد تومان برسد .

دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات با اشاره بر رشد ١٩ درصدي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود:فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور دو تا سه برابر ساير حوزه ها در بخش مربوط رشد داشته است.

مهندس جهانگرد با بيان اين كه از آغاز به كار دولت تدبير و اميد وضعيت اقتصادي رشد داشته است ادامه داد: در سه سال اخير به رشد ٤ درصدي در بخش اقتصادي رسيده ايم كه اين مهم با تلاش اين دولت در اصلاح وصعيت اقتصادي ممكن شد.

وي فرصت اشتغال دانش بنيان در تمام كسب و كارها را از مزاياي توسعه كاربرد ICt  دانست و افزود:

در تمامي حوزه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات شاهد رشد بوده ايم كه اثر آن بر توسعه فرصت هاي كسب و كار در اين بستر نمود يافته و نتيجه آن اشتغال زايي در كشور بوده است.

جهانگرد در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره بر ضرورت توسعه و تقويت بازار هاي رايانه اي در كشور گفت:

رشته بازي هاي رايانه اي كشور براي ايجاد زمينه اشتغال براي نيروهاي جوان متخصص و علاقه مند ايجاد مي كند.

وي در پايان از ميزباني ٦٤ مراكز داده مورد نياز مردم در داخل كشور خبر داد و گفت: با بهبود ساختار شبكه كشور شاهد ارتقاي كيفيت و سرعت خدمات بوده ايم.

]]>
2016/11/11
<![CDATA[نشست تخصصی شهر هوشمند جایزه جهانی خشت طلایی تهران]]> 2016/11/1 <![CDATA[تدوین استاندارهای ساختمان های هوشمند]]> استانداردهای ساختمان هوشمند بر اساس تجارب بین الملل و و مطابق با استاندارهای اتحادیه جهانی مخابرات تدوین شده و در حال طی مراحا قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

تدوین استاندارهای ساختمان های هوشمند

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصرا... جهانگرد درنشست تخصصی شهر هوشمند جایزه جهانی خشت طلایی تهران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر، ادبیات شهرهای هوشمند از جنبه های مختلف نظیر فنی، اقتصادی، خدماتی و زیست محیطی مشخص شده است.

وی افزود: در یک شهر هوشمند می بایست شهروندان بتوانند به خدمات مورد نیاز خود با حداقل زمان، هزینه و کمترین مصرف انرژی دسترسی داشته باشند که علاوه بر مباحث فنی، موضوعات معماری شهری و معماری ترافیکی از جمله مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی دستگاه ها نیز گفت: در حال حاضر، آماده سازی سرویس های دولت الکترونیکی دستگاه ها به نتایج خوبی رسیده و هم اکنون در مرحله یکپارچه سازی خدمات به منظور تسهیل در دسترسی آن ها برای مردم قرار داریم.

وی خاطرنشان کرد: خدمات مبتنی بر اطلاعات مکان محور، پرداخت های موبایلی و خدمات نقش های شهری پستی از جمله محورهایی است که در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال جاری عملیاتی شود.

نصرا... جهانگرد تصریح کرد: از سوی دیگر و بر اساس استاندارهای مورد نظر در شبکه ملی اطلاعات، دسترسی به خدمات WIFI در نقاط پر تراکم شهری به عنوان خدمات دسترسی در شهرهای هوشمند در دستور کار است تا شهروندان از طریق آن بتوانند به خدمات الکترونیکی بر بستر تلفن همراه دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: جنبه های ساخت شهری از طریق همگن سازی ظرفیت های موجود و با در نظر گرفتن شرایط زیست بوم شهری و تاریخی به منظور ارایه خدمات در جهت ارتقاء کیفیت زندگی مردم، از جمله موضوعاتی است که می بایست از سوی معماران مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

]]>
2016/11/1
<![CDATA[بازدید رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از نمایشگاه رسانه های دیجیتال]]> دکتر واعظی و مهندس جهانگرد از نهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال بازدید و با تولید کنندگان محتوا و برنامه های کاربردی از نزدیک گفت و گو کردند.

بازدید رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از نمایشگاه رسانه های دیجیتال

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر واعظی در حاشیه این بازدید، با ابراز خرسندی از حضور جوانان و ارایه محتوای جذاب، اظهار داشت: از شبکه ملی اطلاعات همه باید بهره برند و بسیار خرسندم که در این نمایشگاه شرکت کنندگان از ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ابراز رضایت داشتند.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: تحولات بسیار خوبی صورت گرفته و از نظر کمی نیز حرکت های خوبی را به ویژه در عرصه برنامه نویسی و رسانه های تصویری شاهدیم ،‌ علی الخصوص که برای تمام رده های سنی مطالب تهیه شده که این نشاندهنده اهمیت بحث فضای مجازی و اینترنت در کشور است.

وزیر ارتباطات در برخورد دیگر با پدیده های جدید را بومی سازی بر اساس سنت و فرهنگ و اعتقادات خود عنوان کرد و گفت: پس از بومی سازی از پدیده های جدید در داخل کشور استفاده نمود چرا که تجربه نشان داده است که اینگونه برخورد نتیجه مثبت تری به همراه دارد.

وی در ادامه فعالیت های مجازی و ICT را فعالیت هایی بین المللی دانست و افزود: در دولت یازدهم کوشیدیم با شناخت از ICT کشور و روابط بین الملل، تعامل خوبی در این زمینه به ویژه در اتحادیه های بین المللی از جملهITU، UTU برقرار کنیم.

وزری ارتباطات تاکید کرد: برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور در این حوزه باید با تمام کشورهای فعال که از نظر R&D فعال هستند، همکاری نموده و پروژه های مشترک تعریف کنیم و این مختص این دولت نیست و در آینده نیز برای دستیابی به اهداف باید عملکرد خوبی در عرصه بین الملل داشت.

دکتر واعظی در این خصوص به پیشنهاد ایران در زمینه مدیریت اینترنت اشاره کرد و گفت: یکی از ماموریت های ما حضور در WSIS بوده که در این راستا پیشنهاد عدم مدیریت اینترنت توسط یک کشور را ارائه دادیم و تاکنون با مذاکرات صورت گرفته و اسناد به امضا رسیده پیشرفتهای خوبی حاصل شده است. 

]]>
2016/10/25
<![CDATA[نشست تبادل نظر درخصوص طرح جامع دولت هوشمند جمهوري اسلامي ]]> 2016/10/23 <![CDATA[نشست نقش مرکز ماهر در پایداری سرویس ها ]]> 2016/10/23 <![CDATA[لزوم تکیه بر محصولات و دانش بومی در حوزه امنیت فاوا]]> در کنار بهره گیری از تجربیات جهانی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، می بایست از محصولات و دانش داخلی در این بخش استفاده شود.

لزوم تکیه بر محصولات و دانش بومی در حوزه امنیت فاوا

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصرا... جهانگرد در نشست نقش مرکز ماهر در پایداری سرویس ها که همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر، بسیاری از مباحث کلی کشور پیوستگی و تکیه به ابزار های ICTپیدا کرده است.

وی افزود: یکی از مباحث کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ملی، سرشماری نفوس و مسکن امسال بود که با مشارکت گسترده همه اقشار کشور، موجب رقم خوردن دستاوردهای بسیاری در این حوزه شد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار نتایج بسیار مثبتی نظیر بهینه شدن هزینه ها، کیفیت، سرعت و دقت در انجام امور به دنبال بهره گیری از ICT ، می بایست، پایداری خدمات توام با دقت و کنترل  خطرهای احتمالی موجود در این مسیر، مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات، توانمندی ، پایداری، قابلیت انعطاف شبکه را بخشی از دفاع دانست و تصریح کرد: باید رویه ها به گونه ای پیش بینی شود که امکان جلوگیری از صدمه و یا قابلیت ترمیم هر نوع صدمه احتمالی را در کوتاه ترین زمان ممکن داشته باشیم.

این گزارش حاکی است در این نشست، مهندس بیک پور، رییس مرکز حراست نیز ، فضای سلیبری را فضای تعاملات نامحدود دانست و گفت: نیازمند اتحاد راهبردی بیش از پیش میان مرکز ماهر و سایر دستگاه هستیم تا بتوانیم رصد، پایش و تشخیص تهدیدهای موجود در این فضا را به موقع اجرایی کنیم.

همچنین در این نشست گزارشی از سوی مهندس تسلیمی، سرپرست مرکز ماهر در خصوص آخرین اقدام ها و دستاوردهای این مرکز ارایه شد و از وزارت کشور، وزارت امورخارجه، مرکز آمار، مرکز کاشف، سازمان بهره وری، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان صدا و سیما به دلیل داشتم بیشترین همکاری با مرکز ماهر در جهت حفظ امنیت در فضای سایبر، تقدیر به عمل آمد.

]]>
2016/10/23
<![CDATA[بهره گيري از تجارب موفق جهاني در تكامل و تعالي طرح جامع دولت الكتروينك كمك بسزايي مي نمايد]]> مهندس نصرالله جهانگرد با بيان اين كه در تكامل و تعالي اجراي طرح جامع دولت الكتروينك از تجارب موفق جهاني بهره مي گيريم افزود: فعاليت هاي مربوط به دولت الكترونيك در ايران بيش از يك دهه است كه آغاز شده اما در مراحل تكاملي در صدد اجراي تدابيري هستيم كه با هزينه كمتر و سرعت بيشتري اين طرح را به نتيجه كامل برسانيم.

بهره گيري از تجارب موفق جهاني در تكامل و تعالي طرح جامع دولت الكتروينك كمك بسزايي مي نمايد

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران،  معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درهمايش  كارگروه  طرح جامع دولت هوشمند جمهوري اسلامي اظهار داشت: هدف اين كارگروه بنيان نهادن يك برنامه جامع و يك طرح راهبردي براي ترسيم نقشه راه دولت هوشمند ايران در مراحل تعاملي و تكميلي آن است تا همراه با شروع برنامه ششم توسعه و پس از نهایی شدن اقدامات برنامه پنجم را به اجرا برسانیم.

وي تاكيد كرد: در دوره دوم پياده سازي دولت الكترونيك در صدد استقرار پرتال و وب سايت هاي دولتي هستيم كه  دستگاهها این  امكان را فراهم سازند تا به طور كامل با مخاطبين خودشان تعامل داشته  و وارد مبادله ديتا ، كالا و  خدمات شده و همچنين امكان  پرداخت هزینه خدمات در وب سايت ها  انجام گيرد .

جهانگرد از اجراي كامل سه پرو‍ژه كليدي در راستاي تكامل طرح جامع الكترونيك  تا دوماه آينده خبر داد و گفت: پس از راه اندازی زیر ساخت های تعامل پذیری و یکپارچه سازی سه پروژه کلیدی در دستور کار قرار گرفت و پروژه نظام هويت ديجيتال  که به طور كامل استقرار يافته است ، نظام آدرس دهي ديجيتال كه با تكميل GNAFبر روي كد پستي  نيز به زودي كامل مي شود.و همچنين انجام تراكنش هاي مالي بر بستر تلفن همراه  نيز تا حدودي  نهايي شده است.

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران ادامه داد:  بقيه خدمات در راستاي استقرار كامل دولت الكترونيك همچون سلامت ، آموزش تجارت به صورت نسبي انجام گرفته است و  به زودي طرح هاي تكاملي آن عرضه مي شود.

جهانگرد با بيان اين كه  براي تكامل و تعالي اين طرح ها به دنبال استفاده از تجربيات بهينه در دنيا هستيم تصريح كرد: از جمله اين كشور هاي پيشرو كره جنوبي و موسسه نايپا  بوده كه در واقع  سازمان فناوري اطلاعات كره جنوبي است كه زير مجموعه وزارت ICT كره جنوبي فعاليت دارد در اين راستا   يك ارزيابي ميداني  با كمك متخصصان و مشاوران آن داشته ايم و در مرحله بعد طرح پيشنهادي آنان براي تكامل مورد استفاده قرار مي گيرد .

وی ادامه داد: هدف استفاده از تجارب موفق دنیا در اجرای دولت الکترونیک و بومی سازی و متناسب سازی راهبردها با سیاست های بالا دستی خودمان است.

وي گفت: نكته اساسي در مورد استقرار و تكامل دولت الكترونيكي لزوم توجه به موقعيت زماني بوده كه در حال حاضر اين مهم با نزديكي به تصويب برنامه ششم ميسر مي شود  در اين ميان انتظار مي رود  هم زمان با تصويب برنامه ششم ، مرحله سوم طرح پياده سازي دولت الكترونيك نيز به موقع اجرا شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: اجرای دولت الکترونیک نیازمند همکاری تمامی بخش های کشور و دستگاههای اجرایی است تا هر چه سریعتر بتوانیم خدماتی که مردم انتظار دارند را در دسترس آنها قرار دهیم.

وی گفت: کار دولت فراهم نمودن تمامی زیر ساخت ها و جلب مشارکت مردم برای اخذ خدمات است .

جهانگرد در پايان خاطرنشان كرد: خوشبختانه سرشماری نفوس و مسکن 1395 نشان داد همکاری مردم عزیر کشورمان در تعامل با دولت فراتر از انتظارات بوده و رکورد جهان را  این بار هم شکستند.

]]>
2016/10/22
<![CDATA[برگزاری نخستین جلسه بنياد نرم افزارهاي آزاد - متن باز]]> نخستین جلسه بنياد نرم افزارهاي آزاد - متن باز با حضور هيات موسسين بنياد و حدود 20 نفر از فعالين حوزه نرم افزار هاي آزاد/متن باز برگزار شد.

برگزاری نخستین جلسه بنياد نرم افزارهاي آزاد - متن باز

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، چگونگی اجرای جشن روز آزادي نرم افزار آزاد متن باز كه در تاريخ 7 مهر ماه 95 در دانشگاه شريف برگزار خواهد شد از جمله موضوعاتی بود که مطرح و هماهنگی های لازم در این خصوص صورت گرفت.

مراسم روز آزادي نرم افزار آزاد متن باز با حمايت بنياد نرم افزارهاي آزاد متن باز برگزار می شود و علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در همايش مذكورمی توانند به آدرس اینترنتی http://sfd.fsug.ir/1395/ مراجعه کنند.

 

]]>
2016/9/27
<![CDATA[ارایه پهنای باند یک گیگابایتی به دانشگاه ها]]> با آغاز به کار اپراتور اختصاصی شبکه علمی، امکان ارایه شبکه ارتباطی پرسرعت با سرعت حداقل یک گیگابایتی به دانشگاه ها و مراگز تحقیقاتی فراهم خواهد شد.

ارایه پهنای باند یک گیگابایتی به دانشگاه ها

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصرالله جهانگرد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه تلکام و امضای تفاهم نامه میان مخابرات و اپراتور مدیریت شبکه علمی ایران  ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت علوم اپراتور اختصاصی شبکه علمی کشور به سازمان علمی پژوهشی ایران واگذار شده است تا سرویس های در این حوزه به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آموزش عالی کشور ارائه کند.

وی افزود 27 خدمت متفاوت نظیر آموزش از راه دور، کتابخانه مجازی و اشتراک منابع دانشگاهی از طریق این بستر عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که اجرای این طرح گامی بزرگ در استقرار و تقویت عدالت آموزش کشور خواهد بود تسریع کرد به کمک خدمات موجود در این سرویس ظرفیت های آموزشی کشور به تمام نقاط ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: به دلیل آماده بودن ساختارها زیرساخت ها در تهران این طرح در مرحله نخست در پایتخت در مرحله دوم مراکز استان ها و در نهایت در تمامی شهرها و دانشگاه های کشور اجرا خواهد شد.

معاون وزیر اظهار داشت: امیدواریم با گسترش فعالیت ها روی این شبکه ارزش افزوده فراوانی برای توسعه توانمندیهای داخلی در دانشگاه ها از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات فراهم شود.

]]>
2016/9/25
<![CDATA[ارایه خدمت «سرشماری» روی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند]]> برای نخستین بار و با همکاری مرکز آمار و تمای دستگاه های ذی ربط، امکان سرشماری برخط از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) فراهم و کاربران ایرانی می توانند از این طریق نسبت به پر کردن فرم های الکترونیکی موجود اقدام کنند.

ارایه خدمت «سرشماری» روی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

]]>
مهندس نصرالله جهانگرد در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به لطف خدا در این مرحله از سرشماری نفوس و مسکن کشور، ثبت اطلاعات از طریق بستر الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات در دسترس مردم قرار گرفت.

وی افزود: با اجرایی شدن این خدمت، مشکلاتی نظیر عدم حضور فیزیکی در زمان آمارگیری برطرف و صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان و هزینه های انجام این پروژه ملی محقق خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که این خدمت از امروز تا پایان زمان معین شده در دسترس کاربران خواهد بود تصریح کرد: در اجرای این مهم هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی از بستر ملی تبادل اطلاعات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با هماهنگی کلان صورت گرفته میان اپراتورهای ارتباطی تلفن همراه و ارتباطات داده، از تمام ظرفیت ارتباطی موجود در کشور برای ارایه با کیفیت این خدمت الکترونیکی در بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم استفاده شده است.

]]>
2016/9/24
<![CDATA[گسترش همکاری بخش خصوصی ایران و هندوستان در زمینه ICT]]> در جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با هیات تخصصی فعالان هندوستان ، طرفین بر لزوم گسترش همکاری ها در عرصه ICT تاکید کردند.

گسترش همکاری بخش خصوصی ایران و هندوستان در زمینه ICT

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر عبدالرضا  بهادری فرد ، در این جلسه اظهار داشت: ایران و هندوستان با وجود قدمت تاریخی و فرهنگی ، مشترکات زیادی داشته و این مهم زمینه ساز همکاری های مشترک دو کشور را در ابعاد مختلف فراهم می آورد.

معاون توسعه صنعت و اعتبار سنجی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این که دولت یازدهم امکانات و پتانسیل خوبی را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آورده است گفت: ایران با وجود 37 میلیون کاربر اینترنت پرسرعت و 76 میلیون مشترک تلفن همراه ، بیش از 57 هزار کیلومتر فیبر نوری  و جمعیت جوان فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم کرده است.

بهادری فرد فرصت های سرمایه گذاری در بخش کاربردهای فاوا در کشور را گسترده عنوان کرد و گفت: مشارکت در اجرای برنامه های توسعه دولت الکترونیکی ، مشارکت در پیاده سازی زیر ساخت های اینترنت اشیا، مشارکت در اجرای برنامه های توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله این موارد است.

وی همچنین ایجاد پیام رسان های ایرانی ، توسعه موتور های جویشگر ایرانی ، ارتقای ظرفیت و هم افزایی شرکت های تولید نرم افزار  و بازی های رایانه ای و توسعه نرم افزار های کاربردی در جامعه با تمرکز بر گوشی های هوشمند را از جمله اهداف سرمایه گذاری در بخش سرویس و نرم افزار در کشور ایران دانست.

وی در ادامه با بیان این که  سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد دنیا روز به روز در حال افزایش است ادامه داد: فعالان بخش خصوصی  ایران و هندوستان با تعامل هم می توانند فعالیت های مهمی را در بخش نرم افزار های کابردی و تولید محتوا ایفا کنند.

]]>
2016/9/24
<![CDATA[مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها منصوب شد]]> با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی رضایی به عنوان "مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها" منصوب شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها منصوب شد

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی مرتضی رضایی را به عنوان "مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها" منصوب کرد. در این حکم آمده است:

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمندتان در امور مدیریتی، به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان ها منصوب می نمایم.

 

اهم انتظارات عبارتند از :

  1. ایجاد هماهنگی بین واحدهای ستادی وزارت و ادارات کل استانی جهت انعکاس و تحقق سیاست های و برنامه های کلان وزارت
  2. مدیریت و نظارت مستمر بر فعالیت و همچنین ارزیابی ادارات کل استانی
  3. اهتمام در ارتقای جایگاه استان ها در شاخص های توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  4. ایجاد هماهنگی در جهت استفاده حداکثری از زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی به منظور توسعه کسب و کارهای نوین
  5. ایجاد بستر مناسب جهت تولید محتوی و اپلیکیشن های تلفن همراه، سرویس و خدمت در استان ها
  6. ایجاد هماهنگی به منظور توسعه زیرساخت های دولت الکترونیکی در استان ها

امید است با اتکال به قادر متعال در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح استان ها، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران، موفق و موید باشید.

 

 محمود واعظی

]]>
2016/9/17
<![CDATA[رونمایی از بسته های حمایتی وزارت ارتباطات برای شبکه های اجتماعی]]> 2016/9/6 <![CDATA[شبکه های اجتماعی بومی باید در حوزه محتوا کاربردی تقویت شوند]]> می بایست شبکه های اجتماعی بومی از لحاظ محتوایی تقویت شوند تا خدمات کاربردی از طریق آن به مخاطبان ارایه شود.

شبکه های اجتماعی بومی باید در حوزه محتوا کاربردی تقویت شوند

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر فیروزآبادی در همایش ملی حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: می بایست شبکه های مفیدی بر اساس نیاز مردم توسعه پیدا کند و بنگاه های مختلف بتوانند خدمات کاربردی خود را از طریق آن به کاربران عرضه کنند.

وی افزود: شبکه های اجتماعی ادامه تجربه بشر در دوران مدرنیته است که از رسانه های چاپی شروع شده و هم اکنون به رسانه های تعاملی رسیده است.

وی با بیان اینکه آنچه در ایران شاهد آن هستیم سرعت بسیار بالای رشد شبکه های اجتماعی است، خاطر نشان کرد: نگرانی در این زمینه در ابعاد مختلف وجود دارد و همانطور که دسترسی به شبکه های اجتماعی الزام است ممکن است این دسترسی تبعات نامساعدی را برای انسان ایجاد کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با شاره به وجود ۴۰ میلیون گوشی هوشمند و۴۰ میلیون کاربر در این فضا تاکید کرد این فضا پویاست و قطعا نیاز به حضور شبکه های اجتماعی وجود دارد.

وی با بیان اینکه روند افزاش استفاده از شبکه ای اجتماعی بسیار چشمگیر است تاکید کرد: میزان رشد متغییرهای مختلف در شبکه های اجتماعی مانند لایک، کامنت، عضو و فالوئر در هر ماه دو رقمی شده است.

فیروزآبادی با بیان اینکه نمی توان نسبت به شبکه های اجتماعی انکار عام داشت، خاطرنشان کرد: هر پدیده مبتنی بر فناوری که وارد کشور می شود برای تامین نیازهای مردم بوده و به سرعت تبدیل به صنعت شده و وارد بازار می شود. ورود شبکه های اجتماعی به ایران نیز با همین اهداف بوده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان سرگرمی در ایران مقداری نگران کننده است، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد که ۱۰ میلیارد دلار گوشی هوشمند در دست مردم است و ۲۰ میلیارد دلار نیز تجهیزات مخابراتی برای این بخش سرمایه گذاری شده است. با توجه به این میزان سرمایه و ارزش اقتصادی نباید از شبکه های اجتماعی تنها برای سرگرمی استفاده کرد.

وی تاکید کرد: باید از این بهتر در همه حوزه های آموزشی، رسانه ای، خدماتی، خبری و دولت الکترونیک استفاده کنیم، از سوی دیگر دولت نباید به عنوان متولی در این بخش قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به بررسی های صورت گرفته از نقش رسانه های خبری در تلگرام خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون میزان چشمگیری مطالب غیر سرگرمی در شبکه اجتماعی تلگرام دیده می شود به طوری که تا سال گذشته ۱۰ درصد فضای تلگرام را محتوای خبری تشکیل می دهد اما امروز این رقم به ۲۴ درصد سیده است.

]]>
2016/9/6
<![CDATA[وضعیت فعالیت شبکه های بومی امید بخش است]]> معاون وزیر ارتباطات با بیان این که وضعیت شبکه های بومی امید بخش است بر لزوم پشتیبانی فنی، حقوقی و مالی از شبکه های بومی و حمایت های زیر ساختی با ارایه بستر ها و ابزار ها فنی و زیر ساخت های فناورانه ارزان قیمت تاکید کرد.

وضعیت فعالیت شبکه های بومی امید بخش است

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران ، مهندس نصرالله جهانگرد در همایش ملی حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی اظهار داشت: روند رشد تکنولوژی شبکه های اجتماعی در جهت سهولت استفاده کاربران از ابزار های آن بوده که در این میان با گسترش استفاده از دستگاه های همراه ، با رشد انفجاری کاربران مواجه شده ایم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این که امروز شبکه های اجتماعی به یکی از رسانه های ارتباطی اصلی در عصر نوین تبدیل شده گفت : شبکه های اجتماعی بستر توسعه افزونه ایجاد مشاغل و کسب و کارهای جدید را فراهم می آورد و با ایجاد روابط اجتماعی بین فعالان اقتصادی و متخصصان ارتباط موثر به وجود می آورد.

 معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ارائه پهنای باند ارزان قیمت به شبکه های اجتماعی داخلی از مهمترین اقدامات لازم در جهت رشد شبکه های بومی است خاطر نشان کرد : از جمله برنامه های ما برای تولید کنندگان دیتای حجیم کاهش قیمت ترافیک و پهنای باند است .

جهانگرد با بیان این که میزان و حجم داده های فضای سایبر به خط و زبان هر کشور مرز و گستره منافع ان کشور را در فضای سایبر نشان می دهد و لذا تولید و عرضه محصول به خط و زبان فارسی یک عملکرد استراتژیک بوده همچنین  ایران به عنوان قطب شیعه جهان اسلام در شبکه های اجتماعی فرصت مناسبی را برای توسعه فرهنگی و اسلامی در اختیار خواهد داشت :کشور ما به عنوان قوی ترین و غنی ترین کشور فارسی زبان دنیا با بهره گیری از شبکه های اجتماعی افزایش موثری را در گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی ایفا می کند.

وی در این راستا بر ایجاد شبکه های اجتماعی خاص با هدف گسترش دامنه کاربرد شبکه های اجتماعی بومی تاکید کرد و گفت: همچنین با بهره گیری از شبکه ملی اطلاعات می توان به توسعه شبکه های بومی کمک کرد .

جهانگرد  تامین اعتماد کاربران برای حفظ حریم خصوصی و حفظ امن داده های کاربران  را از اصول پایه دانست و همچنین تمرکز بر حوزه امنیت و حریم خصوصی کاربران را مهمترین اقدام در جهت حمایت از شبکه اجتماعی بومی عنوان کرد .

وی افزود : ارائه توصیه نامه های امنیت و حریم خصوصی برای استفاده در شبکه های اجتماعی ساخته شده و در حال توسعه برای مقابله با حملات امنیتی از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است .

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران حمایت و ارائه مشاورهای کسب و کاری فنی و امنیتی و شبکه های اجتماعی بومی تشکیل مرکز تخصصی پشتیبانی از شبکه های اجتماعی بومی با همکاری بخش دانشگاهی همچنین تمرکز خاص بر تلفن همراه   را ازجمله برنامه های سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و گفت : ارئه خدمات رایانش ابری برای کسب و کارهای نوپا با تمرکز خاص بر روی شبکه های داخلی و اعطای تسهیلات برای طرح های فناورانه با بهره کم را نیز در این جهت در دست داریم .

]]>
2016/9/6
<![CDATA[تبدیل تهدیدی شبکه های اجتماعی به فرصت]]> مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی، دیگر جواب نخواهد داد، چرا که اکنون شرایط به گونه‌ای است که اگر یکی از این شبکه‌ها را مسدود کنیم ۱۰ شبکه جایگزین آن وجود دارد به همین دلیل راهکار درست آن است که در مواجه با پدیده‌های نوین آنها را به گونه‌ای تغییر دهیم که برای استفاده با شرایط جامعه هماهنگ باشد.

تبدیل تهدیدی شبکه های اجتماعی به فرصت

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر واعظی در همایش ملی حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی با بیان این مطلب که ایجاد و راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی وظیفه بخش خصوصی به‌شمار می‌رود، اظهار داشت: دولت تنها موظف به فراهم سازی زیرساخت‌هاست که در این زمینه هم طی سه سال گذشته شاهد توسعه قابل توجه زیرساخت‌های ارتباطی بوده‌ایم.

وی افزود: وظیفه ما آن است که مردم را متقاعد کنیم از شبکه های داخلی استفاده کنند تا هم از مزایای این فناوری استفاده کنند هم گرفتار معایب شبکه های خارجی نشوند.

واعظی با پیش کشیدن موضوع امنیت در شبکه های اجتماعی گفت: کنترل نهادهای امنیتی بر شبکه های داخلی و خارجی یکسان است و تصور اینکه شبکه های خارجی قابل کنترل نیستند اشتباه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه یادآور شد: ما همواره گفته‌ایم که شبکه‌های اجتماعی تهدید و فرصت را با هم دارند، ولی با وجود آنکه جامعه ما با شبکه‌های اجتماعی متعدد وارداتی مواجه شده‌ است حذف این شبکه ها مانند اینستاگرم یا تلگرام نمی تواند راهکار مناسب برای حل همه مسایل این حوزه باشد

وی افزود: باید بتوانیم مردم را متقاعد کنیم که اگر از شبکه‌های بومی استفاده کنند علاوه بر اینکه از تمام مزایای شبکه‌های اجتماعی بهره‌مند می شوند تهدیدات و مشکلات شبکه‌های خارجی را نخواهند داشت.

واعظی در ادامه با یادآوری سیاست دولت تدبیر و امید در حوزه ارتباطات گفت: سیاست ما این ارتقای حقوق شهروندی و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است و این امر سبب شد تا نگاه دولت محدودیتی برای استفاده از محتوای سالم‌ بین‌الملل بوجود نیاورد.

وی تاکید کرد واعظی ادامه داد: اگر شبکه‌های اجتماعی داخلی بوجود بیایند گام اول برداشته شده است و مردم باید بدانند که سیاست دولت این نیست که کسی را تحت نظر بگیرد.

وزیر ارتباطات موضوع فیلترینگ هوشمند را در راستای حفظ حقوق مردم و همچنین آرامش آنها در مواجهه با محتوای غیراخلاقی برشمرد و افزود: اکثریت مردم به دنبال امنیت و حفظ حریم اخلاق هستند که شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌توانند همه این موارد را با هم داشته باشند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: با شبکه‌های اجتماعی داخلی شاهد ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار و حتی آفریده شدن اقتصاد جدیدی خواهیم بود.

وی گفت: دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی با آگاهی از عزم وزارت ارتباطات برای حمایت از پدیده‌های جدید کارهای جدید و جدی را آغاز کردند.

]]>
2016/9/6
<![CDATA[رونمایی از بسته های حمایتی وزارت ارتباطات برای شبکه های اجتماعی]]> صبح فردا، با حضور وزیر ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، بسته های حمایتی وزارت ارتباطات برای شبکه های اجتماعی برای تمای ذینفعان این حوزه رونمایی خواهد شد.

رونمایی از بسته های حمایتی وزارت ارتباطات برای شبکه های اجتماعی

]]>
مهندس سجادی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شبکه های اجتماعی یکی از حوزه هایی است که به عنوان یک رسانه، بستر پیشرفته ای را برای تبادل داده ها و ارتباط میان افراد فراهم کرده است.

وی افزود: توجه به جنبه های حفظ حریم خصوصی کاربران و امنیت این نوع از سامانه ها یکی از موضوعات مهمی است که می بایست در کنار توسعه های فنی و قانونی حوزه شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا نیز، علاوه بر بر تسهیلات فنی ، آگاهی های امنیتی و تامین ابزارهای صیانت از حقوق کاربران در شبکه های اجتماعی داخلی که می تواند یکی از زمینه های از بین بردن تهدیدات ناشی از حضور شبکه های اجتماعی خارجی باشد، مورد توجه و اهتمام دولت است.

مهندس سجادی با بیان این مطلب که سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه شریف اقدام های گسترده ای را طی یک سال گذشته در جهت آگاهی بخشی به آحاد جامعه را آغاز کرده است، گفت: بر این اساس، ذینفعان حوزه شبکه های اجتماعی به سه گروه "توسعه دهنده گان"، "کاربران" و "حاکمیت" دسته بندی شدند.

وی ادامه داد: برای گروه نخست، یکی از بهترین موتورهای متن باز موجود در دنیا انتخاب و با بررسی معماری آن و تغییر معماری و بهبود امنیت آن، برای استفاده توسعه دهندگان در اختیار ایشان قرار می گیرد تا با استفاده از مستندات ارایه شده بتوانند از این موتور شبکه اجتماعی در جهت اهداف و نیاز های خود استفاده کنند.

امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی را یکی از ذینفعان مهم در این حوزه ارزیابی و تصریح کرد: بسته های آگاهی رسان در جهت چگونگی حفظ حریم خصوصی در بستر شبکه های اجتماعی و توصیه های مفید در این حوزه آماده شده است که صبح فردا رونمایی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی با همکاری انجمن کامپیوتر ایران برگزار و طی دو روز برگزاری، علاوه بر سخنرانی های عملی، کارگاه های تخصصی برای فعالان در این حوزه برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، جزئیات و برنامه کارگاه های دو روزه این همایش در سایت مرکز ماهر در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

 

]]>
2016/9/5
<![CDATA[امضای تفاهم نامه میان ایران و کره جنوبی برای توسعه دولت هوشمند]]> یادداشت تفاهم توسعه پروژه دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و آژانس ملی توسعه فناوری اطلاعات کره جنوبی به امضاء رسید.

امضای تفاهم نامه میان ایران و کره جنوبی برای توسعه دولت هوشمند

]]>
به گزارش وابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ در مراسمی که در محل آژانس ملی توسعه فناوری اطلاعات کره جنوبی (نایپا) برگزار شد، مهندس نصرا... جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و جونگ لوک یون رییس نایپا یادداشت تفاهمی پیرامون پروژه دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران به امضا رساندند.

در این مراسم که در آن جمعی از مدیران ارشد دو سازمان و نیز نماینده سفارت ایران در کره حضور داشتند، طرفین علاوه بر بحث و گفتگو پیرامون استفاده از ظرفیت ها و تجارب کشور کره در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند در ایران، راه های چگونگی ادامه همکاری و توسعه تعاملات فیمابین را بررسی نمودند.

این چهارمین سند تفاهم در سطح بالای وزارت ارتباطات در سفر اخیر است که به نوبه خود به واسطه عملیاتی شدن مراحل اجرایی وتوافقات برخی اسناد اتفاقی بینظیر است.

]]>
2016/9/3
<![CDATA[شبکه ملی اطلاعات هیچ محدودیت برای کاربران ایجاد نمی کند]]> شبکه ملی اطلاعات هیچ محدودیتی برای دسترسی کاربران به اطلاعات و خدمات وجود ندارددد و کاربران پس از این اطلاعات و خدمات را با کیفیت بهتر، سرعت بالاتر و تعرفه کمتر دریافت خواهند کرد.

شبکه ملی اطلاعات هیچ محدودیت برای کاربران ایجاد نمی کند

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر واعظی در مراسم افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که با حضور دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، برگزار شد، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات یک توفیق است که تنها مربوط به ما نمی شود بلکه تمام فعالان این عرصه، چه خصوصی و چه دولتی، در این توفیق شریک هستند

واعظی افزود: شبکه ملی اطلاعات یک محصول جمعی است که با حضور همه فعالان و بخشهای خصوصی و دولتی تکمیل خواهد شد و لازم است از همه آنها که ما را یاری رساندند تقدیر و تشکر کنم

وی در ادامه به نقش شورای عالی فضای مجازی در این دستاورد مهم پرداخت و گفت: نقش مثبت مرکز ملی فضای مجازی در برگزاری جلسات و اخذ تصمیمات و شورایس عالی فضای مجازی به خاطر اخذ تصمیمات نهایی تقدیر و تشکر می کنم

وزیر ارتباطات این دستاورد را تنها محدود به دولت ندانسته و بیان داشت: دولت، مجلس، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه بسیار موثر بودند.

]]>
2016/8/29
<![CDATA[افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات]]> 2016/8/28 <![CDATA[سهم ترافیک داخلی کشور به بیش از 40 درصد افزايش يافت ]]> معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم رونمايي فاز نخست شبكه ملي اطلاعات با بيان اين كه شبكه ملي اطلاعات؛ سهم ترافیک داخلی کشور به بیش از 40 درصد رسیده است گفت: افزایش حجم داده های اینترنتی به زبان و خط فارسی ، يكي از مولفه هاي لازم به منظور افزايش سهم كشور در اقتدار ملي است.

سهم ترافیک داخلی کشور به بیش از 40 درصد افزايش يافت

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران، مهندس نصرالله جهانگرد صبح امروز در مراسم رونمايي از فاز نخست شبكه ملي اطلاعات در حضور  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مسئولان ارشد مرتبط اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه و نیز مصوبه سال ۹۲ شورای عالی فضای مجازی است تا شبکه ای مبتنی بر اینترنت اما به صورت مستقل به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور ایجاد شود.

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با بيان اين كه در فاز نخست شبكه ملي اطلاعات، امنیت زیرساخت ها، استقلال شبکه، افزایش سهم ترافیک داخلی در سبد مصرفی کاربران و شکل گیری اقتصاد محتوای بومی برای حاکمیت تعریف شده است؛ ادامه داد:  در فاز نخست، این شبکه  با قابلیت هایی چون دسترسی به خدمات دولت الکترونیک،  انواع خدمات دیجیتال در داخل کشور، دسترسی مقرون به صرفه پرسرعت ارتباطات و دسترسی به محتوا و خدمات داخلی در سراسر کشور برای کاربران نهایی فراهم شده است.

وي با تاكيد بر اين كه كمك به بنگاه هاي اقتصادي داخلي و ایجاد ظرفیت زیرساختی برای ارائه خدمات در بستر باند پهن داخلی و مراکز داده و تبادل ترافیک داخلی از جمله اهداف شبكه ملي اطلاعات  است گفت: کاهش هزینه ارتباطات داخلی  و همچنين  افزايش میزان دسترسی و كيفيت اينترنت از جمله دستاورد هاي شبكه ملي اطلاعات است  .

جهانگرد گفت: راه اندازي چهار مركز تبادل ترافيك داخلي و همچنين راه اندازي شبكه هاي توزيع محتوا  در شهر هاي بزرگ  توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت از جمله اقدامات صورت گرفته در راستاي تقويت زير  ساخت هاي شبكه ملي اطلاعات  بوده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ايران،  همچنين از افزایش 13 هزار کیلومتر بین استانی فیبرنوری به كمك اپراتور ها و شركت هاي داخلي  خبر داد.

وي همچنين استقلال شبکه  ملي اطلاعات را همراه با اصلاح مقررات حقوقي و اقتصادي به نفع شكل گيري محتوای بومی  ،  تمهيد تسهيلات حمايت از توسعه پيام رسان هاي بومي ، توسعه خدمات داده داخلي (جويشگر-پست الكترونيكي و بومي ) و تامين ظرفيت لازم براي توسعه خدمات ويديويي در بستر شبكه ملي اطلاعات دانست و افزود:   از نظر فنی ، حقوقی و بین‌المللی به سطحی رسیدیم که تمام مدیریت شبکه  در داخل كشور  انجام می‌ گيرد.

جهانگرد گفت: تامين بستر حقوقي حمايت توليد و عرضه محتوا و خدمات داخلي،  رويكرد كاربر محور ، زير ساخت جمع آوري ، ذخيره و تحليل داده هاي عظيم شبكه اي،  احراز هويت كاربران ، خدمات ارتباطي كشور و اصلاح ساختار شبكه هاي پالايش و سامانه هاي نظارت حاكميتي از جمله اقدامات صورت گرفته در صيانت، سالم سازي محتوا و خدمات و حمايت از حريم خصوصي كاربران است.

وي افزود: پایداری شبکه موضوع اساسی است و با توجه به اینکه بیش از 67 درصد جرائم رایانه ای در ایران شامل حوزه پولی و مالی می شود، قابلیت آنتی فیشینگ را روی شبکه ملی اطلاعات برپاشده است تا شاهد این گونه سوء استفاده ها از شبکه نباشیم.

لازم به ذكر است  این شبکه در سه فاز تعریف شده است به نحوی که قرار است فاز دوم آن با هدف رشد و ارتقا شبکه در دهه فجر ۹۵ با هدف دسترسی به خدمات ویدیویی داخلی با هزینه مقرون به صرفه برای کاربران نهایی، توسعه کسب و کارهای مبتنی بر IT و شکل گیری اقتصاد دیتاسنترها برای حاکمیت و نیز افزایش کیفیت خدمات زیرساختی برای بنگاه های اقتصادی فراهم شود.

در همین حال در فاز سوم که فاز بلوغ این پروژه ملی خواهد بود دسترسی به محتوا و خدمات باند پهن داخلی در سراسر کشور به صورت مقرون به صرفه و باکیفیت و نیز گسترش ظرفیت های زیرساختی و امکانات لازم برای شرکت های داخلی در بازار منطقه و بین الملل و در نهایت تحقق کامل استقلال زیرساخت ارتباطی کشور، حفظ حریم خصوصی و رشد کسب و کارهای فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک بر روی این شبکه ملی فراهم می شود.

آنچه که در افتتاح این شبکه ملی بر آن تاکید شده است دسترسی مردم به اطلاعات در فضای مجازی با سرعت بیشتر، کیفیت بهتر و هزینه کمتر خواهد بود و هیچ گونه محدودیتی در سرعت دریافت این اطلاعات بر روی این شبکه وجود ندارد. به نحوی که کاربران در استفاده از ترافیک داخلی ارتباطات هزینه بسیار کمتر را نسبت به استفاده از شبکه ها و سایت های خارجی شاهد خواهند بود.

]]>
2016/8/28
<![CDATA[شبکه ملی اطلاعات یکی از اساسی ترین کارهای دولت یازدهم است]]> در میان طرحهای بزرگ افتتاح شده در هفته دولت شبکه ملی اطلاعات یکی از بهترین و اساسی ترین کارهای دولت یازدهم است.

شبکه ملی اطلاعات یکی از اساسی ترین کارهای دولت یازدهم است

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،  دکتر جهانگیری در مراسم افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر نقش اطلاعات در عصر حاضر اظهار داشت: در سایه دسترسی به اطلاعات فرصتهای جدید اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد که چگونگی دسترسی ما به اطلاعات می تواند فرصتی جهت رشد اقتصادی کشور باشد.

وی همچنین ادامه داد: مصمم هستیم شرایطی بوجود آوریم که کشور به اطلاعات مورد نیاز با بهترین روش دسترسی یابد.

معاون اول رییس جمهور شبکه ملی اطلاعات را مهمترین وسیله به منظور دسترسی سریع، امن، با کیفیت به اطلاعات عنوان کرد و گفت: کار بزرگی صورت گرفته است و تا کنون توسط بخش خصوصی و دولتی بیست هزار میلیارد تومان برای این شبکه سرمایه گذاری شده است سهم دولت نیز بیست درصد این مبلغ می باشد.

وی با تاکید بر این که شبکه ملی اطلاعات هیچگونه سدی در راه دسترسی مردم به اطلاعات نخواهد بود افزود: دولت تدبیر و امید از ابتدا دسترسی آزاد به اطلاعات را در دستور کار خود قرار داد و نسبت به آن اهتمام ورزید.

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه باید دولت همراه و الکترونیک به سرعت در کشور شکل بگیرد اظهار داشت: به منظور رفاه و رضایت مردم خوشبختانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی زیرساخت های خوبی برای شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است که ضروری است دستگاه ها خدمات خود را با استفاده از بستر ایجاد شده به مردم ارائه دهند تا به اهداف خود در این زمینه دستیابیم.

این گزارش حاکی است، دکتر فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در آیین رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات با اشاره به تعریف استاندارد این شبکه،گفت: شبکه ملی اطلاعات شبکه ای که نیازهای ملی ما را در تمام ابعاد محقق می سازد.

وی با تاکید بر استقلال شبکه نیز گفت: به عقیده ما از طریق فضای مجازی امکان تولید قدرت در دنیا وجود دارد که این قدرت در اقتصاد و سیاست تجلی می یابد و ما می توانیم در قالب این شبکه خدماتی را به دیگر کشورها و ملت ها ارائه دهیم و به نوعی اعمال قدرت نماییم.

وی با تاکید بر بعد اقتصادی شبکه ملی اطلاعات افزود: در قالب شبکه ملی اطلاعات سرعت و کیفیت ارائه خدمات بهبود می یابد و امیدواریم این اتفاق باعث بزرگ شدن بازار اقتصادی کشور در فضای مجازی شود.

 

]]>
2016/8/28
<![CDATA[وزير ارتباطات در جلسه شوراي اداري مازندران : صبح فردا فاز نخست شبكه ملي اطلاعات افتتاح می‌شود ]]> شبكه ملي اطلاعات به‌عنوان يكي از مطالبات جدي رهبر معظم انقلاب محسوب می‌شود كه صبح فردا فاز نخست آن به بهره‌برداری خواهد رسيد .

وزير ارتباطات در جلسه شوراي اداري مازندران : صبح فردا فاز نخست شبكه ملي اطلاعات افتتاح می‌شود

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران   : دكتر واعظي در مراسم رونمايي از پنجره واحد خدمات الكترونيكي دولت و اعطاي مجوز آپاي استان مازندران ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : يكي ديگر از مباحث موردتوجه دولت يازدهم موضوع دولت الكترونيكي است كه در حال حاضر زیرساخت‌های آن آماده‌شده است و دستگاه‌ها می‌توانند خدمات خود را از طريق آن به مردم ارائه كنند .

وی در ادامه افزود: در جریان سفر به این استان ۸ پروژه بهره‌برداری شد که شامل افزوده شدن۰ ۵ گیگ به پهنای باند، ۱۳۷ گیگ به شبکه انتقال، افزایش شهرهای مجهز به نسل سوم تلفن همراه به ۴۴ شهر و واگذار نسل چهارم تلفن همراه به ۱ شهر و افتتاح پنجره واحد و اعطای مجوز مرکز آپا به دانشگاه مازندران این پروژه‌ها را شامل می‌شود که ۳۲۳۰ میلیارد ریال توسط بخش دولتی و خصوصی در این راستا سرمایه گذاری انجام شده است.

محمود واعظي در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اقتصاد مقاومتی و اقداماتی که در دولت برای تحقق این بحث انجام شده اشاره و بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها برای ایجاد و اجرای هرچه بهتر دولت الکترونیکی تاکید کرد.

]]>
2016/8/27
<![CDATA[افتتاح پروژه های فناوری اطلاعات بجنورد با حضور وزیر ارتباطات]]> افتتاح پنجره واحد خدمات دولت و اعطای مجوز مرکز آپای دانشگاه بجنورد از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور استاندار خراسان شمالی و مهندس جهانگرد صورت گرفت.

افتتاح پروژه های فناوری اطلاعات بجنورد با حضور وزیر ارتباطات

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم با بیان این مطلب که اعتقاد داریم اگر دولت اعلام کرده که به حقوق شهروندی اعتقاد دارد هر کسی در هر کجای کشور که زندگی می‌کند باید از امکانات به طور مساوی بهره‌مند شود اظهار داشت: پهنای باند استان خراسان شملالی ۳.۵ برابر، وضعیت شبکه انتقال این استان ۹ برابر شده و تقریبا همه روستاها (۷۴۴ روستا) دارای ارتباط تلفنی هستند. همچنین ۱۲ هزار تسهیلات فقره خرد روستایی برای ایجاد اشتغال از طریق پست بانک پرداخت شده است.

وی با اشاره به این مطلب که به ۱۰۳ روستا در این استان در سال ۱۳۹۴ اینترنت داده شده است گفت: افزایش دو برابری پهنای باند، ۵ برابری شبکه انتقال، واگذاری اینترنت به ۱۷۱ روستا، ارائه نسل سوم تلفن هرماه به ۹ شهر و راه‌اندازی نسل چهارم به یک شهر همراه با افتتاح اینترنت پرسرعت در بجنورد از جمله پروژه‌های افتتاح شده محسوب می شوند

وی تاکید کرد: تا چهار ماه دیگر ۷۴ روستای دیگر به اینترنت وصل می‌شود و تا پایان دولت هم ۴۵۸ روستای بالای ۱۵ خانوار به اینترنت وصل خواهد شد. همچنین بنا داریم تا پایان دولت همه شهرهای استان به نسل سوم مجهز و شش شهر هم به نسل چهارم تجهیز شوند.

لازم به ذکر است، ساختمان اداره کل ICT بجنورد نیز با حضور دکتر واعظی و مهندس جهانگرد افتتاح شد.

]]>
2016/8/25
<![CDATA[امضای تفاهم نامه ی ایجاد آزمایشگاه مجازی در شهرستان اردستان]]> به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اطلاعات ایران : مهندس جهانگرد در مراسم افتتاحات پروژه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مسجد جامع و تاریخی شهرستان اردستان اظهار داشت : شهرستان اردستان به لحاظ جغرافیایی در قلب ارتباطات کشور قرار گرفته است و ظرفیت های تاریخی زیادی در این منطقه مستتر است.

وی نیروی انسانی کوشا و توانمند را از مهم ترین ذخایر ارزشمند این منطقه برشمرد و گفت : با حمایت هایی که دولت تدبیر و امید و به نمایندگی آن دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می دهند، تلاش می کنیم تا پایه گذار رشد و صنعتی ثروت آفرین در این منطقه باشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بر شمردن فعالیت های صورت گرفته در این راستا افزود ما در این منطقه بهترین ظرفیت ارتباطات دیتای مدرن در کشور را داریم و همچنین خطوط فیبر نوری کشور از این منطقه عبور کرده است و همین وجود مناطق ویژه با مسافت مالیاتی تمام امکانات لازم برای استقرار دانش بنیان در این قسمت فراهم شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در زمینه گردشگری و توریسم بومی تفاهم­نامه­ای مبتنی بر خدمات گردشگری با کمک شبکه های اینترنتی مبادله شده است که حدود 150 واحد روستایی را تحت پوشش قرار می دهد و این فرصت می تواند حجم مناسبی از اشتغال را در منطقه ایجاد نماید.

مهندس جهانگرد در ادامه از تاسیس و آغاز به کار 2 مرکز تماس خبر داد و اظهار امیدواری نمود که با شروع فعالیت این مراکز فرزندان این خطه فرصت اشتغال را در منطقه ایجاد نماید.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز آموزش­های سریع و کوتاه مدت به جوانان خبر داد و گفت: جوانان با تولید محتوا و اطلاعات بومی و فروش آن در شبکه می توانند درآمدزایی و ارزش آفرینی نمایند و همچنین تصریح کرد: انتقال آموزش های بسیار به جوانان دانشگاهی و نیمه دانشگاهی در راستای خلق برنامه­های رایانه­ای از دیگر اقدامات صورت گرفته در این منطقه بتوانند ثروت آفرینی پایداری را فراهم نمایند.

]]>
2016/8/23
<![CDATA[مجوز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان اعطاء شد]]> به منظور مقابله با حوادث رایانه ای و همچنین ضرورت راه اندازی و گسترش مراکز همکار در زمینه تشخیص، تحلیل و هماهنگی ملی، گواهی نامه راه اندازی مرکز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان صادر شد.

مجوز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان اعطاء شد

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصرا... جهانگرد در مراسم افتتاح پروژه های ICT استان اصفهان به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: پروژه آپا بخشی از بستر و پوشش سیستم های هشدار و امنیت در شبکه دیتای کشور است که در سراسر استان ها با مراکز دانشگاهی پیشرفته ای که با پشتیبانی علمی و تخصصی روزآمد انجام می دهد، به انجام می رسد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: به دنبال شکل گیری آپا در استان ها ، نهادی ایجاد می شود که نسبت به حوادث رایانه ای برای حوزه تحت پوشش خودش، خدمات هشدار ارایه می دهد و این نهاد وظیفه دارد که در خصوص لطمات و یا حوادث پیش آمده کمک و امداد رسانی کند.

این گزارش حاکی است، در ادامه مراسم افتتاحات استان اصفهان، پروانه ایجاد و راهبری واحد استانی مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا در راستای توسعه اشتغال و حمایت از کسب و کار های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پارک علم و فناوری استان اصفهان صادر شد.

]]>
2016/8/22
<![CDATA[افتتاحات پروژ های فناوری اطلاعات استان فارس]]> 2016/8/20 <![CDATA[حمایت از ایده‌های برتر کسب و کار در فضای مجازی]]> وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در جمع نخبگان و فعالان پارک علم و فناوری شیراز اظهار کرد: با ایجاد زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات، تجارت در فضای مجازی تسهیل می یابد.

حمایت از ایده‌های برتر کسب و کار در فضای مجازی

]]>
به گزارش روابط عمومی و سازمان فناوری اطلاعات ایران، بعد از ظهر امروز نخستین مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کار نوپای فاوا استان فارس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز گشایش یافت و در کنار آن از پنجره واحد دولت الکترونیک شیراز رونمایی شد.

دکتر واعظی در این مراسم با بیان اینکه امروز زمینه فعالیت کسب و کار تجاری در فضای مجازی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم است، اظهار داشت: مسئولان پارک‌های علم و فناوری وظیفه دارند در این زمینه از ایده‌های برتر کسب و کار در فضای مجازی حمایت کنند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در راستای حمایت از طرح‌های مرتبط با این حوزه برای راه‌اندازی دفتر مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کار نوپای فاوا استان فارس بیش از 5 میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: شرکت مخابرات ایران ماموریت بزرگی را برعهده گرفته تا با ایجاد زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات تجارت در فضای مجازی را تسهیل کند.

وی با تاکید بر اینکه تمام ایران فقط شهر تهران نیست خاطرنشان کرد: زمانی کشور در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق خواهد بود که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در مراکز استان‌ها بتواند از تمامی پارک‌های علم و فناوری حمایت کند.

دکتر واعظی با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی مراکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کار نوپا در استان‌ها ایجاد اشتغال پایدار در فضای مجازی است عنوان کرد: براساس آمارها با راه‌اندازی چنین مراکزی قادر به ایجاد 6 هزار فرصت شغلی خواهیم بود.

]]>
2016/8/20
<![CDATA[تدبير دولت يازدهم به آزادسازي پتانسيل علمي و نخبه گي كشور كمك كرد]]> دولت تدبير و اميد در طي سه سال گذشته توانست بسياري از معضلات نظام را كه در طول سي سال گذشته در عرصه هاي جهاني مواجه بود را حل كند و از اين توفيق مي توان در رها سازي و تقويت دستاوردهاي پتانسيل علمي و نخبه گي كشور به بهترين شكل بهره برد.

تدبير دولت يازدهم به آزادسازي پتانسيل علمي و نخبه گي كشور كمك كرد

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران، مهندس نصرالله جهانگرد در مراسم بازديد وزير ارتباطات و هيات همراه از پارك علم و فناوري فارس اظهار داشت: صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات امروز به نقطه عطف تاريخي خود در طي شصت سال گذشته رسيده است و بازار اين صنعت خدمات و توليد با ورود ارتباطات به نسل سوم و چهارم در حال دگرديسي است.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين كه تا سال آينده كشور دو مساله شبكه هاي ارتباطي پرظرفيت اينترنت با مشكل جدي مواجه نخواهد بود گفت: ما از آغاز به كار دولت تدبير و اميد به عنوان يكي از بازيگران بخش فناوري اطلاعات بهدنبال شكل گيري اكوسيستمي در جهت توانمندسازي ساير عناصر اين عرصه بوديم.

وي ايجاد پيوند مستحكم بين شركت هاي دانش بنيان و فعالان بخش خصوصي و دولتي را از جمله مهم ترين دستاوردهاي سازمان فناوري اطلاعات ايران در دولت يازدهم دانست و تصريح كرد: پارك هاي علم و فناوري نيز توانسته اند بستر مساعدي را در جهت حمايت از شركت هاي دانش بنيان اتخاذ نمايد.

وي  در پايان نقش و ماموريت مركز توانمند سازي كسب و كارهاي نوين سازمان فناوري اطلاعات را برقراري تعامل در زنجيره سازمان با بخش دانش بنيان كشور اعم از نوآوي خلاقان سرمايه گذاران دانست كه در سطح ملي گسترده خواهد شد.

]]>
2016/8/20
<![CDATA[افتتاح پروژه های فناوری اطلاعات استان فارس]]> همزمان با هفته دولت و سفر دکتر واعظی و مهندس جهانگرد به استان فارس، پروژه های فناوری اطلاعات این استان در جهت توسعه خدمات الکترونیکی به بهره برداری رسید.

افتتاح پروژه های فناوری اطلاعات استان فارس

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، اعطای مجوز ایجاد نخستین مرکز توانمند سازی کسب و کارهای نوپا در استان های کشور به پارک علم و فناوری استان فارس، مجوز پنجره واحد خدمات الکترونیکی استان فارس و اعطای مجوز فعالیت مرکز آپای استان فارس به دانشگاه شیراز از جمله پروژه های فناوری اطلاعات استان فارس در هفته دولت محسوب می شود.

این گزارش حاکی است، این پروژه ها نقش مهمی در توسعه خدمات الکترونیکی در سطح استان و همچنین رونق کسب و کارها کوچک و متوسط فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد داشت.

]]>
2016/8/20
<![CDATA[اولویت دولت توجه به مناطق محروم و کم برخوردار است]]> الویت ما مناطق دور افتاده و کم برخوردار از امکانات است و امیدواریم با گسترش فعالیت های زیرساختی به اهداف خود در این حوزه دست یابیم.

اولویت دولت توجه به مناطق محروم و کم برخوردار است

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر واعظی در نشست با مسوولان شهرستان لارستان با اشاره به اینکه سیاست دولت نگاه ویژه توسعه ای است بیان کرد: الویت ما مناطق دور افتاده و کم برخوردار از امکانات است و امیدواریم با گسترش فعالیت های زیرساختی به اهداف خود در این حوزه دست یابیم.

وی ادامه داد: امیدواریم تا پایان دولت تمام روستاهای این شهرستان نیز همانند دیگر مناطق از اینترنت و امکانات ارتباطی بهره ببرند تا شکاف ارتباطی نیز به صفر برسد.

این گزارش حاکی شات، مهندس جهانگرد نیز شتاب پرظرفیت ارتباطات را نقطه عطفی در تاریخ توسعه ایران دانست و گفت: اقدام های بسيار مهم استراتژيكي در حوزه ICT در طول سه سال گذشته مدت انجام شده و ما در آستانه يك تحول به سمت ارايه خدمات بسيار نوين و پيشرفته توسعه و انتقال اطلاعات پر ظرفيت در همه گستره ملي قرار داریم.

وی خاطرنشان کرد: اين فعاليت ها در قالب طراحي و پياده سازي شبكه ملي اطلاعات در كشور ساماندهي شده و شتاب گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر گسترش نسل سه و چهار موبایل در سراسر کشور انجام شده و توسعه ظرفیت های ارتباطی داخل کشور بین استان ها با گسترده کردن شبکه فیبرنوری به انجام رسیده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که شهرستان لارستان در پیکربندی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستتقیم به شبکه وصل شده است تصریح کرد: روي اين مجموعه خدمات، برنامه ديگري كه دولت تدبير كرده و در حال شروع خدمت است، برنامه خدمات دولت الكترونيك می باشد كه به شهروندان امكان مي دهد ،خدمات مورد نیاز خود را به صورت الكترونيكي و از راه دور در اختيار داشته باشند.

وی ادامه داد: خدمات دولت الكترونيكي همراه جزء برنامه هاي مجموعه دولت یازدهم است که امیدواریم براساس برنامه زمانبندی شده، اجرایی شود.

مهندس جهانگرد با اشاره به نتیجه دادن تلاش های بین المللی دولت تدبیر و امید گفت: هم اکنون که به تدریج ظرفیت های آزاد شده پس از مذاکرات برجام فراهم می شود، امکان دستیابی به تکنولوژی های بهتر و بازار های کسب و کار بزرگتر برای مجموعه بنگاه هاو فعالان اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم می شود.

]]>
2016/8/20
<![CDATA[ايجاد كنسرسيوم بين شركت هاي دانش بنيان ميتواند موجبات اشتغال فارغ التخصيلان را فراهم آورد]]> با توجه به وجود دانشگاه هاي معتبر و فارغ التحصيلان حوزه ict در استان مركزي ايجاد كنسرسيوم بين شركتهاي دانش بنيان موجبات اشتغال بيشتر اين استان را در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات فراهم كند.

ايجاد كنسرسيوم بين شركت هاي دانش بنيان ميتواند موجبات اشتغال فارغ التخصيلان را فراهم آورد

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران دكتر محمود واعظي در شوراي اداري استان مركزي گفت: هفته دولت فرصتي مناسبي را براي آشنايي مردم با اقدامات دولت فراهم ميكند.

دكتر محمود واعظي با بيان اينكه كشور در عرصه هاي مختلف صنعتي ، كشاورزي و ارتباطات بين المللي در سالهاي گذشته آسيب زيادي ديده بود افزود: در دولت يازدهم تلاش شد با پشتوانه رهبري و با حفظ ارزش هاي ملي و مذهبي اين شرايط ترميم شود.

وي با اشاره به وضعيت و اثراتي كه تحريم بر كشور وارد كرده بود گفت: دولت در جهت حفظ ايجاد ثبات ، آرامش ، امنيت ، همبستگي بين اقشار مختلف جامعه و دستيابي به رونق اقتصادي تلاش كرد و در اين مدت بهبود روابط با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه كشورهاي اسلامي را در دستور كار دارد.

دكتر واعظي از تلاش وزارت در جهت رفع شكاف بين شهرهاي بزرگ و كوچك خبر داد و افزود: جهت رشد اقتصادي دولت تلاش چشمگيري داشت و موفقيت هاي قابل توجهي مانند افزايش رشد اقتصادي ٤ درصدي حاصل شد.

دكتر واعظي با اشاره به سرمايه گذاريهاي انجام شده در استان مركزي نيز گفت: سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نسخه راهگشاي مشكلات كشور است و برنامه ششم توسعه نيز با نگاه به اين سند تنظيم شد.

دكتر واعظي با اشاره به تعريف ١٢٠ پروژه در قالب اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد: با شدت به دنبال پياده سازي اين پروژه ها هستيم و در اين ميان در سال جاري به رنبال ايجاد ٤٤٥ هزار شغل هستيم.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه استان مركزي يك استان اقتصادي و مولد است براي توسعه زير ساخت هاي ارتباطات وفاوري اطلاعات برنامه هاي خاصي خواهيم داشت .

وي گفت: پهناي باند اينترنت استان شش برابر شده و در اين ميان ١٠٨١ روستا داراي تلفن و ٢٥٧ روستا به شبكه اينترنت دسترسي دارند.

وي از اتصال ٣٢٣ روستا به شبكه اينترنت تا سه ماه آينده خبر داد و افزود: ٢١ شهر استان مركزي به نسل سوم تلفن همراه ٢ شهر به نسل چهارم دسترسي دارند و همچنين ٣٢٣ كيلومتر فيبر نوري در اين استان كشيده شده كه امروز ١٣٢ كيلومتر آن افتتاح مي شود.

وزير ارتباطات گفت:  تا پايان دولت يازدهم تلاش داريم تمام روستاهاي بالاي .... خانوار را پوشش اينترنت پرسرعت داده و حدرد ٢هزار و ٩٠٠ كيلومتر فيبر نوري در بين شهرها بكشيم.

وي گفت: تا پايان دولت نيز نسل سوم تلفن همراه  در تمام استان و براي ٥ شهر نسل  چهارم فعال ميشود و ١٩٠٠ ميليارد ريال تا پايان دولت سرمايه گذاري مي كنيم.

لازم به ذكر است دكتر واعظي در سفر يك روزه به استان مركزي،  در گلزار شهداي اين استان حضور يافت و با نثار گل و قرائت فاتحه بر سر مزار شهدا ياد و خاطره ايشان را گرامي داشت.

]]>
2016/8/20
<![CDATA[تشریح شيوه برگزاري اجرايي ماراتن توليد محتواي ديجيتالي ايران]]> نخستین جشنواره توليد محتواي ديجيتالي ايران با حضور 33 تيم با محورهاي كارآفريني و اقتصاد دانش‌بنیان، فرهنگ و جامعه و سبك زندگي برگزار شد.

تشریح شيوه برگزاري اجرايي ماراتن توليد محتواي ديجيتالي ايران

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران، شرکت‌کنندگان در ماراتن توليد محتوا ضمن ثبت‌نام و پذيرش می‌باید با رعايت اصول اصلي كار يعني نوآوري در ارائه مضامين و مفاهيم تلاش كنند تا الگوريتم و سناريو تهیه‌شده مبتكرانه و بر مبناي خلاقيت باشد.

در همين راستا موضوع مسابقه براي هر گروه در ماراتن به‌صورت قرعه مشخص می‌شود و هر گروه می‌باید براي موضوع انتخاب‌شده معرفی‌نامه تهيه كند و به عبارتي موضوع انتخابي خود را تبيين و تشریح كرده و بررسي وضعيت داخلي و خارجي را اضافه كند. بر همين اساس انتخاب نام مناسب، انتخاب جامعه هدف، ضرورت استفاده از اين محتوا، بازار پيشنهادي و اهداف تعیین‌شده از اركان موردنظر براي شرح و تبيين محتوا هست.

امتياز نهايي در نظر گرفته‌شده براي اين ماراتن 1000 است و اين امتياز بر اساس 13 شاخص مختلف از جمله ايجاد مستند، مقدمه و شرح ايده، بيان هدف، تعيين موضوعات و قسمت‌ها، طراحي اوليه (UI)، طراحي گرافيكي (GUI) چيدمان مستند ايده پردازي، ارائه برنامه اجرايي، توليد و بارگذاری محتواي اوليه موردنیاز، ارائه برنامه اجرايي، نقشه فرايندها –سايت و برنامه، راه‌های درآمدزایی و تعيين پايان نسخه تقسیم‌بندی شده است.

همچنين استفاده از تصاوير، فيلم و فایل‌های صوتي علمي و استاندارد امتياز کسب‌شده توسط هر گروه را افزايش می‌دهد. فرآيند تهيه مستند برنامه محتواي ديجيتالي به سبكي كه قابل داوري و حتي سرمایه‌گذاری باشد از اهداف مهم اين جشنواره است.

اين جشنواره در راستاي پروژه اقتصاد مقاومتي «ده برابر كردن توليد محتواي داخلي با رويكرد کسب‌وکار ديجيتالي با مشاركت حداكثري بخش خصوصي» اجرا شده است و در حال اجرا است و اميد است با تمركز بر روي موضوعات مختلف مبادرت به نهادینه‌سازی فرهنگ توليد و به‌کارگیری از محتواي داخلي باشيم.

]]>
2016/8/20
<![CDATA[همایش چارچوب ملی تعامل پذیری دولت]]> 2016/8/16 <![CDATA[IGIF براساس آخرين استانداردها و چارچوب هاي تعامل پذيري دنيا تهيه شده است]]> رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با بيان اين كه سند ملي چارچوب تعامل پذيري دولت براساس آخرين استانداردها و چارچوب هاي تعامل پذيري اطلاعاتي دنيا تهيه شده است تصريح كرد:IGIF به روز ترين و كامل ترين سند تعامل پذيري در مقايسه با اسناد نظير در دنيا است.

IGIF براساس آخرين استانداردها و چارچوب هاي تعامل پذيري دنيا تهيه شده است

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران ، مهندس نصرالله جهانگرد صبح امروز در همایش چارچوب ملی تعامل پذیری دولت (IGIF) تاكيد كرد: در اين سند قواعد و فرمول هايي لحاظ شده كه ظرفيت لازم را براي يكپارچگي فني و اجرايي پياده سازي برنامه هاي دولت الكترونيكي فراهم مي آورد.

معاون وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات با اشاره به اينكه  ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات ما را ملزم به تهيه سند ملی چارچوب تعامل‌پذيري دولت مي كرد، افزود : پيشرو بودن در سازگاري با استاندارد هاي جهاني  در زمان نياز به تعاملات بين دولتي در  تهيه اين سند لحاظ شده است.

جهانگرد تهيه اين سند را در پياده سازي دولت الكترونيك در كشور ضروري خواند و تصريح كرد: در طول سالهاي گذشته بر لزوم تهيه چنين سندي مصر بوديم  ليكن اين ضرورت اساسي محقق نشد و امروز افتخار اين را داريم كه اين سند به عنوان الگوي قابل استفاده و استاندارد  در پايگاههاي اطلاعاتي دولت براي پيشبرد اهداف كشور دراجراي  دولت الكترونيكي  تدوين شده است.

وي ادامه داد: حركت به سمت دولت يكپارچه و هوشمند بدون تدوين و اجراي اين سند امكانپذير نيست

لازم به ذكر است كه تهيه كاتالوگ داده ملي با 41 فيلد، تعيين مدل اطلاعاتي تا 300 عنصر پايه ، تعيين مدل اطلاعاتي با 50 عنصر وابسته و تعيين توافقنامه سطوح ارائه خدمات SLA بين دستگاههاي اجرايي  از جمله دستاورد هاي سند چارچوب سند ملي چارچوب تعامل پذيري دولت  مطرح شده است.

گفتني است به زودي اين سند پس از نظر خواهي از دستگاههاي اجرايي به تصويب شوراي اجرايي فناوري اطلاعات مي رسد.v

]]>
2016/8/16
<![CDATA[همایش چارچوب ملی تعامل پذیری دولت (IGIF) برگزار می شود]]> همایش چارچوب ملی تعامل پذیری دولت (IGIF) فردا(، بیست و ششم مردادماه) با حضور رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون توسعه و مديريت سرمايه انساني، سازمان امور اداري و استخدامي کشور در سالن همایش شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار می شود.

همایش چارچوب ملی تعامل پذیری دولت (IGIF) برگزار می شود

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، همایش چارچوب ملی تعامل پذیری دولت (IGIF) به منظور آشنایی متخصصان و ذی نفعان با فعالیت ها و اهداف سند ملی  چارچوب ملی تعامل پذیری دولت (IGIF) برگزار می شود.

همچنین رعایت استاندارد های مربوطه در طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی دستگاههای اجرایی به منظور اشتراک گذاری اطلاعات در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد.

 لازم به ذکر است، در راستای الزام ماده 16 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات ، سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات سند ملی چارچوب تعامل‌پذيري دولت را تهیه کرد.

بر همین اساس تمامی ضوابطي كه متضمن يكپارچگي فني واجرايي پیاده سازی برنامه‌های دولت ‌الکترونیکی است، با استفاده از ظرفيت فني و مشاوره‌اي شركت‌ها و موسسات داخلي در تهیه  سند ملی چارچوب تعامل‌پذيري دولت لحاظ شده است.

در همایش مذکور ،  مستندات چارچوب ملی تعامل‌پذیری دولت (IGIF) تشریح شده و الزامات اساسی چارچوب ملی تعامل پذیری دولت ارائه می گردد.

گفتنی است ، سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین استانداردها و چارچوب های تعامل پذیری جهان طراحی شده است .

پیشرو بودن در سازگاری با استانداردهای بین المللی در زمان نیاز به تعاملات بین دولتی، کاهش شکاف میان درک تحلیل گران سیستم و برنامه نویسان از عناصر اطلاعاتی و به تبع آن کاهش زمان و هزینه پیاده سازی سامانه های دولت الکترونیکی از  جمله قابلیت های این سند است.

 

]]>
2016/8/15
<![CDATA[بازدید مهندس جهانگرد از روزنامه تخصصی فناوران اطلاعات]]> مهندس جهانگرد به همراه مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران، از روزنامه تخصصی فناوران اطلاعات و هفته گرامیداشت خبرنگار را به فعالان رسانه ای در این نشریه تبریک گفت.

بازدید مهندس جهانگرد از روزنامه تخصصی فناوران اطلاعات

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصراله جهانگرد در بازدید از فناوران اطلاعات با بیک، جانشین مدیرمسوول و شمیرانی، دبیر این نشریه گفت و گو کرد و در جریان روند انتشار تنها روزنامه تخصصی حوزه فاوا قرار گرفت.

در این نشست، مهندس جهانگرد با اشاره به نقش مهم نشریات تخصصی نظیر روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان بازوی سیستمی حوزه فاوا تصریح کرد: باید هدف اصلی تمامی فعالان بخش خصوصی و رسانه ای تخصصی توسعه بیش از پیش جایگاه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد.

وی افزود: انتشار یک روزنامه تخصصی در حوزه فاوا بسیار مهم بوده و نقش تاثیرگذاری در ارتقاء جایگاه بخش دارد.

]]>
2016/8/10
<![CDATA[بازدید مهندس جهانگرد از هفته نامه تخصصی عصر ارتباط]]> 2016/8/9 <![CDATA[بازدید مهندس جهانگرد از هفته نامه تخصصی عصر ارتباط]]> مهندس جهانگرد به همراه معاونان و مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران، از هفته نامه تخصصی عصر ارتباط بازدید و هفته گرامیداشت خبرنگار را به فعالان رسانه ای در این نشریه تبریک گفت.

بازدید مهندس جهانگرد از هفته نامه تخصصی عصر ارتباط

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصراله جهانگرد در بازدید از عصر ارتباط با بیگلری، مدیرمسوول و شمیرانی، سردبیر این نشریه گفت و گو کرد و در جریان روند انتشار نخستین هفته نامه تخصصی خوزه فاوا قرار گرفت.

در این نشست، بررسی آخرین تحولات حوزه ارتباطی و همچنین آسیب شناسی چگونگی توسعه کاربری فناوری اطلاعات صورت گرفت و مهندس جهانگرد تصریح کرد: رسانه های تخصصی نقش مهمی را در ترویج و فرهنگ سازی در جهت توسعه کاربری فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی میان آحاد جامعه برعهده دارند.

 

]]>
2016/8/9
<![CDATA[نشست هم اندیشی با رسانه ها]]> 2016/8/8 <![CDATA[نیازمندیهای پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای دولتی شناسایی و ساماندهی می شود]]> معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در راستای یکپارچه سازی نظامات خدمات دستگاههای دولتی نیز دو چارچوب معماری فناوری اطلاعات و چارچوب تعامل پذیری دولت، تدوین شده است که پیش بینی می شود در هفته دولت، بخشی از طرح دولت الکترونیک، رونمایی شود.

نیازمندیهای پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای دولتی شناسایی و ساماندهی می شود

]]>
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران ، مهندس رضا باقری اصل در نشست صمیمانه ای که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد اظهار داشت: سطح بلوغ الکترونیکی شدن دستگاههای اجرایی ارزیابی شده است.

وی گفت: گزارشی از سطح بلوغ الکترونیکی شدن 72 دستگاه اجرایی در حال تدوین است که به زودی ارائه می شود

 با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دستگاههای اجرایی برای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور، اظهار داشت: در راستای ارزیابی وضعیت خدماتی که دستگاههای دولتی به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می دهند، گزارشی از وضعیت ارائه این خدمات و سطح بلوغ دستگاهها، در دست تهیه است.

وی با بیان اینکه این طرح هم اکنون در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و 9 شرکت تابعه این وزارتخانه به صورت آزمایشی انجام شده است، افزود: ارزیابی 62 دستگاه اجرایی دیگر نیز در دست انجام است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، شفافیت، نظم بخشی و آگاهی رسانی را از جمله مزیتهای فرآیند الکترونیکی کردن خدمات دستگاههای دولتی برشمرد و گفت: برای نظم بخشیدن به این امور، شناسنامه دار کردن خدمات دولت تحت عنوان طرح سرویس کاتالوگ در دستور کار قرار گرفت که با هماهنگی با سازمان مدیریت انجام شده است.

 

]]>
2016/8/8
<![CDATA[طراحی شبکه ملی اطلاعات تکیمل و بخش اعظم آن پیاده شد]]> مهندس جهانگرد با تاکید بر این که در اجرای پروژه ملی اطلاعات در راه صحیحی گام برداشته شده گفت: طراحی شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل انجام گرفته و در هفته دولت موفقیت های حاصل از انجام این پروژه خطیر اعلام خواهد شد.

طراحی شبکه ملی اطلاعات تکیمل و بخش اعظم آن پیاده شد

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ مهندس نصرالله جهانگرد در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار ، با بیان این که این سازمان  برای روشنگری و مبادله اطلاعات و تنویر افکار عمومی تلاش بیشتری خواهد کرد افزود:

با تلاش جامعه خبری به عنوان یک بازوی توانمند  بخشی از توفیقات فعالان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ثبت شده  و از سوی دیگر با نقد های منصفانه ضعف های خود را  شناخته و برای برطرف کردن آن تلاش کرده ایم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:  وزارت  ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره قبل به سمت انحلال و ضمحلال هدایت شده بود و به سمت محو شدن می رفت اما در دولت تدبیر و امید یکی از اقدامات  اساسی صورت گرفته برگرداندن پیکر بندی اصلی  وزارت در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وی افزود: در دوره جدید پیکربندی صحیحی در حوزه ارتباطات شکل گرفت و این نشان می دهد که این بخش نیاز به مدیریت اجرایی و هماهنگی داشته و دولت در وزارت ارتباطات  کارنامه قابل توجهی  داشته است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران  با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه افزود: نیازمند یک مدیریت اجرایی در مرکزیت این بخش بودیم و با توجه به تاثیرگذاری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور ، هماهنگی  و اتخاذ تصمیات استراتژیک در دستورکار ما قرار داشت.

وی گفت: مسوولیت طراحی شبکه ملی اطلاعات برعهده ما قرار داشت و ما به عنوان پیشانی این طرح وارد شدیم اما هم اکنون با هماهنگی  سازمان فناوری اطلاعات ایران،در فاز اجرا و استقرار، شرکت  زیر ساخت و اپراتور ها  اجرای این پروژه را برعهده گرفته اند.

جهانگرد تصریح کرد: افق پیش روی آینده در کشور نهادی برای مدیریت دولت الکترونیک نیاز دارد و مراکز داده  به عنوان بازوی اجرایی در انجام این مهم این بخش را یاری می رسانند.

وی در خصوصی فعالیت های این سازمان به تلاش برای گسترش کسب و کار های نوین در کشور اشاره داشت و افزود: با راه اندازی نسل سوم و چهارم درکشور این بخش رونق گرفته است.

جهانگرد ادامه داد: در سال پیش رو تلاس داریم کیفیت و کمیت خدمات تولید شده را گسترش دهیم تا پایه گذاری صحیحی در این بخش استراتژیک شکل گیرد.

وی در پایان این نشست  یاد و خاطره شهدای خبرنگار را گرامی داشته و از  خداوند شادی روح آنان را مسالت کرد و به آنان رسیدن به مقام  والای شهادت در انجام این وظیفه خطیر را تبریک گفت.

]]>
2016/8/8
<![CDATA[استفاده از فناوری اطلاعات برای کاهش ریسک در حوزه نظام توزیع و پخش]]> با همکاری نظام بانکی و بهره گیری از فناوری اطلاعات می توان ابزارهای جدیدی در جهت گسترش خدمات و کاهش ریسک نظام توزیع و پخش فراهم کرد.

استفاده از فناوری اطلاعات برای کاهش ریسک در حوزه نظام توزیع و پخش

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس نصراله جهانگرد در کنفرانس مدیریت مبتنی بر فرآیند در صنعت پخش، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: کل فضای اقتصادی شامل گردش کالا، خدمات . پول است که به کمک ابزار های ICT می توان کاهش زمان زنجیره تولید تا عرضه محصول را عملیاتی کرد.

وی ادامه داد: رهگیری مرسولات و محصولات به کمک اینترنت اشیاء و فناوری RFID یکی از ابزارها و کاربردهای موجود در این حوزه محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به کمک سیستم های اطلاعاتی از اقلام موجود در نظام توزیع و پخش و همکاری نظام بانکی می توان خدمات جدیدی در راستای بهبود نقدینگی اقتصادی در این بخش، ایجاد کرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اقدام های صورت گرفته طی سه سال گذشته در بهبود کیفیت ، کمیت و گسترش شبکه دسترسی برای رونق کسب و کار ها از جمله در نظام توزیع و پخش تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته، ظرفیت ارتباطی کشور طی سه سال گذشته هشت برابر شده که البته برای رسیدن به متوسط جهانی باید اقدام های بیشتری عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون در حال مهاجرت از سیستم مبتنی بر انتقال صوت به سیستم مبتنی بر دیتا و IP هستیم و اقدام های بسیار مفیدی از سوی فعالان حوزه ارتباطی در بخش دولتی و خصوصی اجرایی شده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ساختار ساختیافته طراحی شده در نظام ارتباطی کشور گفت: در ساختار تعریف شده ای که در حال پیاده سازی است، تمام شهرهای کشور به شبکه متصل می شوند و به واسطه آن افزایش توانمندی شبکه ای و همچنین افزایش قابلیت های امنیتی و دفاعی در حوزه سایبری، عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون و با ارایه خدمات نسل سه و چهار ، امکان مبادله ترافیک در جهت افزایش دسترسی پذیری در سطح ملی فراهم شده و از توان تحرک پذیری در این حوزه می توان در حوزه توزیع و پخش نیز به خوبی بهره برد.

]]>
2016/8/6
<![CDATA[راهکارهای توسعه بهینه سازی دسترسی افراد کم توان بررسی می شود]]> در کارگروه مشورتی مناسب سازی و توسعه دسترسی الکترونیکی ، راهکارهای توسعه بهینه سازی دسترسی و توانمند سازی افراد معلول بررسی شد.

راهکارهای توسعه بهینه سازی دسترسی افراد کم توان بررسی می شود

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران ،در راستای بررسی راهکارهای توسعه بهینه سازی دسترسی و توانمند سازی افراد دارای نیازهای ویژه کم توان و با معلولیت  به کمک فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان فناوری اطلاعات "کارگروه مشورتی مناسب سازی و توسعه دسترسی الکترونیکی"  برگزار شد.

در این کارگاه بر ایجاد زیر ساخت های لازم و ضروری برای معلولان با استفاده از فناوری اطلاعات تاکید شد.

همچنین ارائه فناوری و توسعه فناوری های مربوط به استفاده هر چه آسانتر معلولان از خدمات فناوری اطلاعات ایران به زبان فارسی با حمایت بخش خصوصی و نخبگان، ایجاد بانک اطلاعاتی پزشکی و امکانات بیمارستانی و تسهیلات انواع بیمه ها برای این قشر جامعه در این جلسه بررسی گردید.

لازم به ذکر است دراین جلسه که با حضور مهندس جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایرن، و دکتر بندپی رییس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد نمایندگانی از یونسکو و سازمان آموزش و پرورش استثنایی حضور یافتند.

]]>
2016/7/25
<![CDATA[کارگاه تخصصی ارتقای دانش امنیت متولیان فاوای استان كردستان]]> کارگاه تخصصی یک روزه ارتقای دانش امنیت متولیان فاوای کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی استان كردستان از سوی معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

کارگاه تخصصی ارتقای دانش امنیت متولیان فاوای استان كردستان

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،  این کارگاه، با حضور بیش از 200 كارشناس و مدير فناوري اطلاعات اين استان با همکاری معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران و اداره کل فناوری اطلاعات استان كردستان توسط مرکز اپا دانشگاه شريف در محل دانشگاه كردستان برگزار شد .

بر اساس اين گزارش در اين كارگاه تخصصي موضوعاتي چون ضرورت و مباني امنيت فضاي تبادل اطلاعات، مباني امنيت داده و شبكه، امنيت سيستم عامل، امنيت پايگاه داده و امنيت برنامه هاي كابردي مطرح و مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

 

]]>
2016/7/24
<![CDATA[کارگاه آموزشی مرکز تبادل ترافیک]]> 2016/7/23 <![CDATA[ضرورت مشارکت دستگاههای دولتی در توسعه مرکز ملی تبادل اطلاعات]]> معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران بر ضرورت مشارکت دستگاههای دولتی در توسعه مرکز ملی تبادل اطلاعات تاکید کرد و گفت: براساس مصوبات کمیسیون دولت الکترونیکی، دستگاههای اجرایی ارائه دهنده استعلامات و نیز گیرندگان آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل و از مزایای آن برخوردارمی شوند.

ضرورت مشارکت دستگاههای دولتی در توسعه مرکز ملی تبادل اطلاعات

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران ، مهندس رضا باقری اصل در کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات و نحوه اتصال به آن اظهار داشت: براساس مصوبات شورای اجرایی ( عالی) فناوری اطلاعات و همچنین درراستای پاسخگویی به تعهدات بند «ب» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن مرکز ملی تبادل اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری  اففتتاح شد که در همین راستا اشتراک‌گذاری خدمات الکترونیکی بین دستگاهی در بستر شبکه اطلاعات ملزم گردید.

 وی ادامه داد: با اشتراک اطلاعات دستگاه‌های مختلف  و همکاری آنها این مرکز  به اهداف خود در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیکی نزدیک می شود.

باقری اصل با این مرکز تعاملات الکترونیکی بین دستگاهی  زیرساخت ارائه خدمات دولت به کسب و کارها و خدمات دولت به شهروندان را فراهم می‌کند تصریح کرد: این مرکز امکان ارائه سرویس امن مطابق با استاندارد های موجود در این حوزه را ایجاد می کند.

لازم به ذکر است نحوه استفاده واتصال به این مرکز در کارگاههای آموزشی آتی دنبال می شود.

]]>
2016/7/20
<![CDATA[اتمام یکپارچه سازی در حوزه مدیریت دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده]]> بحث یک پارچه‌سازی در حوزه مدیریتی دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده به سرانجام می‌رسد و می‌توان به بحث سرویس‌ها و خدمات به صورت جدی ورود کرد. در این بخش هم با ابلاغ دولت، امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی فراهم شده است.

اتمام یکپارچه سازی در حوزه مدیریت دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی و دبیر کیسیون توسعه دولت الکترونیکیدر نشست خبری دومين همايش "شهر هوشمند ‌زيرساخت و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري" با بیان این مطلب گفت: شهر هوشمند یکی از فرصت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری است و باید برای بهبود کیفیت زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: شهر هوشمند به دلیل سودآوری بالا به موضوعی جذاب برای سرمایه‌گذاری بدل شده است و به همین دلیل هم فضای کسب و کار به سمت توسعه کسب و کارهای حوزه شهر هوشمند حرکت می‌کند.

باقری اصل ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که باید در حوزه شهر هوشمند مورد توجه قرار گیرد، بحث به اشتراک‌گذاری است.  معتقدیم فناوری اطلاعات می‌تواند سبب توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی همه مردم شود و بنابراین نباید فرصت‌های سرمایه‌گذاری صرفا به کلان‌شهرها محدود شود. به همین دلیل باید اشتراک‌گذاری در زمینه تجربیات، دانش و منابع در بیش از 1200 شهر کشور صورت گیرد که این موضوع از طریق این همایش ممکن می‌شود.

رضا باقري اصل با بيان اين مطلب كه حوزه ict با گذر از مرحله زيرساخت به مرحله بلوغ و توليد سرويس رسيده است، اظهار داشت: به اين ترتيب درك جديدي از كسب و كار شكل گرفته است.

وی تاکید کرد: با راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک دیتای کشور در چهار شهر مشهد، تبریز، شیراز و تهران، عملا فاز نخست شبکه ملی اطلاعات به پایان رسید و اکنون می‌توان با جدا کردن اقتصادی ترافیک داخلی از خارجی، هزینه ترافیک داخلی را کاهش داد تا در نتیجه سرمایه‌گذاری روی سرویس‌های الکترونیکی را ارزان‌تر کرد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود با برگزاری این همایش و رویدادهای مشابه، رقابت میان شهرها در حوزه هوشمندسازی، سبب به اشتراک‌گذاری راه‌حل‌ها و در نهایت مدیریت دانش در این بخش شود تا همه شهرهای کشور بتوانند در جهت دستیابی به شهرهوشمند گام بردارند.

براساس این گزارش، دومین همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند اول و دوم شهریور در مرکز همایش‌های بین‌المللی  برج میلاد تهران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.iransmartcity.ir مراجعه کنند.

]]>
2016/7/19
<![CDATA[فراهم شدن زیرساخت ها برای تولید محتوای بومی توسط نخبگان]]> با ورود نسل سه و چهار فناوري‌هاي تلفن همراه امكان توليد محتوا توسط نخبگان براي تعالي كشور ايجاد شده و امروز ما بيش از 70 هزار اپليكيشن داخلي توليد كرده‌ايم.

فراهم شدن زیرساخت ها برای تولید محتوای بومی توسط نخبگان

]]>
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل سازمان فناوري اطلاعات ایران؛ مهندس جهانگرد، رئيس سازمان فناوري اطلاعات ایران در نشست بهره‌برداري از مراكز سه‌گانه تبادل ترافيك شبكه ملي اطلاعات در استانداري خراسان رضوي در ادامه با بيان اينكه ما در وزارت‌خانه 13 پروژه در اين بخش قبول كرده‌‌ايم، گفت: بايد در سطح شهر مشهد سيستم واي‌فاي ايجاد شده تا دستگاه‌هاي استان از هماهنگي بيشتري برخوردار باشند.

وی با اشاره به ظرفيت‌هاي استان و شهر مشهد و همچنين در پيش‌ بودن رويداد مشهد 2017 اظهار كرد: وزارت ارتباطات براي اين رويداد فراهم‌سازي بستر شهر هوشمند را در اين شهر در نظر گرفته است.

جهانگرد با بيان اينكه سهم پياده‌سازي ارتباطات كشور بيش از 80 برابر رشد داشته است، تصريح كرد: در حوزه تلفن همراه نيز ما از فناوري‌هاي نسل 2 و 2.5 برخوردار بوديم. با محوريت سازمان تنظيم مقررات، فناوري‌هاي نسل 3 ايجاد شد و امروز ما شاهد پيشرفته‌ترين وضعيت در مراكزي مانند شهر مشهد هستيم.

رئيس سازمان فناوري اطلاعات ایران خاطرنشان كرد:  همه اين تلاش‌ها باعث شده تا ما كمي از نقطه صفر فاصله بگيريم. ايجاد مراكز سه‌گانه تبادل ترافيك شبكه ملي اطلاعات نقطه عطفي براي كشور است كه طي آن ساختار سنتي مبتني بر صوت ما به ديتا تغيير يافته است.

جهانگرد اضافه كرد: طي سه سال گذشته ما بين 30، 35 و 70 هزار فرصت شغلي از همين طريق ايجاد كرده‌ايم. در همين راستا نزديك به دو ماه است كه پرتال دولت الكترونيك نيز راه‌اندازي شده و از مراحل مقدماتي عبور كرده‌ايم.

وی با بيان اينكه با راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات اين اهداف عينيت يافته است، گفت: اميدواريم بخش كاملي از اين شبكه در هفته دولت افتتاح شود.

]]>
2016/7/16
<![CDATA[ایجاد مراکز آپا به توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه امنیت شبکه کمک کرده است]]> معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ایجاد مراکز آپا را در توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه امنیت شبکه مفید دانست و گفت: در مراکز آپا به تعداد نیروهای متخصص با ایده های خلاق مواجه هستیم.

ایجاد مراکز آپا به توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه امنیت شبکه کمک کرده است

]]>
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران مهندس سید هادی سجادی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات  در جلسه توجیهی نحوه انجام فعالیت های مراکز آپا که با حضور روسای مراکز آپای  دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد اظهار داشت: حوزه فعالیت های مراکز آپا شامل رصد، امداد و اقدامات واکنشی و اقدامات پیشگیرانه  در حوزه امنیت در فضای تبادل اطلاعات است .

وی ادامه داد: ایجاد هسته های تخصصی امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاهها با دو رویکرد تربیت نیروی انسلنی متخصص در این حوزه و وجود مراکز مشاوره فعال به منظور برطرف کردن نیاز های امنیتی دنبال می شود.

سجادی با بیان این که  مراکر آپا به عنوان بازوی اجرایی مرکز ماهر در سطح کشور فعال هستند که توانسته اند در مقابله و پیشگیری از تهدیدات سایبری این مرکز را به خوبی یاری رسانند.

وی با تاکید بر این که ارزیابی ما نسبت به فعالیت تمام مراکز آپا دقیق است گفت:  با اتخاذ راهکارهایی مراکزی که فعالیت کمتری دارند را نیز فعال تر خواهیم کرد.

سجادی از لزوم تهیه مستندات مرجع امن سازی زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری خبر داد و گفت: همچنین باید در ارزیابی های امنیتی به منظور شناسایی آسیب پذیری ها و ارائه راهکار های امن سازی مراکز آپا تلاش داشته باشند.

]]>
2016/7/13
<![CDATA[تعامل پذيري بين دستگاه ها لازمه حركت به سوي دولت الكترونيك است ]]> معاون دولت الكترونيك سازمان فناوري اطلاعات ايران ،يكپارچه كردن فرآيندها و تعامل پذيري خدمات سازمان ها را امري ضروري در اجراي دولت الكترونيكي دانست .

تعامل پذيري بين دستگاه ها لازمه حركت به سوي دولت الكترونيك است

]]>
به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات ايران : رضا باقري اصل در نشست تخصصي "دولت الكترونيكي گامي در تحقق دولت هوشمند" كه با حضور مديران ارشد فناوري اطلاعات دستگاه هاي اجرايي كشوربرگزار شد ،اظهار داشت : تنوع دسترسي در حوزه ارتباطات و فشارتقاضا از سوي مردم باعث ايجاد نسل جديدي از خدمات دولت الكترونيك شده است . وي در همين راستا افزود: در گذشته دستگاه ها بصورت جزيره اي اقدام به راه اندازي برخي از سرويس ها كرده بودند اما امروزه  مي بايست سرويس ها از حوزه ارائه در وب به سوي سرويس هاي تعاملي پذيري حركت كنند .

دبير كميسيون توسعه دولت الكترونيكي در ادامه افزود: در راستاي پياده سازي زير ساخت هاي دولت الكترونيك گام هاي با ارزشي توسط دستگاه ها و سازمان مديريت و برنامه ريزي برداشته شده است اما اين فعاليت ها هنوز براي مردم قابل لمس نيست . مردم مي بايست در زمان كم ،هزينه كمتر و كيفيت بيشتر خدمات را بصورت الكترونيك دريافت نمايند .

وي با بيان اين مطلب كه ما به لحاظ فني كمبودي براي اجراي دولت الكترونيك نداريم خاطر نشان كرد: كمبودي كه در اين عرصه با آن مواجه هستيم فقدان تعامل پذيري در لايه هاي مختلف مديريتي است كه استقرار آن مستلزم تلاش مضاعف خواهد بود .

وي  ادامه افزود : زير ساخت هاي لازم جهت اجراي دولت الكترونيك فراهم شده است و سازمان فناوري اطلاعات ايران آمادگي دارد كه مشاوره و كمك هاي فني لازم را در اختيار دستگاه ها قرار دهد. تا با تعامل و ارتباطات بيشتر شاهد استقرار روزافزون دولت الكترونيك در سطح كشور باشيم .

]]>
2016/7/13
<![CDATA[ محور مطالعات آتي بايد بر مبناي رفتار سنجي باشد]]> در نخستين همايش ملي امنيت سامانه هاي هوشمند همراه كه با مشاركت سازمان فناوري اطلاعات ايران در مركز تحقيقات مخابرات برگزار شد، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با تاكيد بر حفظ فضاي امنيت كاركرد هاي موبايلي مربوط به رفتار گوشي و فرد خاطر نشان كرد: در سامانه هاي هوشمند همراه امنيت كاركردي و امنيت رفتارهاي فردي و جمعي از مباحث مهم است كه بايد مد نظر قرار گيرد.

 محور مطالعات آتي بايد بر مبناي رفتار سنجي باشد

]]>
وي گفت: اين اطلاعات در قالب mobile sensing  حوزه تحليلي وسيعي در اختيار قرار مي دهد كه تا كنون در اين زمنيه اقدامي صورت نگرفته است.
سجادي همچنين ارائه سرويس هاي مورد نياز به كاربران را در قالب mobile sensing برشمرد  و گفت: بايد بين اين دو مقوله تدبير دقيقي صورت گيرد .
وي با اشاره به اهميت اطلاعات به دست آمده از سامانه هاي هوشمند همراه گفت: اين اطلاعات بازار بزرگي شكل مي دهد كه مي تواند به جامعه، اطلاعات ارزشمندي ارائه دهد كه در عين حال نياز به نظارت دارد و بايد شوراي  فضاي مجازي نسبت به طرح و سياستگذاري آن اقدام نمايد.
وي تاكيد كرد: محور مطالعات آتي بايد بر مبناي رفتار سنجي باشد چرا كه در حوزه جبر تكنولوژ‍ي نياز به تدبير داريم تا از مخاطرات حوزه كاسته شود.]]>
2016/7/13
<![CDATA[زیرساخت های دولت الکترونیکی آماده شده است - حركت به سمت دولت هوشمند هدف بلندمدت وزارت ارتباطات]]> ايجاد دولت الكترونيك و بستر شبكه ملي اطلاعات و مقابله با فساد از مهمترين فعاليت‌هاي ما بوده كه هم‌اكنون زيرساخت‌هاي آن آماده است.

زیرساخت های دولت الکترونیکی آماده شده است - حركت به سمت دولت هوشمند هدف بلندمدت وزارت ارتباطات

]]>
    به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان فناوري اطلاعات ایران، محمود واعظي در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در قرائت گزارش خود در خصوص شرايط اينترنت، تلفن همراه و اقتصاد مقاومتي گفت: طي 10 سال گذشته تاكنون تحولات بسيار عظيمي در بخش فناوري اطلاعات به وجود آمده است كه اين تحولات تاثير بسزايي در ابعاد مختلف زندگي مردم دارد.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: در سال 2000، هفتصد ميليون نفر مشترك تلفن همراه بودند كه امروز اين ميزان به 7 ميليارد مشترك رسيده است، همچنين در سال 2000، چهارصد ميليون كاربر اينترنت بودند كه اين تعداد در حال حاضر به 3200 ميليون نفر رسيده است كه اين افزايش ها حاصل تغيير و پيشرفت در تكنولوژي است.

وي افزود: از 10 شركت بزرگ جهان در رابطه با مسائل فناوري و اطلاعات، 7 شركت مربوط به ICT است و اين تغييرات در تكنولوژي و محتواي اطلاعاتي به وجود آمده است بنابراين امروز جهان با پديده‌اي به نام چند رسانه‌اي مواجه مي‌باشد.

واعظي با بيان اينكه در رابطه با خدمات نرم افزاري و پهناي باند نيز تحولات قابل قبولي به وجود آمده است، تصريح كرد: اين تحولات و تغييرات در فضاي مجازي و توليد محتوا نقش موثري داشته است به طوري كه بيش از 400 ساعت ويدئو بارگذاري شده و سهم ايران از تحولات بازار جهاني در خصوص فناوري اطلاعات 14 ميليون دلار است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينكه دولت يازدهم ICT را به عنوان پيشران توسعه انتخاب كرد، گفت: بر اين اساس سرمايه‌گذاري دولتي براي افزايش زيرساخت‌ها صورت گرفت و در اواخر سال 92 لايحه‌اي تصويب گرديد تا در كنار بخش دولتي، بخش خصوصي نيز در بخش فناوري اطلاعات سرمايه‌گذاري كند.

واعظي با اعلام اينكه تا سال 91، 500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش فناوري اطلاعات صورت مي‌گرفت، گفت: اين ميزان در سال 94 به 6 هزار و 400 ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است. همچنين سهم درآمدي اپراتورهاي بخش خصوصي بيش از 20 هزار ميليارد تومان است كه تا پايان برنامه ششم بايد به بيش از 67 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كند.

وي با بيان اينكه حجم بازار در حوزه ICT در حال حاضر 42 هزار ميليارد تومان است، تصريح كرد: تا پايان برنامه ششم اين ميزان بايد به حدود 86 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كند.

 

 ايران در منطقه بايد جزو 3 كشور اصلي در فناوري اطلاعات باشد

واعظي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران در منطقه بايد جزو 3 كشور اصلي در فناوري اطلاعات باشد، افزود: طبق آمارهاي اعلام شده رتبه ايران در سال گذشته در حوزه فناوري اطلاعات 104 بود كه امسال به 96 ارتقاء پيدا كرده است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با يادآوري تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي طي چند سال گذشته افزود: سياست وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات جلوگيري از تصدي‌گري و حمايت از بخش خصوصي است، همچنين ارتقاء توسعه سامانه‌هاي هوشمند را نيز در دستور كار دارد.

وي با بيان اينكه كاهش شكاف ديجيتالي و صيانت از مرزهاي ايران در فضاي مجازي از اولويت‌هاي وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات است، گفت: همچنين گردش حداكثري ترافيك در داخل كشور و حمايت از كسب و كارهاي نوپا نيز مورد توجه اين وزارتخانه قرار دارد.

واعظي ادامه داد: يكي از سياست‌هاي مهم اين وزارتخانه كم كردن از ترافيك بين‌الملل و افزايش ترافيك داخلي است، به طوري كه در ابتداي دولت 10 درصد مردم از ترافيك داخلي استفاده مي‌كردند اما اين ميزان امروز به 40 درصد رسيده است، همچنين در حال حاضر حدود 77 مشترك تلفن داريم.

تلاش براي توسعه شبكه ملي اطلاعات

وي ادامه داد: 7 خدمت از دولت الكترونيك به 15 خدمت افزايش يافت. همچنين بحث توسعه زيرساخت خدمات پستي نيز دستمايه تحولات خوبي گرديد.

واعظي گفت: در راستاي فرماندهي اقتصاد مقاومتي 6 پروژه تعريف شد كه با جديت دنبال مي‌شود. همچنين تكنولوژي هاي فضايي و ماهواره اي جزو رده تكنولوژي هايي است كه پيشرفت در آنها مي‌تواند به فضاي تكنولوژيك كمك كند.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكيد كرد: خوشبختانه بعد از به نتيجه رسيدن برجام تحولات خوبي ايجاد شد به گونه‌اي كه ما هم از نظر تكنولوژي توانستيم با كشورهاي ديگر تاحدودي ارتباط نزديك داشته باشيم و همچنين در بحث ارتباط با خريدها به پيشرفت‌هايي برسيم.

اين عضو كابينه دولت يازدهم گفت: در اين راستا تلاش كرديم شبكه توانا را تعريف كنيم تا همه محصولات آن در داخل كشور ايجاد شود. همچنين دو موتور جستجو را ايجاد كرديم تا در خدمت محتواي داخلي و خط زبان داخلي باشد. از سوي ديگر اعطاي تسهيلات وام به وجوه اداره شده جهت حمايت از بخش غيردولتي در صنعت از ديگر اقدامات مهم اين وزارتخانه است. همچنين به دنبال آن هستيم تا از نوآوران نيز حمايت كنيم.

واعظي به ضرورت راه اندازي شبكه ملي اطلاعات اشاره كرد و گفت: از مسائل مهمي كه به آن تاكيد داريم بحث شبكه ملي اطلاعات است، موضوعي كه مورد نظر مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است كه خوشبختانه زيرساخت اين شبكه را ايجاد كرديم.

وزير ارتباطات يادآور شد: در 27 ارديبهشت 95 از مركز تبادل ترافيك شبكه ملي اطلاعات رونمايي شد و اميد است تا يك ماه آينده اين مهم در تبريز، شيراز و مشهد رونمايي شود.

وي گفت: راه اندازي شبكه ملي اطلاعات باعث مي‌شود استفاده مردم از محتواي داخلي افزايش يافته و براي كساني كه از محتواي داخلي استفاده مي‌كنند، كاهش هزينه محاسبه شود. همچنين به دنبال آن هستيم تا مراكز داده‌اي استاني را با كمك بخش خصوصي ايجاد كنيم. همچنين بحث اجراي نظام داخلي امنيت شبكه ملي اطلاعات را دنبال كنيم.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح كرد: بحث صيانت فرهنگي و اجتماعي از شبكه ملي اطلاعات نيز بايد توسعه يابد، زيرا ما به دنبال استفاده از اينترنت مناسب هستيم، زيرا اين موضوع هم براي ما تهديد است و هم فرصت.

 فيلترينگ هوشمند يكي از مهمترين دستاوردهاي وزارت ارتباطات بود/مراجعه به صفحات مستهجن از 5 درصد به يك درصد كاهش يافته

واعظي با اشاره به تلاش هاي فرهنگي وزارتخانه متبوع خود در 3 سال گذشته گفت: فيلترينگ هوشمند يكي از مهمترين دستاوردهاي وزارت ارتباطات بود كه باعث شد تعداد مواجهه كاربران با فيلترينگ از 5 درصد در سال 92 به نيم درصد در حال حاضر و استفاده از فيلترشكن از 15 درصد به 5 درصد و همچنين مراجعه به صفحات مستهجن از 5 درصد به يك درصد كاهش يابد. همچنين براي تقويت اين نوع فيلترينگ با شركت‌هاي دانش بنيان همكاري داريم و حدود 200 ميليارد تومان بودجه به آن اختصاص داده‌ايم.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين ادامه روند دولت الكترونيك را از ديگر اهداف اين وزارتخانه برشمرد و گفت: ايجاد دولت الكترونيك و بستر شبكه ملي اطلاعات و مقابله با فساد از مهمترين فعاليت‌هاي ما بوده كه هم‌اكنون زيرساخت‌هاي آن آماده است و فاز نخست آن در 27 ارديبهشت ماه رونمايي شد كه محتواي آن را بايد وزارتخانه ها تامين كنند و در حال حاضر 67 دستگاه به آن متصل هستند كه در ادامه حركت از دولت الكترونيك به سمت دولت هوشمند از اهداف بلندمدت اين وزارتخانه است.

وي در ادامه به نگاه ويژه وزارت ارتباطات به مناطق محروم اشاره و بيان كرد: قصد داريم از ظرفيت تمام فارغ‌التحصيلان در استان‌ها حمايت كنيم. همچنين تاسيس شتاب‌دهندگان استان‌ها مورد حمايت ما است و هم‌اكنون روستاهاي بالاي 20 خانوار به تلفن دسترسي دارند و روستاهاي كوچكتر حداقل يك دسترسي به تلفن دارند. همچنين پست بانك در صددرصد دفاتر روستايي وجود دارد.

 تلاش براي امكان دسترسي 80 درصد خانواده‌ها به پهن باند با سرعت حداقل 20 مگابايت در برنامه ششم

اين عضو كابينه دولت يازدهم در ادامه توسعه محتوا به 5 برابر را از اهداف وزارت ارتباطات عنوان و تصريح كرد: براي رسيدن به رتبه برتر در منطقه به دنبال افزايش سرمايه‌گذاري هستيم و در برنامه ششم توسعه امكان دسترسي 80 درصد خانواده‌ها به پهن باند با سرعت حداقل 20 مگابايت در ثانيه در دستور كار قرار دارد. لذا از مجلس مي‌خواهيم تنقيح قوانين را براي توسعه كسب و كار در حوزه ارتباطات مدنظر قرار دهد.

واعظي ادامه داد: دو سال و نيم قبل يكي از اپراتورهاي كشور اطلاعات خود را در اختيار يكي از نهادها گذاشت اما اين اطلاعات از سوي يكي از همكاران آن نهاد به بيرون درز كرد كه البته با وي برخورد شد. پس از آن همان اطلاعات با روش ديگري در يك كانال اجتماعي قرار گرفت كه ما اين ارتباط را بستيم و اكنون اپراتور ذي‌ربط مشغول شكايت از اين قضيه است، لذا اتفاق جديدي درخصوص درز اطلاعات رخ نداده است.

وي در ادامه در پاسخ به سوال پژمان‌فر درخصوص علت تاخير راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات گفت: پروژه شبكه ملي اطلاعات از 13 سال پيش تاكنون در دستور كار است، اما در دولت فعلي اين موضوع را در اولويت قرار داده‌ايم كه زيرساخت‌هاي آن فراهم شده است. همچنين مركز تبادل اطلاعات در بسياري از شهرها به بهره‌برداري رسيده و ساير شهرها نيز در دستور كار قرار دارند.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين در پاسخ به سوال فلاحتي و انصاري نمايندگان مجلس درخصوص عملكرد شركت مخابرات توضيح داد: اين شركت براساس اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده است و اين شركت درخصوص مصوبه‌هاي مجلس تمام تلاش خود را جهت اجراي آن صورت داده، اما برخي انتظارات مطرح شده خارج از توان شركت مخابرات بوده و جديداً مطرح مي‌شود.

واعظي همچنين در پاسخ به سوال قاضي‌پور درخصوص استفاده اپراتورها از فناوري‌هاي خارجي به جاي توليدات ملي بيان كرد: يكي از برنامه هاي ما براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي استفاده از خدمات داخلي است كه در اين خصوص كميته‌اي در وزارتخانه با همكاري وزارت صنايع فعاليت مي‌كند تا كم كم خدمات خارجي را از ليست فعاليت‌هاي خود حذف كنيم و نمونه هاي داخلي را جايگزين كنيم.

واعظي در ادامه با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري در كشور بايد به صورت متوازن باشد، گفت: درخصوص سرمايه‌گذاري بايد عدالت رعايت شده و شكاف ديجيتالي كاهش يابد. از اين‌رو اميدواريم تا پايان سال اينترنت روستاها براي تحت پوشش قرار دادن 35 هزار روستا توسعه يابد. البته درخصوص سرعت اينترنت نمي‌توان هم تعداد مشتركان را زياد كرد و هم سرعت را افزايش داد و اين موضوع امري زمان‌بر است.

وي در ادامه با بيان اينكه براي حل نيازمندي‌هاي صدا وسيما فيبر نوري را گسترش داديم، گفت: هم‌اكنون در حوزه IT از نيروي انساني خوبي برخورداريم. همچنين به نظر نمي‌رسد طبق برخي اظهارات سرعت اينترنت در ايران كمتر از برخي كشورهاي منطقه مثل عراق و افغانستان باشد، ضمن اينكه وزارت ارتباطات پايلوت مناطق آزاد را در دستور كار دارد. بايد بگويم تخلفات حوزه فضاي مجازي وظيفه رسيدگي ما نيست و برعهده پليس فتا و قوه قضائيه است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه با بيان اينكه پيوست فرهنگي در دستور كار شوراي عالي فضاي مجازي قرار دارد، گفت: ما نگاه فرهنگي دارم و 200 ميليارد تومان براي سالم‌سازي فضاي مجازي در اختيار قرار داده‌ايم. همچنين براي مراسم اربعين به دنبال تامين زيرساخت ها جهت دسترسي مشتركان زائر به اينترنت هستيم. از سوي ديگر درخصوص مشكل پيامك تبليغاتي سال گذشته اپراتورها مامور به ايجاد سامانه‌اي جهت دسترسي مشتركان به پايش اينترنت هاي خود شدند.

اين عضو كابينه دولت يازدهم در پايان درخصوص 700 پيامك ارسالي ناشناس به خبرنگاران خاطرنشان كرد: پيگيري اين موضوع برعهده وزارت ارتباطات نيست اما به علت حساسيت قضيه، دستور پيگيري آن را داده‌ايم چرا كه عدم تقبل تبعات چنين اتفاقي جز آشفتگي ثمري ندارد

]]>
2016/7/4
<![CDATA[کارگروه مشورتی توسعه دسترسي الكترونيكي برای کمک به توان‌خواهان]]> 2016/6/28 <![CDATA[برگزاری نخستین جلسه کارگروه مشورتی توسعه دسترسي الكترونيكي برای کمک به توان‌خواهان]]> نخستین جلسه کارگروه مشورتی توسعه دسترسي الكترونيكي به‌منظور کمک به توان‌خواهان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور رییس کمیسیون ملی یونسکو، رییس سازمان بهزیستی کشور و مسئولان و فعالان در این حوزه، در سازمان فناوری اطلاعات ایران تشکیل شد.

برگزاری نخستین جلسه کارگروه مشورتی توسعه دسترسي الكترونيكي برای کمک به توان‌خواهان

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل سازمان در این نشست، با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری شده است و می‌باید اقدام‌ها در حوزه افزایش توانمندی توان‌خواهان از جمله سالمندان و افراد کم‌توان از طریق فناوری اطلاعات، رنگ عملی به خود گیرد.

وی با بیان این مطلب که تلاش‌ها در این بخش در جهت توسعه و تکمیل کاربردی شبکه ملی اطلاعات صورت می‌گیرد خاطرنشان کرد: ایجاد کارگروه مشورتی با حضور مسئولان ذی‌ربط از نهادهای مختلف و همچنین فعالان در این حوزه در دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق هرچه سریع‌تر اهداف پیش‌بینی‌شده در این بخش شود.

این گزارش حاکی است، دکتر نصيری قیداری، رییس کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز در این نشست با بیان این مطلب که در حال حاضر، دانش، قوانین و مقررات تا حدودی در این حوزه وجود دارد گفت: کمیسیون ملی یونسکو آمادگی دارد ضمن انتقال تجربیات ایران در این زمینه به سایر کشورها، تجربه‌های موفق در دنیا را در جهت آگاه‌سازی جامعه و تحقق اهداف در این بخش در اختیار این کارگروه قرار دهد.

همچنین، دکتر محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست، بهینه‌سازی دسترسی‌ها به کمک فناوری اطلاعات را یکی از اهداف تشکیل این کارگروه دانست و تصریح کرد: امیدواریم، با حمایتی که در این حوزه صورت می‌گیرد، زمینه اجرای هرچه بهتر قوانین موجود در این بخش فراهم شود.

]]>
2016/6/28
<![CDATA[استقبال تولید کنندگان محتوا از اقدام های وزارت ارتباطات]]> آمار و ارقام اولیه ارائه‌شده توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، حاکی از استقبال مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محتوا از اقدامات سازنده وزارت ارتباطات در جهت افزایش دسترسی ها به خدمات است.

استقبال تولید کنندگان محتوا از اقدام های وزارت ارتباطات

]]>
وی افزود: آمار و ارقام اولیه ارائه‌شده توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، حاکی از استقبال مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محتوا از این اقدامات سازنده است.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، تصریح کرد: راه‌اندازی خدمات IXP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در چند نقطه کشور، باعث کاهش هزینه اینترنت در بخشی از زنجیره تأمین و به دنبال آن کاهش هزینه مصرف اینترنت برای کاربران نهایی خواهد شد.

وی  با بیان این مطلب که امیدواریم با اطلاع‌رسانی که از سوی ارباب رسانه صورت می گیرد، طیف گسترده‌تری از کاربران از این خدمات بهره‌مند شوند و شاهد حضور سایر ارائه‌دهندگان خدمات محتوایی نیز باشیم، خاطرنشان کرد: برای مثال این اقدام باعث شده تا در همان دو هفته اول راه‌اندازی خدمات IXP ، خدمات آپارات با %15 رشد ترافیک و فیلیمو با %100 رشد مخاطب روبه‌رو شوند.

وی تاکید کرد: درصورتی‌که دارندگان و تولیدکنندگان محتوا از این ظرفیت آگاه باشند و بخواهند محتوای خود را رایگان و یا با دریافت هزینه در اختیار کاربران نهایی قرار دهند؛ لازم است به ظرفیت این زنجیره آگاه شوند و این مسئولیت را ارباب رسانه به‌خوبی می‌توانند ایفا کنند.

مدیر پروژه ده برابر کردن تولید محتوای داخلی گفت: ازآنجاکه ۸۳ درصد کل محتواي در حال جابجايي در شبكه‌هاي جهان ويدئويي هستند؛ راه‌اندازی این خدمت برای تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتالی با محوریت حداکثری بخش خصوصی ارزش خود را بیشتر نمایان می‌کند.

وی ادامه داد: برای مثال، یکی از دلسوزان حوزه تعلیم و تربیت کشور در یکی از شهرهای شمالی کشور مبادرت به تولید ده هزار ساعت فیلم آموزشی کرده و به‌طور رایگان مبادرت به توزیع آن‌ها می‌کند؛ ولی عدم دسترسی جامعه هشتادمیلیونی ایرانی و چه‌بسا جامعه شش‌صدمیلیونی فارسی‌زبان در ادامه راه، باعث شده تا میزان بهره‌وری این تولیدات به حداقل برسد.

وی افزود: این در حالی است که اگر برای توزیع و انتشار این محتوای با ارزش از این ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری شود؛ بسیاری از علاقه‌مندان حوزه تعلیم و تربیت با بهره‌گیری از این مجموعه هم به غنای کار خود می‌افزایند و هم به‌نقد و تکمیل این محتوای تولیدی می‌پردازند.

]]>
2016/6/25
<![CDATA[اقدام های در حال انجام باید به حذف مکاتبات کاغذی سازمان ها منجر شود]]> باید خدمات دولتی که قرار است توسط دستگاه های دولتی از طریق خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه شود به نحوی باشد که در نهایت منجر به حذف مکاتبات کاغذی و توسعه خدمات الکترونیکی شود.

اقدام های در حال انجام باید به حذف مکاتبات کاغذی سازمان ها منجر شود

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در دهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر تسریع در اجرایی شدن دولت الکترونیک، به انواع خدمات دولتی که قرار است توسط دستگاه های دولتی از طریق خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه شود اشاره کرد و اظهار داشت: باید ارایه خدمات استعلام الکترونیکی به نحوی باشد که در نهایت منجر به حذف مکاتبات کاغذی و توسعه خدمات الکترونیکی شود.

این گزارش حاکی است، در این جلسه، گزارشی از پیاده سازی و سرویس های در حال ارایه در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، مرکز ملی تبادل اطلاعات، کار پوشه ملی ایرانیان و مرجع ملی خدمات ارایه شد .

مهندس جهانگرد، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در این نشست با بیان این مطلب که از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا کنون، مجموع فعالیت های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات به خوبی پیشرفت داشته است، تصریح کرد: در حوزه افزایش دسترسی مردم به شبکه و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و همچنین سرویس ها و خدمات الکترونیکی، اقدام های زیرساختی خوبی فراهم شده و در آستانه ارایه خدمات دولت الکترونیکی به متقاضیان قرار داریم.

وی ادامه داد: امیدواریم با عملیاتی شده برنامه ها، در آینده ای نزدیک بخش هایی از خدمات از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی دولت به مردم و دستگاه ها ارائه شود و این امر موجب افزایش شفافیت هرچه بیشتر و مبارزه با فساد در امور مختلف شود.

بر اساس این گزارش، در این جلسه دستورالعمل پیاده سازی خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات به تصویب رسید.

براساس این دستورالعمل مقرر شد، استعلام های پر کاربری که برای تسهیل فضای کسب و کار ضروری است، به صورت الکترونیکی انجام شود.

بنا بر این مصوبه، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ثبت اسناد کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور (نیروی انتظامی)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی به منظور ارائه خدمات استعلام الکترونیکی، موظف شدند، سرویس های الکترونیکی تبادل اطلاعات مربوط به استعلام ها را به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه دهند و کلیه دستگاه های اجرایی از این طریق، استعلام ها را دریافت کنند.

همچنین مقرر شد، عنوان خدمات و زمان اجرایی شدن آن با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دستگاه مربوطه و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه و ارایه شود و نظام ارزیابی خدمات الکترونیکی توسط دبیرخانه استقرار یابد.

این دستورالعمل، به‌منظور عملياتی نمودن اهداف مندرج در نقشه راه دولت الکترونيکي مشتمل بر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونيکي مصوب شورای عالي (اجرايي) فناوری اطلاعات و آيين نامه توسعه خدمات الکترونيکي مصوب شورای عالی اداری  و در راستای استقرار مرکز ملی تبادل اطلاعات و به‌کارگیری خدمات استعلام الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی، تدوین و به تصویب رسید.

براساس این گزارش، در پایان این نشست، گزارشی از وضعیت امنیت پورتال های دستگاه های اجرایی ارایه شد و معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: رعایت ضوابط ایمنی و امنیت در حفاظت از پایگاه های داده ، وب سایت ها و درگاه های دولت و نهادهای عمومی و بنگاه های کشور الزامی است.

 لازم به ذکر است، در این جلسه علاوه بر وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، اقتصاد و دارایی، دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش و معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونان و نمایندگان، وزارت بهداشت، وزارت کار ، اطلاعات و مشاور فرهنگی رییس جمهور حضور داشتند.

]]>
2016/6/22
<![CDATA[رونمایی از کتاب های حوزه سواد رسانه ای]]> 2016/6/7 <![CDATA[آمادگی برای هماهنگی در سطح ملی و بین المللی برای مقابله حملات سایبری]]> مرکز ماهر بار دیگر به تمامی دستگاه های دولتی اعلام کرد که آمادگی دارد تا مشورت های فنی و هماهنگی های لازم را در سطح ملی و حوزه بین المللی بخصوص مراکز CERT کشورهای عربی که محتمل است منابع آنها مورد سوء استفاده هکرها واقع شده باشد، بعمل آورد.

آمادگی برای هماهنگی در سطح ملی و بین المللی برای مقابله حملات سایبری

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، در متن اطلاعیه مرکز ماهر آمده است:

"با توجه به حملات چند روز اخیر به بعضی از وب سایت های عمومی که بیشترآنها از نسخه های بروز نشده و آسیب پذیر سامانه های مدیریت محتوا استفاده نموده اند، اعمال بعضی از رویه های اولیه و پایه ی امنیتی می توانست از حوادث رخ داده جلوگیری نماید.  مرکز ماهر به عنوان یک نهاد تخصصی و مرجع در کشور، به دور از اطلاع رسانی های شتابزده، ضمن تماس با مراکز و سایت های موردحمله واقع شده و اعلام آمادگی برای ارائه مشورت های فنی، هماهنگی های لازم را در سطح ملی و حوزه بین المللی بخصوص مراکز CERT کشورهای عربی که محتمل است منابع آنها مورد سوء استفاده هکرها واقع شده باشد، بعمل آورده و کماکان در حال پیگیری موضوع در ابعاد مختلف است. از این رو با توجه به تحلیل ها و جمع بندی های صورت گرفته اعلام می دارد:

  1. کلیه سازمان ها و شرکت های متصل به سامانه تعاملی امن مرکز ماهر جهت دریافت بسته اجرایی فوری برای امن سازی پایه که براساس تجربیات و تحلیل های حملات صورت گرفته، تهیه شده است، به سامانه تعاملی مراجعه نمایند.
  2. در این زمینه کلیه مراکز و سازمان ها که علی رغم اطلاع رسانی های قبلی، هنوز به سامانه تعاملی متصل نشده اند، اعلان می گردد هرچه سریعتر نسبت به عضویت اقدام نمایند.
  3. به زودی گزارشی از نحوه ی همکاری دستگاه ها با مرکز ماهر درزمینه استفاده از راهنمایی ها و هشدارهای ارائه شده و میزان تعامل آنها در هنگام حوادث و رخدادهای امنیتی، به نهادهای مرجع ارائه خواهد شد."
]]>
2016/6/7
<![CDATA[اهدای نشان سرآمد سواد رسانه‌ای به برترین مقاله]]> به برترین مقالاتی که به دبیرخانه همایش سواد رسانه ای ارسال شود، نشان سرآمد سواد رسانه‌ای اهدا خواهد شد.

اهدای نشان سرآمد سواد رسانه‌ای به برترین مقاله

]]>
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی با رسالت افزایش مسئولیت‌پذیری عمومی در حوزه‌ی سواد رسانه‌ای و با تأکید بر جایگاه و اهمیت «نخبگان و مجامع علمی، سازمان‌های مسئول و افراد آگاه» در امر توسعه‌ی سواد رسانه‌ای و به‌منظور تبدیل این مهم به نهضتی عمومی و فراگیر در دو بخش علمی- پژوهشی و ترویجی – کاربردی برگزار می‌شود.

سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی،  سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های سواد رسانه‌ای با تأکید بر مسئولیت اجتماعی،  سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی، اقدامات کاربردی و توسعه محور، سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی؛ توانمندسازی جامعه و آثار و نتایج سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی، از جمله محورهای مقالات محسوب می شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی www.saramad.ir و یا از طریق ارسال آثار به نشانی Mas.Info@Saramad.ir در همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی شرکت کنند.

لازم به ذکر است، همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی از تاریخ دهم لغایت دوازدهم آبان ماه همزمان با روز فرهنگ عمومی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های شهر تهران برگزار خواهد شد.

]]>
2016/5/30
<![CDATA[تقدیر وزارت کشور از تلاش های وزارت ارتباطات در انتخابات]]> وزارت کشور طی نامه ای از تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

تقدیر وزارت کشور از تلاش های وزارت ارتباطات در انتخابات

]]>
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران ، در تقدیر نامه دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به مهندس علی اصغر انصاری، نماینده وزارت ارتباطات در این حوزه آمده است:

"جناب آقای مهندس علی اصغر انصاری

معاون محترم سازمان فناوری اطلاعات ایران

سلام علیکم

اینک که انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نهایت شکوه و عظمت و با حضور بسیار گسترده و حماسی مردم غیور و ولایتمدار در جای جای ایران اسلامی و شان و تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار گردید بر خود فرض می دانم از همکاری و تلاش های ارزنده جنابعالی و همه همکاران ارجمندتان تقدیر و تشکر نمایم.

بدون تردید حضور چشمگیر مردم در پای صندوق های اخذ رای و جلب رضایت آنان، بهترین پاداش برای دست اندرکاران امر برگزاری انتخابات است که قطعا رضایت و خشنودی خداوند متعال نیز در آن متجلی و مستتر خواهد بود.

توفیق روزافزون و بیش از پیش شما را در استمرار خدمت مردم عزی ز از درگاه پروردگار قادر متعال آروزمندم.

عبدالرضا رحمانی فضلی"

]]>
2016/5/30
<![CDATA[فضای مجازی، نقش رسانه را در جهان مضاعف کرده است]]> نقش بالاي رسانه درجهان با وجود فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي مضاعف شده و لازم است روابط عمومي با تغيير نگرش فرصت بهره برداري از آن را داشته باشد.

فضای مجازی، نقش رسانه را در جهان مضاعف کرده است

]]>
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دكتر واعظي در همايش سراسري مديران روابط عمومي مجموعه وزارت ارتباطات ، تاكيد كرد: بايد انتقال تجربه داشت و از بحث هاي مختلف بهره برد.

وي خواستار اشراف روابط عمومي بر برنامه ها و سياست هاي دولت در تمام زمينه ها شد و گفت: اين نگاه كلان در روابط عمومي ها موجب مي شود به درستي به انعكاس اقدامات و عملكرد ها پرداخت.

دكتر واعظي با تاكيد بر نگاه دولت نسبت به اشاعه ارزش هاي والاي اسلامي گفت: فعاليت در فضاي مجازي بايد متاثر از فرهنگ ايراني - اسلامي باشد.

وي اولويت برنامه دولت در سال جاري را اقتصاد مقاومتي، رونق اقتصادي و ايجاد شغل برشمرد و افزود: با توجه به اين كه ICT پيشران توسعه است، در اين چارچوب، زيرساخت هاي لازم را فراهم كرده ايم.

وي با بيان اين كه در ابتداي كار دولت تنها 15 درصد از برنامه پنجم انجام شده بود ادامه داد: در دو سال گذشته، با وجود رسيدن به هدفگذاري برنامه پنجم قبل از اتمام دوره پنجم باز هم بايد با توليد محتواي فاخر، افزايش خدمات، حمايت از توليد اپليكيشن هاي داخلي و صادرات نرم افزار، زمينه گسترش حضور موثر و فعال را در فضاي مجازي به وجود آورد.

واعظي با تاكيد بر حمايت از جوانان فارغ التحصيل در اين حوزه گفت:  زمينه هاي فني و تخصصي و ارايه وام وجوه  اداره شده سبب ارتباط بين وزارت، ارتباطات، صنعت و دانشگاه شده كه فعال شدن سايت امام سجاد براي حمايت از شركتهاي فعال توليد محتوا نمونه آن است.

وي با ابراز اميدواري نسبت به  استفاده درست از فضاي مجازي در راستاي اهداف والاي نظام و مردم گفت: فضاي مجازي مي تواند معرف فرهنگ اسلامي- ايراني باشد، و نبايد نسبت به مسايل غير اخلاقي و آسيب رسان  به انديشه و دين بي تفاوت بود و در اين راستا از فضاي مجازي پاك حمايت مي كنيم.

وي اين تغيير نگرش را  نگرش سنتي نسبت به جايگاه و نقش روابط عمومي لازم دانست و گفت: بايد ضمن  تمركز بر موضوع تغيير نگرش سنتي، با استفاده از افراد متخصص در زمينه هاي روابط عمومي، جامعه شناسي و روانشناسي با شناخت ابعاد جامعه زمينه ارتباط بهتر با مخاطبان را فراهم ساخت.

واعظي در ادامه خواستار بهره گيري روابط عمومي ها از فضاي مجازي جهت ارتباط بدون واسطه با مخاطبان شد و در پايان گفت: روابط عمومي بايد امين مردم باشد و با انعكاس مناسب اقدامات به مردم آنها را آگاه سازد و از سوي ديگر مطالبات مردم را هم به مسوولان انتقال دهد.

این گزارش حاکی است، سعيد رضا عاملي عضو شوراي عالي فضاي مجازي  نیز در همايش سراسري مديران روابط عمومي وزارت ارتباطات با بيان اهميت روابط عمومي در اطلاع رساني جامعه اظهار كرد: متناسب با ظرفيت هاي فناوري، ساختار كاري روابط عمومي ها نيز بايد به شكل مداوم در حال تغيير باشد.

وی با اشاره به تحول رخ داده در فضاي مجازي بيان كرد: مفهوم فضاي مجازي متناسب با تحول فناوري فضاي مجازي توسعه پيدا مي كند و از فضاي مجازي مي تواند با توجه به ظرفيت هاي موجود تمام دنيا را تبديل به كاربران خود كند.

وي ضمن بيان اهميت سواد اينترنتي خاطرنشان كرد: مشاغل امروز به سمت مهارتي شدن حركت مي كند و مهارت هاي فناورانه فضاي مجازي يك مهارت اصلي و پايه است.

استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمريكاي دانشگاه تهران با اشاره به اينكه محيط مجازي محيطي ادامه دار است، گفت: متناسب با ظرفيت هاي فناوري، ساختار كاري روابط عمومي ها نيز بايد به شكل مداوم در حال تغيير باشد.

وي يادآور شد: تحول در روابط عمومي ها يك ضرورت گريز ناپذير است زيرا در سال 2025 حدود 91 درصد از كشورهاي توسعه يافته و 69 درصد اقتصادهاي نوظهور از اينترنت استفاده مي كنند.

سعید رضا عاملی اظهار كرد: در حال حاضر حجم GDP دنيا 107 تريليون دلار است كه 14.7 تريليون دلار مربوط به اينترنت مي شود.

وي همچنين در ادامه عنوان كرد: با ظهور فناوري هاي نوين بايد شاهد اشتغال هاي گونگون در جامعه باشيم، برخلاف كساني كه تصور مي كنند ICT شغل ايجاد نمي كند بايد گفت به ازاي هر ايجاد شغل در اين حوزه 2.3 شغل ديگر ايجاد مي شود.

]]>
2016/5/29
<![CDATA[خراسان رضوی یکی از مناطق مدیریتی فناوری اطلاعات در کشور خواهد شد]]> با اجرای تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و استانداری، زمینه برای تبدیل استان خراسان رضوی به عنوان یکی از کانون های اصلی توسعه و مدیریت فناوری اطلاعات در کشور، فراهم خواهد شد.

خراسان رضوی یکی از مناطق مدیریتی فناوری اطلاعات در کشور خواهد شد

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، علی رضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: منطقه ی ویژه ی علم و فناوری رضوی به عنوان یک زیر ساخت اصلی توسعه مبتنی بر دانش بر اساس مدل ایجاد نظام نوآوری بخشی – منطقه ای با چهار ویژگی نوآوری درون زا، ایجاد ثروت، ایجاد فرصت و تقویت جایگاه ملی وبین المللی در استان با تعریف هشت کانون اصلی ایجاد شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام در سال 2017 و نقش فناوری اطلاعات در توسعه ی تعاملات بین کشورهای مسلمان اظهار داشت: 14 پروژه ی هوشمند سازی با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد تومان  تا سال 2017 به بهره برداری می رسد.

رشیدیان در خصوص تامین اعتبار این پروژه ها تصریح کرد: بخشی از آن از محل اعتبار 20 میلیارد تومانی اختصاص یافته به استان برای اجرای پروژه های توسعه ی دولت الکترونیک؛ تامین خواهد شد و  الباقی  نیز آورده ی شرکت های خدماتی فعال در این حوزه و همراهی بخش خصوصی، می باشد. 

وی با بیان این که خراسان رضوی به عنوان یکی از استان های پیشرو در حوزه ی  در توسعه ی دولت الکترونیک است، خاطر نشان کرد: تحقق این مهم علاوه بر شفاف سازی فرآیند اداری، جلوگیری از فساد به کاهش هزینه ها، بروکراسی اداری و سرعت کار منجر خواهد شد.

این گزارش حاکی است، مهندس نصراله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این مراسم گفت: توسعه دولت الکترونیک از اجزا جدا نشدنی اقتصاد مقاومتی است که برای ایجاد بستر اشتغالزایی بهترین زمینه را برای رشد داراست.

وی افزود: کل برنامه توسعه کشور در طول پنج برنامه در 9 شاخه سرمایه گذاری شده که بیشترین رشد با نرخ 19 درصد مربوط به ارتباطات بوده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: 18 هزار روستا در سطح کشور از اینترنت پرسرعت بهره مند شده اند و پورتهای روستایی نیز در دولت یازدهم، به 30 میلیون پورت رسیده است.

جهانگرد ادامه داد: در مراجعه مردم یک کشور به دستگاههای دولتی به ازای هر 30 دقیقه اتلاف وقت در بدترین حالت 1،5 درصد از تولید ناخالص داخلی به هدر می رود که با بهینه سازی فرایندهای اداری می توان این وقت را به صفر رساند که باعث افزایش ثروت ملی می شود.

وی تصریح کرد: کاهش زمان ارائه خدمت، بسترسازی امن برای انتقال اطلاعات بین دستگاههای دولتی، ایجاد نظام مقابله با جعل اسناد و مبارزه با با فساد و تراکنش آسان پولی از دیگر دلایل بهینه سازی فرایندهای اداری است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، فزود: با افتتاح پنجره خدمات دولت امکانات مهمی برای مردم فراهم شده که بهبود کسب و کار موجود و مشاغلی که مربوط به خدمات آی.تی می باشند از جمله آن است.

وی با اشاره به راه اندازی سایت گمرک شهرک صنعتی خیام نیشابور نیز گفت: یکی از بهترین سامانه های گمرکی کشور در حوزه گمرک در خراسان رضوی اجرایی شد که فعالان حوزه کسب و کار به راحتی از آن استفاده می کنند.

 

]]>
2016/5/29
<![CDATA[چابک سازی فرآیندهای اداری با گذرگاه خدمات الکترونیکی]]> با راه اندازی درگاه ملی هوشمند و گذرگاه خدمات الکترونیکی به دنبال حمایت از دستگاهها در راستای چابک سازی فرآیندهای اداری هستیم که این مهم با همکاری دستگاههای اجرایی تسریع می یابد.

چابک سازی فرآیندهای اداری با گذرگاه خدمات الکترونیکی

]]>
مهندس نصرالله جهانگرد در پانزدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با بیان این که درگاه ملی بستری است که شناسنامه خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آخرین ویرایش‌ها، اطلاعات و شرایطی که برای دریافت این خدمات مورد نیاز است، معرفی می شود گفت:

اطلاعات دستگاههای اجرایی متولی این خدمات به 69 مورد رسیده و در حال تکمیل است که البته از دستگاهها انتظار می رود تعامل خود را  با دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در راستای احصا این خدمات افزایش دهند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نایب رییس کمیسیون ادامه داد: این پرتال  به گونه ای طراحی شده  که به عنوان داشبورد خدمات دولتی می تواند رضایت مردم را در دریافت خدمات دولتی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

مهندس جهانگرد همچنین با تاکید بر این که سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارائه امکانات و دانش فنی به دستگاهها کوتاهی نخواهد کرد؛ در  خصوص گذرگاه خدمات دولت (GSB)گفت: GSB  بستر یکپارچه‌ای برای تبادل خدمت بین دستگاههای اجرایی ایجاد کرده و در این راستا سازمان فناوری اطلاعات درصدد حمایت از دستگاهها در مورد مسایل فنی و اجرایی برای بهره گیری از این گذرگاه است.

براساس این گزارش، همچنین, اعضای کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در پانزدهمین جلسه این کمیسیون ، سامانه انجام معاملات دولتی را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را در خصوص مسایل فنی و حقوقی این سامانه به اشتراک گذاشتند.

لازم به ذکر است شفاف سازی معاملات دولتی،‌ پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک در معاملات و نیز فراهم سازی امکان تهیه گزارشات مدیریتی و نظارتی برای ارگان‌های مختلف و دولت از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه انجام معاملات دولتی است.

این سامانه در راستای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و حذف هزینه های زاید، تاکید دارد.

گفتنی است، گزارش شاخص های سازمان های جهانی در مبارزه با فساد نشان می دهد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نقش به سزایی در جهت کاهش فساد در فرآیند تدارکات دستگاههای اجرایی دولت محسوب می شود.

]]>
2016/5/25
<![CDATA[رونمایی از کتاب های حوزه سواد رسانه ای]]> در نشستی با حضور اعضای شورای سیاست گذاری همایش سواد رسانه ای در سازمان فناوری اطلاعات ایران، تعدادی از کتاب های منتشر شده در این حوزه، رونمایی شد.

رونمایی از کتاب های حوزه سواد رسانه ای

]]>
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، نصرا... جهانگرد در این نشست با بیان این مطلب که امروزه در جهان زبان مفاهمه در حال تصویری شدن است، گفت: در جوامع توسعه یافته موضوع تکنولوژی، اخلاق و حقوق در کنار یکدیگر پیشرفت کرده است  اما در جامعه ما از آن جا که این امور وارداتی است ابتدا تکنولوژی وارد می شود و پس از آن به خاطر عدم رشد هماهنگ رفتار اجتماعی و مباحث حقوقی با آن تکنولوژی، شاهد شکاف رفتاری و حقوقی می شویم.

وی افزود: در سال های گذشته همه تلاش ما ترکیب حوزه آی تی با علوم انسانی بوده است.

این گزارش حاکی است، سید مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال نیز در این نشست با اشاره به برگزاری جشنواره سواد رسانه ای و اهمیت ارتقای محصولات این حوزه گفت:  در کنار جشنواره، تمامی محصولات دیجیتال ثبت شده در وزارت ارشاد بر اساس مبانی سواد رسانه ای مورد نظر هیات علمی ارزیابی می شوند.

وی ادامه داد: براساس تحقیقات گسترده اتحادیه اروپا مشخص شده که در دوران جدید که دوران رسانه های فضای مجازی است مردم انتخاب کننده و نقاد هستند بنابراین اگر بتوانیم سواد رسانه ای را بالا ببریم عملا بر زندگی مردم تاثیر گذاشته ایم.

 موسویان افزود: با توجه به این که فضای مجازی بی واسطه بودن را تحمیل می کند هر فرد فعال در این حوزه باید خود شاخصه ها و هنجارها را رعایت کند.

براساس این گزارش، در پایان این نشست، از چمدین کتاب تالیف شده در این حوزه رونمایی شد و از فعالان این بخش تقدیر به عمل آمد.

]]>
2016/5/24