سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

اصلاحیه اساسنامه اصلاحیه اساسنامه

دانلود فایل pdf

شماره : 121684/47833ه
مورخ: 91/6/19

تصویب‌نامه هیئت‌وزیران
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1391/4/25 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت- مصوب 1377 تصویب نمود:

اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 230246/ت40675هـ مورخ 1387/12/10 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف) در عنوان و مواد اساسنامه حسب مورد، واژه "شرکت" به "سازمان" اصلاح می‌شود.

ب) ماده (6) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 6 - سرمایه سازمان مبلغ چهارصد و یازده میلیارد و پانصد و نود هشت میلیون و دویست و شصت هزار و ششصد و سی‌ونه (639/260/598/411) ریال می‌باشد که به چهار میلیون و یک‌صد و پانزده هزار و نه‌صد و هشتادودو (982/115/4) سهم یک‌صد هزار (000/100) ریالی و شصت هزار و شش‌صد و سی‌ونه (639/60) ریال پاره سهم با نام تقسیم می‌گردد و صد درصد سهام متعلق به دولت است.

تبصره- پس از ابلاغ این اساسنامه مراجع قانونی ذی‌ربط بنا به درخواست سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاکی را که به نامه شرکت فناوری اطلاعات بوده است در دفاتر مربوط به نام سازمان اصلاح می‌نمایند.

ج) متون زیر به‌عنوان بندهای (21) تا (33) به ماده (7) اضافه می‌شود.

 1. اجرا توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و بهره‌برداری از آن مبتنی بر الزامات و نیازهای خدمات فناوری اطلاعات کشور بر پایه منافع و امنیت ملی، توسعه کسب‌وکار و ارائه خدمات به مردم.
 2. اداره و راهبری ظرفیت‌های کشور جهت تأمین بستر و خدمات زیرساختی موردنیاز توسعه فناوری اطلاعات کشور
 3. تأمین ظرفیت و سازوکارهای فنی و حقوقی جهت ممیزی و صدور گواهی تأیید فناوری‌ها، فرآیندها و تجهیزات فناوری اطلاعات شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات مربوط، توسط مراجع ذی‌ربط.
 4. به‌کارگیری سازوکارهای لازم و تلاش برای انتقال و بومی‌سازی فناوری‌ها و تجهیزات کلیدی موردنیاز حوزه فناوری اطلاعات
 5. حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک و خدمات عمومی الکترونیکی نظیر پایگاه اطلاعات هویتی و زیرساخت ملی داده‌های مکانی
 6. صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ارائه هرگونه خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر وب نظیر موتور جستجو رایانامه، کارت هوشمند، خدمات الکترونیکی دولت، رایانش ابری، مدیریت امنیت اطلاعات، نرم‌افزارهای متن‌باز و نرم‌افزارهای دارای کاربری ملی و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 7. نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادرشده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری در حوزه فناوری اطلاعات برابر شرایط مذکور در پروانه‌های صادره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 8. تدوین استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط و تائید نمونه تجهیزات مورداستفاده در حوزه فناوری اطلاعات در کشور
 9. راه‌اندازی ساختار مدیریتی امنیت و پدافند غیرعامل به‌منظور اجرای طرح ساماندهی و راهبری امنیت، ایمنی و پایداری حوزه فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاست‌های ابلاغی
 10. حمایت از طرح‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی توسعه فناوری اطلاعات کشور
 11. حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در حوزه توسعه فناوری‌های بومی و همچنین خدمات فنی در حوزه فناوری اطلاعات
 12. ایجاد، مدیریت، توسعه و اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات بخصوص در مناطق محروم که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد.
 13. اجرای فعالیت‌های مربوط به کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

د) در بند (2) ماده (8) و سایر موارد مربوط حسب مورد عبارت "هیئت‌مدیره و مدیرعامل" به عبارت "هیئت عامل و رئیس سازمان" اصلاح می‌شود.

ه) ماده (9) به شرح اصلاح می‌شود:

ماده 9 - مجمع عمومی سازمان از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

 1. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)
 2. وزیر اطلاعات
 3. وزیر کشور
 4. وزیر صنعت، معدن و تجارت
 5. وزیر آموزش‌وپرورش
 6. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
 7. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

و) تبصره‌های (1) و (2) ماده (15) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

تبصره 1- رئیس سازمان ک رئیس هیئت عامل می‌باشد بالاترین مقام اجرایی سازمان است که از بین اعضای هیئت عامل و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب و معاون وزیر محسوب می‌گردد.

تبصره 2- اعضای هیئت عامل باید به‌طور تمام‌وقت به خدمت در سازمان اشتغال داشته باشند. هر یک از اعضای هیئت عامل به ترتیبی که هیئت عامل مشخص می‌کند، راهبری حوزه‌ای از فعالیت‌های سازمان را عهده‌دار خواهند بود.

ز) بند (12) ماده (20) حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌شوند.

ح) ماده (22) و تبصره آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شوند.

این اصلاحیه به‌موجب نامه شماره 47707/30/91 مورخ 91/6/19 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.