مزایده/مناقصه

کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
- فراخوان عمومی ارزیابی کیفی رتبه بندی مراکز داده 1396/01/30
96/1 فراخوان عمومی مناقصه عمومی آگهي فراخوان مناقصه عمومي و یک مرحله‌اي با ارزيابي كيفي (01/96) 1396/01/26
95/12 فراخوان عمومی مناقصه عمومی آگهي فراخوان عمومی مشاوره تدوین طرح جامع آموزش های کاربردی امنیت برای کارکنان دستگاه های اجرایی (شماره 12/95) 1395/12/16
- فراخوان فنی مزایده عمومی شناسایی تولیدکنندگان داخلی storage (فضای ذخیره) 1395/12/09
95/14 فراخوان فنی مناقصه عمومی اصلاحيه آگهي عمومي شماره (14/95) براي مشاركت در راهبري و توسعه مراكز داده استاني 1395/11/23
95/11 فراخوان عمومی مناقصه عمومی آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله اي با ارزيابي ساده 95/11 - سرويس و نگهداري تاسيسات الكترونيكي ،مكانيكي و تعميرات ساختماني ،آسانسور و تلفنخانه ساختمان هاي مركزي ،شماره 1 و 2 ، انبارها و ساختمانهاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران 1395/09/17
95/10 فراخوان عمومی مناقصه عمومی انجام امور خدماتي و پشتيباني بصورت حجمي 1395/09/03
95/9 فراخوان عمومی آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله‌اي با ارزيابي ساده (9/95) خرید خدمات خودرویی 1395/08/17
95/6 فراخوان فنی مناقصه عمومی آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله‌اي با ارزيابي ساده (6/95) ايجاد و راه اندازي مركز نظارت و مانيتورينگ دولت الكترونيك و مراكز داده كشور 1395/07/07
95/3 فراخوان عمومی مناقصه عمومی آگهي فراخوان عمومی خريد خدمات مشاوره جهت ساماندهی و ارتقاء نظام ارزیابی امنیتی (شماره 3/95) 1395/04/28