مزایده/مناقصه

آگهي فراخوان عمومی خريد خدمات مشاوره جهت بررسی و مطالعه بازار محصولات امنیتی فناوری اطلاعات

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :95/4
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه :
    1395/03/31 - Monday, June 20, 2016
  • تاریخ شروع :1395/03/31
  • عنوان آگهی :آگهي فراخوان عمومی خريد خدمات مشاوره جهت بررسی و مطالعه بازار محصولات امنیتی فناوری اطلاعات
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

 روزنامه عصر آزادي 

تاريخ انتشار 95/3/31- 95/4/1- 95/4/2