سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

آگهي فراخوان عمومی خريد خدمات مشاوره جهت ساماندهی و ارتقاء نظام ارزیابی امنیتی (شماره 3/95)

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :95/3
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1395/04/28 - Monday, July 18, 2016
  • تاریخ شروع :1395/04/28
  • عنوان آگهی :آگهي فراخوان عمومی خريد خدمات مشاوره جهت ساماندهی و ارتقاء نظام ارزیابی امنیتی (شماره 3/95)
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

 

روزنامه جهان اقتصاد 

95/4/28

95/4/29

95/4/30

1395/04/28