سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

انجام امور خدماتي و پشتيباني بصورت حجمي

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :95/10
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1395/09/03 - Wednesday, November 23, 2016
  • تاریخ شروع :1395/09/03
  • عنوان آگهی :آگهي فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله‌اي با ارزيابي كيفي (10/95) انجام امور خدماتي و پشتيباني بصورت حجمي
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

 چاپ فراخوان در روزنامه نوآوران 

تاريخ چاپ 95/9/3

95/9/6

95/9/7

1395/09/03