سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

ارزیابی نهادهای ارائه‌دهنده خدمات ممیزی مرکز داده

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :-
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/02/16 - Saturday, April 6, 2017
  • تاریخ شروع :1396/02/16
  • عنوان آگهی :آگهی فراخوان عمومی: ارزیابی نهادهای ارائه‌دهنده خدمات ممیزی مرکز داده
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

چاپ آگهي در دو نشريه فناوران و حسبان 

تاريخ چاپ در نشريه فناوران 96/2/16 و 96/2/17

تاريخ چاپ در نشريه حسبان 96/2/18 و 96/2/19

1396/02/16