سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

آگهي فراخوان عمومي شناسايي تولیدکنندگان داخلي مديريت و مانيتورينگ شبكه و ديتاسنتر (NOC)

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :-
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/03/03 - Wednesday, May 24, 2017
  • تاریخ شروع :1396/03/03
  • عنوان آگهی :آگهي فراخوان عمومي شناسايي تولیدکنندگان داخلي مديريت و مانيتورينگ شبكه و ديتاسنتر (NOC)
شرح آگهی

 چاپ درسه نشريه فرصت امروز،دنياي اقتصاد، اعتماد 

تاريخ چاپ 96/3/3- 96/3/6 نشريه فرصت امروز 

تاريخ چاپ 96/3/7- 96/3/8 نشريه دنياي اقتصاد 

تاريخ چاپ 96/3/9- 96/3/10 نشريه اعتماد 

 

1396/03/03