سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

آگهي فراخوان عمومی مشاوره استقرار درگاه های خدمات استان ها (شماره 96/2)

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :96/2
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/03/17 - Wednesday, May 7, 2017
  • تاریخ شروع :1396/03/17
  • عنوان آگهی :آگهي فراخوان عمومی مشاوره استقرار درگاه های خدمات استان ها (شماره 96/2)
شرح آگهی

تاريخ چاپ :

96/3/17-96/3/20-96/3/22

روزنامه دنياي اقتصاد 

1396/03/17