سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

آگهي تجديد فراخوان عمومی مشاوره طراحي نرم افزار جامع خدمات و محصولات افتا (شماره 95/8)

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :95/8
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/03/23 - Tuesday, May 13, 2017
  • تاریخ شروع :1396/03/23
  • عنوان آگهی :آگهي تجديد فراخوان عمومی مشاوره طراحي نرم افزار جامع خدمات و محصولات افتا (شماره 95/8)
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

تاريخ چاپك

96/3/23- 96/3/24- 96/3/27

روزنامه سياست روز 

1396/03/23