سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

آگهي تجدید فراخوان عمومی مشاوره استقرار درگاه های خدمات استان ها (شماره 96/2)

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :96/2
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/04/04 - Sunday, June 25, 2017
  • تاریخ شروع :1396/04/04
  • عنوان آگهی :آگهي تجدید فراخوان عمومی مشاوره استقرار درگاه های خدمات استان ها (شماره 96/2)
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

تاريخ چاپ 

96/4/4

96/4/7

96/4/8

1396/04/04