سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

فراخوان تأسیس و فعالیت مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • کد :-
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/04/31 - Saturday, July 22, 2017
  • تاریخ شروع :1396/04/31
  • عنوان آگهی :فراخوان تأسیس و فعالیت مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

روزنامه فناوران اطلاعات 96/4/31- 96/5/1

روزنامه آسيا 96/5/1- 96/5/2

روزنامه دنياي اقتصاد 96/4/31- 96/5/2

1396/04/31