سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/7

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • کد :96/7
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/08/13 - Saturday, October 4, 2017
  • تاریخ شروع :1396/08/13
  • عنوان آگهی :فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/7
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

رونامه هدف و اقتصاد 

تاریخ چاپ :

96/8/13

96/8/14

96/8/15

1396/08/13