سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/6

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • کد :96/6
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/08/14 - Sunday, October 5, 2017
  • تاریخ شروع :1396/08/14
  • عنوان آگهی :فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/6
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

رونامه ابرار اقتصادی 

تاریخ چاپ:

96/8/14

96/8/15

96/8/16

1396/08/14