مزایده/مناقصه

فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/6

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • کد :96/6
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه :
    1396/10/13 - Wednesday, December 3, 2018
  • تاریخ شروع :1396/10/13
  • عنوان آگهی :فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/6
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

چاپ در نشریه : فناوران اطلاعات 

تاریخ چاپ: 96/10/13- 96/10/16- 96/10/17

1396/10/13